Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Slujitorii Evangheliei, Table of Contents

Prefață 8
Cuprins 9
Cuprins 9
În slujba domnului Hristos 13
Sfințenia lucrării 20
Câmpul este lumea 24
Responsabilitatea pastorului 30
O nouă perspectivă 36
Hristos, exemplul nostru 41
Hristos ca învățător 48
O învățătură pentru timpul nostru 51
Pavel, apostolul neamurilor 58
Tinerii în lucrarea de slujire 63
Tinerii trebuie să poarte răspunderi 67
Educația pentru lucrarea misionară* 73
Tinerii misionari 81
Educarea vocii în activitatea pastorală 86
“Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” 92
Colportajul ca mijloc de educație pentru lucrarea pastorală 96
Studiul bibliei, necesar pentru a fi eficienți 98
Pastorii tineri să lucreze cu pastorii mai în vârstă 101
Pastorul tânăr 104
Consacrarea 111
Tactul 117
Darul de a fi curtenitor 121
Decența în comportament 124
Relațiile sociale 129
Hotărârea și promptitudinea 133
Culesul fructelor — Un vis 136
Însușirile esențiale pentru slujire 140
“Propovăduiește cuvântul” 147
Împărțind pâinea vieții pentru suflete 153
A-l predica pe Hristos 156
Neprihănirea prin credință 161
Sfatul adresat unui evanghelist 163
Recomandări practice 165
Atenția în ce privește comportamentul și îmbrăcămintea 172
Rugăciunea în public 175
Păstorul cel bun 181
Lucrarea de slujire personală 185
Lucrarea pastorului 189
Studii biblice în familie 191
Valoarea efortului individual 194
O împărțire a muncii 196
Soția pastorului 201
Pastorul în căminul său 204
“Paște mielușeii mei” 207
Rugăciunea pentru bolnavi 213
A-i învăța pe oameni să fie darnici 222
Susținerea financiară a lucrării evangheliei 224
Influența alimentației asupra sănătății 229
Pastorii să prezinte reforma sănătății 231
Cum să prezentăm principiile reformei sănătății 233
Pastorul și munca manuală 234
Datoria noastră de a ne păstra sănătatea 239
Pericolul de a munci în exces 243
Studiul Bibliei 249
Rugăciunea în taină 254
Credința 259
Curajul 264
Cum îi educă dumnezeu pe lucrătorii săi 269
Luați-vă timp să vorbiți cu Dumnezeu 271
Cea mai mare nevoie a noastră 273
Cercetarea de sine 275
Dezvoltarea personală 276
Duhul sfânt 284
Dezvoltare și slujire 290
Pericolul de a respinge lumina 297
Un avertisment împotriva învățăturilor false 305
Învățătura sănătoasă 311
Fanatismul 316
Încrederea în sine 318
Cuvinte de avertizare 324
Dumnezeu nu face deosebire între oameni 330
Izolarea 337
Pastorii și tranzacțiile comerciale 339
Activitatea în orașe 345
Sfatul cu privire la lucrarea în orașe 354
Lucrarea misionară medicală în orașe 360
școlile misionare din orașe 364
Îndeplinirea conștiincioasă a lucrării 367
Întâmpinarea împotrivirii 372
Evitarea discuțiilor contradictorii*[Extras dintr-o mărturie particulară] 377
Metodele greșite 381
Lucrarea cu privire la temperanță 384
Libertatea religioasă 389
Atitudinea noastră cu privire la politică 391
Lucrarea pentru evrei 397
Importanța adunărilor de tabără 400
Mai puțină predicare, mai multă învățare 407
Semănatul și secerișul 409
Stimați președinți ai conferințelor*[Extras dintr-o predică ținută la adunarea conferinței generale din 1883] 413
Pastorii și lucrările administrativ-financiare 422
Grija pentru lucrători 426
Casele de închinare 431
Examinarea pentru lucrarea de păstorire 437
Hirotonirea 441
Adunările administrative 446
Salarizarea corespunzătoare a pastorilor 449
Distribuirea înțeleaptă a mijloacelor financiare 454
Economia în lucrarea misionară 458
În regiunile îndepărtate 464
Relația cu alții 473
Diversitatea darurilor 481
Unitate în diversitate 483
Spiritul de independență 486
Considerație față de cei care se confruntă cu dificultăți 491
“Să veghem unii asupra altora” 496
Disciplina bisericească 498
Putere pentru slujire 505
Răsplata slujirii 512