Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 39

fundet perlen af høj pris. Lad jeres glade, opmuntrende ord vise at I med vished har fundet den højere vej. Dette er ægte missionsarbejde og når det bliver udført, vil mange vågne op som fra en drøm.

[Selv når Guds folk er optaget af deres daglige beskæftigelse, kan de lede andre til Kristus. Og medens de gør dette, vil de have den dyrebare forsikring om, at Frelseren står ved deres side. De behøver ikke at tro, de er overladt til at være afhængige af deres egne svage kræfter. Kristus vil give dem de ord, der kan vederkvæge, opmuntre og styrke fattige, kæmpende sjæle, der er i mørke. Deres egen tro vil blive styrket, når de ser, at Genløserens løfte bliver opfyldt. De er ikke blot en velsignelse for andre, for den gerning de udfører for Kristus, bringer velsignelse til dem selv.

Der er mange, som kan og bør gøre det arbejde, jeg har omtalt. Men bror og søster, hvad gør du for Kristus? Søger du at være en velsignelse for andre? Udtaler dine læber venlige, sympatiske og kærlige ord? Bestræber du dig alvorligt på at vinde andre for Frelseren?

Følgen af at svigte arbejdet

Følgen af at svigte arbejdet

Der udføres forholdsvis lidt missionsarbejde og hvad er resultatet? De sandheder, Kristus gav, bliver ikke fremholdt. Mange blandt Guds folk vokser ikke i nøden. Mange befinder sig i en ubehagelig sindstilstand og beklager sig. De, der ikke hjælper andre til at indse sandhedens betydning for denne tid, må føle sig utilfredse med sig selv. Satan udnytter dette træk i deres erfaring og leder dem til at kritisere og finde fejl. Hvis de var travlt optaget med at søge og at kende Guds vilje, ville de have en sådan byrde for fortabte sjæle og en sådan uro i sindet, at de ikke kunne holdes tilbage fra at efterkomme befalingen: “Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for al skabningen!” Mark. 16,15

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»