Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Jezus Onze Heiland, Table of Contents

Voorwoord. 7
Inhoud. 8
Hoofdstuk 1—De geboorte van Jezus. 11
Hoofdstuk 2—De voorstelling van Jezus in den tempel. 16
Hoofdstuk 3—Het bezoek der Wijzen. 22
Hoofdstuk 4—De vlucht naar Egypte. 26
Hoofdstuk 5—De kinderjaren van Jezus. 29
Hoofdstuk 6—Dagen van strijd. 37
Hoofdstuk 7—De Doop van Jezus. 42
Hoofdstuk 8—De verzoeking. 44
Hoofdstuk 9— Jezus’ optreden als Leeraar. 50
Hoofdstuk 10—Het onderwijs van Jezus. 59
Hoofdstuk 11—Het onderhouden van den Sabbat. 68
Hoofdstuk 12—De goede Herder. 76
Hoofdstuk 13—De negen en negentig. 83
Hoofdstuk 14—Intocht in Jeruzalem. 84
Hoofdstuk 15— “Neemt deze dingen van hier weg!” 90
Hoofdstuk 16—De Paaschmaaltijd. 94
Hoofdstuk 17—In Gethsémané. 103
Hoofdstuk 18—Het verraad en de gevangenneming. 110
Hoofdstuk 19—Voor Annas, Kajafas en het Sanhédrin. 114
Hoofdstuk 20—Judas. 120
Hoofdstuk 21—Voor Pilatus en Herodes. 124
Hoofdstuk 22—Door Pilatus veroordeeld. 132
Hoofdstuk 23—Golgotha. 140
Hoofdstuk 24—De dood van Jezus 146
Hoofdstuk 25—In Jozefs graf. 150
Hoofdstuk 26—“Hij is opgestaan.” 154
Hoofdstuk 27—“Gaat, zegt mijnen discipelen.” 158
Hoofdstuk 28—Getuigen. 163
Hoofdstuk 29—De hemelvaart. 169
Hoofdstuk 30—De wederkomst. 175
Hoofdstuk 31—De dag des oordeels. 180
Hoofdstuk 32—Het tehuis der verlosten. 184