Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 64

Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt. 28,18-20.

Det arbejde, som Guds folk skal udføre, bliver fremholdt i disse inspirerede ord: “Se, jeg sender min engel for dit åsyn,” han skal bane vejen for dig; der er en røst af en, som råber i ørkenen” “Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!” Mark 1,2-3. “Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede ret til Folkene..... Han udbreder ret med Troskab, vansmægter, udmattes ikke, før han får sat ret på jorden; og fjerne strande bier på hans Lov.” Es. 42,1-4.

Gud indbyder alle mennesker til en fuldstændig undersøgelse af hans lovs krav. Hans ord er helligt og vidtrækkende. Sandhedens sag skal gå fremad ligesom en lampe, der brænder. Alvorligt studium af Guds ord vil åbenbare sandheden. Synd og uret vil ikke finde støtte, men Guds lov vil blive forsvaret. “Så siger Gud Herren, som skabte og udspændte Himlen, udbredte jorden med dens grøde, gav folkene på den åndedræt og dem, som vandrer der, ånde. Jeg, Herren, har kaldet dig i retfærd og grebet dig fast om hånd; jeg vogter dig og jeg gør dig til folkepagt, til hedningelys for at åbne de blinde øjne og føre de fangne fra fængslet, fra fangehullet mørkets gæster.” vers 5-7. Kristne skal søge deres lys i Guds ord og derefter i tro gå ud og bringe lyset til dem, der sidder i mørke. Vejl f menigh bd 3 side276-278]
Sanitarium, Californien, den 24.maj 1908.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»