Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 61

Sektion to
Litteraturen bruges
Vore skrifter

VORE SKRIFTER
[Det sidste evangeliske budskabs store vidunderlige værk skal nu udføres, som det aldrig er blevet før. Verden skal modtage lyset fra sandheden gennem den evageliserende tjeneste, ordet i vore bøger og blade udfører. Vore skrifter skal vise, at alle tings ende er nær. Det er blevet mig pålagt at sige til vore forlag: “Løft banneret! Løft det højere op! Forkynd den tredje engels budskab, så det kan blive hørt overalt i verden. Det må kunne ses, at det er “de hellige der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Åb. 14,12. Lad vor litteratur bringe budskabet som et vidnesbyrd for hele verden.”

Vore arbejdere bør nu opmuntres til at være mest opmærksomme på de bøger der omhandler beviserne for vor tro — bøger, der underviser i Bibelens læresætninger og som vil berede et folk til at bestå de prøvende tider, der ligger foran os. Når vi har ført et folk til sandhedens lys ved bibelstudium under megen bøn og en forstandig brug af vore skrifter, skal vi lære dem at blive arbejdere for ordet og læren. Vi skal opmuntre dem til at udbrede de bøger, der behandler de bibelske emner — bøger hvis undervisning vil berede et folk til at bestå, idet deres lænder er omgjordede med sandhed og deres lamper brænder.

Vi har hidtil sovet, når det gælder det værk,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»