Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

JEZUS ONZE HEILAND, Table of Contents

VOORWOORD. 7
INHOUD 8
KAPITEL 1—DE GEBOORTE VAN JEZUS. 11
KAPITEL 2—DE VOORSTELLING VAN JEZUS IN DEN TEMPEL. 16
KAPITEL 3—HET BEZOEK DER WIJZEN. 22
KAPITEL 4—DE VLUCHT NAAR EGYPTE. 26
KAPITEL 5—DE KINDERJAREN VAN JEZUS. 29
KAPITEL 6—DAGEN VAN STRIJD. 37
KAPITEL 7—DE DOOP VAN JEZUS. 42
KAPITEL 8—DE VERZOEKING. 44
KAPITEL 9—JEZUS’ OPTREDEN ALS LEERAAR. 50
KAPITEL 10—HET ONDERWIJS VAN JEZUS. 59
KAPITEL 11—HET ONDERHOUDEN VAN DEN SABBAT. 68
KAPITEL 12—DE GOEDE HERDER. 76
KAPITEL 13—DE NEGEN EN NEGENTIG. 83
KAPITEL 14—INTOCHT IN JERUZALEM. 84
KAPITEL 15—“NEEMT DEZE DINGEN VAN HIER WEG!” 90
KAPITEL 16—DE PAASCHMAALTIJD. 94
KAPITEL 17—IN GETHSÉMANÉ. 103
KAPITEL 18—HET VERRAAD EN DE GEVANGENNEMING. 110
KAPITEL 19—VOOR ANNAS, KAJAFAS EN HET SANHÉDRIN. 114
KAPITEL 20—JUDAS. 120
KAPITEL 21—VOOR PILATUS EN HERODES. 124
KAPITEL 22—DOOR PILATUS VEROORDEELD. 132
KAPITEL 23—GOLGOTHA. 140
KAPITEL 24—DE DOOD VAN JEZUS. 146
KAPITEL 25—IN JOZEFS GRAF. 150
KAPITEL 26—“HIJ IS OPGESTAAN.” 154
KAPITEL 27—“GAAT, ZEGT MIJNEN DISCIPELEN.” 158
KAPITEL 28—GETUIGEN. 163
KAPITEL 29—DE HEMELVAART. 169
KAPITEL 30—DE WEDERKOMST. 175
KAPITEL 31—DE DAG DES OORDEELS. 180
KAPITEL 32—HET TEHUIS DER VERLOSTEN. 184