Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 98

store behov og de mange anledninger, er der kun blevet vist denne gerning lidt opmærksomhed.

I øststaternes byer

I øststaternes byer

Jeg er blevet undervist om, at budskabet atter skal forkyndes med kraft i øststaternes byer. I mange af de store byer i øststaterne blev den første og den anden engels budskab forkyndt undre bevægelsen i 1844. Som Guds tjenere er den tredje engels budskab blevet betroet os som det afsluttende budskab, der skal berede et folk for Kongens komme. Vi skal gøre os enhver ulig anstrengelse for at give alle, der vil høre, kendskab til sandheden og der er mange, der vil høre. Overalt i de store byer har Gud oprigtige sjæle, som interesserer sig for, hvad der er sandt.

Tiden er kort og Herren ønsker, at alt, hvad der har forbindelse med hans sag, skal blive bragt i orden. Han ønsker, at det højtidelige advarende og indbydende budskab skal forkyndes så vidt omkring som hans budbringere kan komme. Intet, som kan hindre budskabets fremgang, må få indpas i vore planer. “Gentag budskabet! Gentag budskabet!” var de ord, der blev sagt til mig gang på gang. “Sig til mit folk, at de skal gentage budskabet på de steder, hvor det blev forkyndt først og hvor menighed efter menighed stillede sig på sandhedens side, medens Guds kraft på en bemærkelsesværdig måde vidnede om sandheden.”

I årevis kæmpede pionererne i vort værk mod fattigdom og mangfoldige prøvelser for at bringe den nærværende sandheds sag i en fordelagtig stilling. Med begrænsede midler arbejdede de utrætteligt og Herren velsignede deres ydmyge anstrengelser. Budskabet spredtes med kraft i øststaterne og udbredtes vestpå, indtil der var blevet oprettet indflydelsesrige centre

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»