Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Mesterens efterfølgere, Table of Contents

Guds formål med sin menighed 11
Oplæringen af de tolv 15
Det store hverv 19
Pinsen 24
Åndens gave 30
Ved tempelporten 35
En advarsel mod hykleri 42
Disciplene for rådet 46
De syv fattigforstandere 51
Den første kristne martyr 56
Evangeliet i Samaria 59
Først forfølger og så discipel 64
Forberedelsens dage 70
En sandhedssøger 74
Udfrielsen fra fængslet 80
Evangeliet forkyndes i Antiokia 86
Evangeliets forkyndere 92
Forkyndelsen for hedningerne 98
Jøder og hedninger 104
Korsets herliggørelse 111
De fjerne lande 116
Tessalonika 121
Berøa og Athen 126
Korint 132
Brevene til tessalonikerne 138
Apollos i Korint 145
Efesus 151
Prøvelsens dage 156
Et indtrængende budskab 160
En højere målsætning 165
Brevet modtages på rette måde 172
En gavmild menighed 178
Arbejde under vanskelige forhold 184
En hellig tjeneste 191
Jødernes frelse 198
Frafaldet i Galatien 204
Paulus’ sidste rejse til Jerusalem 207
Paulus som fange 212
Domshandlingen i Kæsarea 222
Paulus appellerer til kejseren 227
Næsten en kristen 230
Rejsen og skibbruddet 234
Rom 238
Kejserens hus 245
Breve skrevet i Rom 249
Friheden 257
Den sidste fængsling 259
Paulus for Nero 261
Paulus’ sidste brev 264
Dømt til døden 270
En trofast underhyrde 273
Urokkelig til det sidste 280
Johannes, den elskede apostel 285
Et trofast vidne 289
Forvandlet ved nåden 294
Patmos 299
Åbenbaringen 304
Den sejrende menighed 311