Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 43

Nødvendigheden af alvorlige anstrengelser

NØDVENDIGHEDEN AF ALVORLIGE ANSTRENGELSER
[I Åndens kraft skal Kristi udvalgte tjenere bære vidnesbyrdet for deres lider. Frelserens inderlige ønske om synderens frelse skal kendetegne alle deres bestræbelser. Den nådige indbydelse, der først blev givet af Kristus, skal gentages af menneskestemmer og lyde over alt i verden: “Den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.” Åb. 22,17. Menigheden skal sige: “Kom!” Alle menighedens kræfter skal være travlt beskæftigede på Kristi side. Kristi efterfølgere skal slutte sig sammen i et kraftigt forsøg på at henlede verdens opmærksomhed på Guds ords profetier, der hastigt går i opfyldelse. Vantro og spiritisme er ved at få et stærkt greb i verden. Skal de, der har fået et stort lys, være kolde og vantro nu?

Vi er ved selve grænsen til trængselstiden og forviklinger, som vi næppe har drømt om, ligger foran os. En kraft nedefra leder menneskene til krig imod himmelen. Mennesker har slået sig sammen med Satans redskaber for at sætte Guds lov ud af kraft. Jordens beboere er ved hastigt at blive ligesom folkene i Noas dage, der blev skyllet bort af syndfloden og ligesom Sodomas borgere, der blev fortæret af ild fra himmelen. Satans magter arbejder på at holde sindene borte fra de evige realiteter. Fjenden har langt forholdene til rette, så de passer efter hans hensigter. Verdslige sysler, sport, tidens mode, — disse ting optager mænds og kvinders sind. Fornøjelser og unyttig læsning ødelægger dømmekraften. På den brede vej, der fører til evig ødelæggelse, vandrer der et langt optog. Verden, der er fuld af vold,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»