Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 35

dem som kender sandheden for denne tid og endnu arbejder inden for deres egne menigheder, men afviser at arbejde for deres uomvendte naboer, vil blive sat til regnskab for deres ikke opfyldte pligter.

Lån jeres naboer nogle af vore mindre bøger. Vis dem Kristi lignelser. Fortæl dem og dens historie og spørg om de ikke ønsker et eksemplar. Hvis de allerede har et, så spørg dem om de ikke ønsker at læse andre bøger af samme slags. Hvis der er mulighed for det, så prøv at få en anledning til at lære dem sandheden. I skal så sandhedens frø ved alle vande, selv om man ikke ved om det er det ene eller andet der skal blomstre.

Et arbejde fra hus til hus

Et arbejde fra hus til hus

[I mange stater er der kolonier med flittige, velhavende bønder, der aldrig har hørt sandheden for denne tid. Sådanne steder burde gennemarbejdes. Vore lægmedlemmer bør optage denne tjenestegren. Ved at udlåne eller sælge bøger, distribuere blade og holde bibellæsninger kan vore lægmedlemmer gøre meget i deres eget nabolag. Fyldt med kærlighed til sjæle vil de kunne forkynde budskabet med en sådan kraft, at mange vil blive omvendt.

To bibelarbejdere sad i en familie. Med den åbne bibel foran sig fremstillede de Herren Jesus Kristus som den syndstilgivende Frelser. Alvorlig bøn blev opsendt til Gud og hjerter blev milde og stilfærdige ved Guds Ånds indflydelse. Deres bønner blev fremsagt med friskhed og kraft. Medens

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»