Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 52

Prøv dog Herren, som han har sagt, I kan gøre. “Jeg vil true æderen for eder, så den ikke skal fordærve jordens frugt for eder; og vinstokken på marken skal ikke slå eder fejl, siger Herren Hærskarerens Gud.” Mal. 3,11

Vor selviskhed en hindring for Guds sag

Vor selviskhed en hindring for Guds sag.

Det er blevet vist mig, at der er dem, som ikke er trofaste i at betale tienden; denne burde punktlig føres til Herrens forrådshus, så at prædikanterne og missionærerne, som oplader skriften for folket og går fra hus til hus, må blive understøttet. Verdens evangelisering er blevet meget forsinket ved vor selviskhed. En del af dem, som bekender sig til at være kristne, fatter ikke, at evangeliets værk skal understøttes ved de midler, som Kristus har betroet dem. Penge behøves, så at de midler, Kristus har betroet dem. Penge behøves, så at det værk, som alt er påbegyndt overalt i verden, stadig kan føres fremad. Tusinder og atter tusinder omkommer i synden og det er mangelen på midler, som gør, at sandheden ikke kan blive forkyndt for hver æt, stamme, tungemål og folk. Missionærer står rede til at rejse ud som Herrens budbærere, men på grund af at der fattes midler i skatkammeret, kan de ikke sendes til de steder, hvor der er folk, som indtrængende har søgt om at få nogen til at undervise dem om sandheden.

Mange mennesker overalt på jorden længes efter at høre livets ord. Men hvorledes kan de høre, uden at der er nogen, som forkynder? Og hvorledes kan de som bliver udsendt til at undervise dem i skriften,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»