Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 51

Hold den for dig selv, så vil det medvirke til den evige fortabelse. giv den til Gud og fra det øjeblik bærer den hans navnetræk. Den bliver stemplet med hans uforanderlighed. Ønsker du at have glæde af dit Gods? Brug det da til velsignelse for de lidende.

Verden behøver hjælp

Verden behøver hjælp.

Værkets store omfang nødvendiggør, at Guds folk må vise uegennyttig offervillighed. I Afrika, i Kina, i Indien er der tusinder, ja millioner af mennesker, som ikke har hørt sandhedens budskab for denne tid. De må høre advarslen. Havets øer venter på oplysning om Gud. På disse Øer skal skoler oprettes, hvor elever kan få de fornødne forkundskaber til at overvære højere skoler og uddannes til missionsarbejdere for efter endt skolegang at vende tilbage til sine hjem på øerne og forkynde det Guds ord, de har modtaget.

Der er også meget at udrette i vort eget land. Der er mange byer, hvor virksomhed burde optages. evangelister bør søge at finde indgang på alle de steder, hvor søndagslovgivning og bibelundervisning i de offentlige skoler er brændende spørgsmål. På grund af at syvende-dags Adventisterne forsømmer at benytte disse forsynets anledninger, hindres sagen.

Herren har gjort os til sine husholdere. Han har betroet os sit gods med det for øje, at vi skal være tro i fordelingen deraf. Han opfordrer os til troskab i at give ham det, som er hans. Har han forbeholdt sig tienden som sin egen hellige del til hjælp i forkyndelsen af evangeliet overalt på jorden. Mine brødre og søstre, erkend og afstå fra jeres selviskhed og kom med jeres gaver og ofre til Herren. Giv ham også den tiende, som I ikke har betalt. Kom og bekend jeres forsømmelse.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»