Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

Vejen til Kristus , Page 23

Kapitel 3—Omvendelse

Hvordan skal et menneske blive retfærdigt over for Gud? Hvordan skal synderen blive gjort retfærdig? Det er ene og alene gennem Kristus, at vi kan blive bragt i harmoni med Gud, med hellighed; men hvordan skal vi komme til Jesus? Mange stiller det samme spørgsmål som masserne på pinsefestens dag, da de var blevet overbevist om deres synd og råbte: “Hvad skal vi gøre?” De første ord i Peters svar var: “Omvend jer” (ApG 2,37-38). På et andet tidspunkt kort efter sagde han: “Omvend jer… og lad jer døbe, så jeres synder kan blive slettet ud” (ApG 3,19).

Anger indbefatter sorg over synden, og at man vender sig væk fra den. Vi skal ikke afsværge synd, medmindre vi kan se dens syndighed; ikke før vi vender os fra den i hjertet, vil der være nogen ægte ændring i livet.

Der er mange, som ikke forstår angerens sande natur. Mange sørger over, at de har syndet og foretager selv en udvendig ændring, fordi de frygter, at deres ugerninger vil bringe lidelse over dem selv. Men dette er ikke anger i bibelsk forstand. De klager snarere over lidelse end over synd. Sådan var Esaus sorg, da han indså, at han havde mistet førstefød-

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»