Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 45

Hvorfor søger ikke alle, der bekender sig til at elske Gud, at oplyse deres naboer og bekendte om, at de ikke længere bør ringeagte en sådan frelse?

Manglen på sympati

Manglen på sympati.

Blandt bekendende kristne er der i dag en frygtelig mangel på den sympati, man burde have for ufrelste sjæle. Medmindre vore hjerter banker som Kristi hjerte, hvorledes skal vi da kunne forstå, hvor helligt og betydningsfuldt det arbejde er, som vi er kaldet med ordene: “Våger over... sjæle som de, der engang skal gøre regnskab”? Vi taler om kristen mission. Vore stemmer høres, men føler vi Kristi ømme længsel efter sjæle? Vejl f menigh bd 3 side272-273]

Frelseren var en utrættelig arbejder. Han målte ikke sit arbejde i timer. Hans tid, hans hjerte, hans styrke, blev givet til at arbejde for menneskehedens bedste. Hele dage blev helliget til arbejde og hele nætter bliv brugt i bøn, så han kunne få styrke til at møde den listige fjende i alle hans bedrageriske gerninger og være styrket til at gøre sit arbejde med at opløfte og genoprette menneskeheden.

Det menneske som elsker Gud måler ikke sit arbejde med et ottetimers system. Han arbejder i alle timer og er aldrig væk fra pligten. Han har jo anledninger han gør godt i. Overalt, til alle tider og på

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»