Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 81

Lejrmøderne og vore skrifter

LEJRMØDERNE OG VORE SKRIFTER.
I forbigående år har Guds tjenere benyttet mange dyrebare anledninger ved vore lejr møder til at undervise søskende i anvendelsen af praktiske metoder under kundgørelsen af den tredje engels budskabs frelsende sandheder for venner og bekendte. Mange er blevet undervist om, hvorledes de kan virke som selvhjulpne missionærer i sit eget nabolag. Fra disse årlige sammenkomster er de rejst hjem for at virke med større iver og skønsomhed end før.

Det ville være Gud behageligt, om langt mere af den slags praktisk undervisning blev meddelt søskende, som kommer til lejrmøderne, end der i reglen er blevet meddelt dem i de senere år. Lederne i arbejdet samt vore brødre og søstre i enhver konferens burde betænke, at en af hensigterne med disse årlige sammenkomster er den, at alle må lære, hvorledes de mest praktisk kan udføre personligt missionsarbejde. Hvad vi i så henseende bør gøre ved vore lejrmøder er nøjere omtalt i følgende udtog af Vidnesbyrd for menigheden, bd 6:

“En højst hellig gerning har Gud betroet os og det er nødvendigt, at vi kommer sammen for at modtage undervisning, så vi kan lære at udføre dette arbejde. Vi må få forstand på, hvilken del vi personlig er kaldt til at udføre i fremskyndelsen af Guds værk på jorden, i hævdelsen af Herrens hellige lov og i forherligelsen af Frelseren som det Guds Lam, der bærer verdens synd. Joh 1,29. Vi behøver at samles ved hverandre og modtage den guddommelige salvelse, så vi kan fatte, hvilken gerning der påhviler os i hjemmet. Forældre trænger oplysning om, hvorledes de kan sende deres sønner og døtre ud fra hjemmets hellige arne så velopdragne og uddannede, at de kan skinne som lys i verden. Vi må

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»