Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 53

leve uden at blive understøttet? Gud ønsker, at man skal have omsorg for hans arbejderes liv. De er hans ejendom og han vanæres ved at se dem virke under forhold, som svækker deres helbred. Han vanæres også, når der ikke kan sendes arbejdere ud til trængende missionsmarker af mangel på midler.

I stedet for at dadle generalkonferensens embedsmænd, fordi de ikke kan efterkomme de øgede opråb på mænd og midler, burde vore menighedesmedlemmer ved sit selvfornægtende liv og sine liberale gaver til Guds sags fremme vise, hvilken kraft Herrens sandhed besidder. lad vore søstre spare ved at afholde sig fra at udstyre sine klæder med kostbar pynt. Enhver unødig udgift bør standses. Lad enhver familie føre tienden og gaverne til Herren.

Guds præster

Guds præster.

De, som i sandhed er omvendte, vil anse sig som Guds præster og de vil bruge de midler, Gud har betroet dem, til fremme for hans værk. Adlød man Kristi ord, ville der være tilstrækkelige midler i Herrens forrådshus til at afhjælpe værkets behov. Gud har betroet mænd og kvinder en overflod af midler til fuldbyrdelsen af sine nådige hensigter til menneskehedens bedste. Han opfordrer dem, som er sat til husholdere over penge, at ved hjælp af disse bespise de hungrige, klæde de nøgne og forkynde evangeliet for de fattige. Vi kan ikke udvikle en fuldkommen karakter uden selvopofrelse.

Aldrig har der været en vigtigere tid i vort værks historie end nu. Budskabet i det tredje kapitel i Malakias’ bog lyder for os med formaningen om at være ærlige i vort forhold til Herren og hans sag. Mine brødre, de midler I bruger til køb og salg og til egen vinding, vil blive jer til forbandelse, hvis I nægter at betale Herren det, som er hans. De midler, Herren har betroet jer til værkets fuldbyrdelse, bør benyttes til kundgørelsen af evangeliet i alle dele af verden.

Vi er Kristi vidner og må ikke lade

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»