Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 42

Virk uegennyttigt og tålmodigt for alle, I kommer i berøring med. Bliv aldrig utålmodig. Sig ikke et eneste ukærligt ord. Lad Kristi kærlighed fylde jeres hjerte og venlige ord være på jeres læber. VM9 41.3

Det er en mærkværdighed, at der ikke er hundreder i virksomhed, hvor der nu bare er én. De himmelske væsener forbavses over den sløvhed, kulde og ligegyldighed, som er kommet over dem, der bekender sig til at være Guds sønner og døtre. Sandheden ejer livgivende kraft. Gå ud i tro og forkynd den på en måde, som viser, at du virkelig tror den. Lad dem, for hvem du virker, se, at den er for dig en levende virkelighed. VM9 42.1

Arbejdets udviklingsevne

Arbejdets udviklingsevne.

De, som helliger deres liv til kristelig missionsgerning, har en forståelse af, hvad sand glæde er. Deres interesser og deres bønner strækker sig langt udenom deres eget jeg. De vokser selv, idet de hjælper de andre. De kan sætte sig ind i de mest vidtrækkende planer og de dristigste foretagender og kan de andet end vokse, når de stiller sig i ly af den velsignelse, der findes på Guds vej? De modtager visdom fra himlen. De bliver ét med Kristus i hans planer. Der bliver ingen anledning til åndelig stilleståen. Egen ærgerrighed og selvophøjelse døer ved den stadige kontakt med den altopslugende interesse og de høje mål, som er uadskillelige fra ædle og hellige foretagender. Vidnesbyrd 9. bd side 24-25.] VM9 42.2

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»