Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 37

familier at lave mad, hvordan de selv kan sy og reparere deres tøj, pleje de syg og drage passende omsorg for hjemmet. Selv børnene bør lære at øve små barmhjertigheds? og kærlighedsgerninger for dem, der er ulykkeligere stillet ind de selv er.

Missionsmarken i hjemmet

Missionsmarken i hjemmet

Forældrene bør ikke glemme den vigtige missionsmark, der ligger i deres hjem. I de børn, hun har fået betroet, har enhver moder fået et helligt hverv at udføre for Gud. “Tag dette barn,” siger Gud, “og oplær det for mig. Giv det en karakter, der er smykket i lighed med et palads, for at det evigt kan stråle i Herlighedens sale.” Det lys og den herlighed, der skinner fra Guds trone, hviler på den trofaste moder, medens hun prøver at oplære sine børn til at modstå det ondes indflydelse.

En plads til enhver

En plads til enhver

Der er et alvorligt arbejde at udføre for alle hænder. Lad hvert tag tjene til at højne menneskeheden. Der er så mange, der har behov for hjælp. Hjertet hos den, der ikke lever for at behage sig selv, men for at være en velsignelse for dem, der har få velsignelser, vil skælve af tilfredshed. enhver lediggænger bør vågne op og møde livet realiteter. Tag Guds ord og ransag dets sider. hvis I er ordets gørere, vil livet virkelig blive en levende realitet for jer og I vil finde, at belønningen er rigelig.

Herren har en plads til enhver i sin store plan. Talenter, der ikke er nødvendige, er ikke blevet givet. Selv om talentet er lille, har Gud en plads til det og dette lille talent vil, hvis det bliver brugt med trofasthed, gøre selve det arbejde, Gud ønsker, at det skal gøre.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»