Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Profeten En Koningen, Table of Contents

Voorwoord 5
Inhoud 7
Hoofdstuk 1—De wijngaard des Heren 9
Hoofdstuk 2—Salomo 14
Hoofdstuk 3—De tempel en zijn inwijding 22
Hoofdstuk 4—Trots op voorspoed 32
Hoofdstuk 5—Gevolgen van overtreding 39
Hoofdstuk 6—Het berouw van Salomo 47
Hoofdstuk 7—Het koninkrijk gescheurd 56
Hoofdstuk 8—Jerobeam 64
Hoofdstuk 9—Nationale afval 70
Hoofdstuk 10—Elia de Tisbiet 75
Hoofdstuk 11—Een waarschuwende stem 81
Hoofdstuk 12—Karmel 90
Hoofdstuk 13—Van Jizreël naar Horeb 97
Hoofdstuk 14—&dquo;Wat doet gij hier?” 104
Hoofdstuk 15—&dquo;In de geest en de kracht van Elia” 111
Hoofdstuk 16—Josafat 121
Hoofdstuk 17—De ondergang van het huis van Achab 128
Hoofdstuk 18—De roeping van Elisa 136
Hoofdstuk 19—Het water gezond gemaakt 143
Hoofdstuk 20—Een profeet van vrede 147
Hoofdstuk 21—Naäman 155
Hoofdstuk 22—De laatste jaren van Elisa 160
Hoofdstuk 23—&dquo;Nineve, die grote stad” 167
Hoofdstuk 24—De Assyrische ballingschap 175
Hoofdstuk 25—&dquo;Te gronde door gebrek aan kennis” 183
Hoofdstuk 26—De roeping van Jesaja 188
Hoofdstuk 27—&dquo;Zie, hier is uw god”! 193
Hoofdstuk 28—Achaz 199
Hoofdstuk 29—Hizkia 205
Hoofdstuk 30—De gezanten uit Babel 211
Hoofdstuk 31—Verlost uit de macht van Assur 216
Hoofdstuk 32—Hoop voor de heidenen 226
Hoofdstuk 33—Manasse en Josia 233
Hoofdstuk 34—Het boek der wet 239
Hoofdstuk 35—Jeremia 246
Hoofdstuk 36—Een naderende ondergang 255
Hoofdstuk 37—De laatste koning van Juda 266
Hoofdstuk 38—Gevankelijk weggevoerd naar Babel 274
Hoofdstuk 39—Licht in het duister 281
Hoofdstuk 40—Aan het hof te Babel 288
Hoofdstuk 41—De droom van Nebukadnessar 296
Hoofdstuk 42—De brandende oven 307
Hoofdstuk 43—Ware grootheid 314
Hoofdstuk 44—De onzichtbare wachter 319
Hoofdstuk 45—In de leeuwenkuil 329
Hoofdstuk 46—De terugkeer uit de balling-schap 337
Hoofdstuk 47—&dquo;Gods profeten stonden hen terzijde” 346
Hoofdstuk 48—Jozua en de engel 356
Hoofdstuk 49—&dquo;Niet door kracht noch geweld” 363
Hoofdstuk 50—In de dagen van koningin Ester 367
Hoofdstuk 51—Ezra, de priester en schrift-geleerde 372
Hoofdstuk 52—Een geestelijke opleving 379
Hoofdstuk 53—Een man die zijn kansen waarnam 386
Hoofdstuk 54—De bouwers aan de muur 390
Hoofdstuk 55—Een aanklacht tegen afpersing 399
Hoofdstuk 56—Samenzweringen van de heidenen 404
Hoofdstuk 57—Onderwezen in de wet van God 409
Hoofdstuk 58—Hervorming 413
Hoofdstuk 59—De komst van een bevrijder 419
Hoofdstuk 60—&dquo;Het huis van Israël” 431
Hoofdstuk 61—Visioenen van toekomstige heerlijkheid 444