Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Îndrumarea copilului, Table of Contents

Cuvânt înainte 5
Cuprins 7
Cuprins 7
Către cititor 13
Importanţa şcolii în cămin 17
Primii învăţători 21
Când să înceapă instruirea copilului 26
Metode de predare 31
Biblia ca manual 41
Cartea naturii 45
Lecţii practice din cartea naturii 53
Este nevoie de pregătire 63
O chemare la progres personal 71
Cheia fericirii şi succesului 79
A fi învăţat din pruncie 82
Ascultarea trebuie să devină un obicei 85
Controlul de sine 91
Linişte, respect şi stimă 97
Atenţie în mânuirea obiectelor din casă 101
Principii de sănătate 103
Curăţenia 106
Îngrijire, ordine şi regularitate 110
Puritate 113
Utilitatea 119
Hărnicie 122
Sârguinţă şi perseverenţă 128
Lepădare de sine, altruism şi consideraţie 131
Economie şi chibzuinţă 134
Simplitatea 139
Curtoazia şi atitudinea reţinută 143
Voioşie şi mulţumire 146
Cinstea 150
Onestitate şi integritate 152
Conştienţa de puterile proprii şi simţul onoarei 156
Importanţa caracterului 161
Cum este format caracterul 164
Răspunderea părintească în formarea caracterului 169
Cum este ruinat caracterul 175
Cum pot părinţii construi caractere puternice 184
Avantajul primilor ani 193
Puterea obiceiului 199
Studiaţi vârsta, firea şi temperamentul 204
Voinţa, un factor în succes 209
Exemplificaţi principiile creştine 215
Scopurile disciplinei 223
Când să înceapă disciplina 229
Disciplina în cămin 233
Disciplina pentru corectare 244
Cu iubire şi fermitate 258
Relele indulgenţei 271
Disciplina slabă şi roadele ei 275
Reacţia copilului 279
Atitudinea rudelor 288
Ce cuprinde adevărata educaţie? 293
Pregătirea pentru şcoală 300
Alegerea şcolii 303
Răspunderea bisericii 312
Profesorii în colaborare cu părinţii 318
Unitate în disciplină 323
Educaţia din liceu şi colegiu 328
Exerciţiul şi sănătatea 339
Instruire pentru viaţa practică 345
Învăţând meserii folositoare 355
Cunoaşterea şi ascultarea de legile vieţii 360
Gospodina în bucătărie [Cartea Dietă şi hrană prezintă sfaturi detaliate cu privire la chestiunea alimentaţiei] 371
Mâncând pentru a trai 378
Cumpătare în toate lucrurile 394
Căminul şi campania pentru temperanţă 401
Binecuvântările îmbrăcăminţii adecvate 413
Predând principiile de bază ale îmbrăcăminţii 419
Puterea fascinantă a modei 432
Răspândirea viciilor corupătoare 439
Efectele practicilor dăunătoare 444
Prevedere şi îndemnuri 449
Vigilenţa şi ajutorul părintesc 457
Lupta pentru reformă 464
Răspunderea pentru interesele veşnice 471
Fiecare cămin — o biserică 480
Conducând copilaşii la Hristos 486
Pregătirea pentru a fi membru al bisericii 493
Biblia în cămin 505
Puterea rugăciunii 517
Sabatul, ziua bucuriei 527
Veneraţie pentru ceea ce este sfânt 538
Coordonarea căminului şi a bisericii 548
Ora este târzie 555
Răsplătirile 560