Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Vidnesbyrd for menigheden bind 8, Table of Contents

Sektion et
Anledningerne lige nu
Vort arbejde
9
Missionsbefalingen 14
Et uforanderligt løfte 16
Løftet om ånden 19
Vort ansvar 24
Arbejdet hjemme og ude 30
Arbejdet i Europa 38
Et syn om striden 41
Sektion to
Ofte gentagene råd
Advarsler og råd til Battle Creek menigheden
48
Endens tid 49
Hjælp I trængselstiden 50
Gud bliver ikke æret 50
Vor opgave over for verden 53
Hvordan man vinder succes 55
Missionsarbejdet derhjemme og derude 56
En illustration på det arbejde vi skal udføre 57
Et forsømt arbejde 59
Helligånden i vore skoler 61
Guds vilje angår os 63
Arbejde imod Helligånden 65
Væk fra det rigtige 66
Få hjælp hos Herren 69
Sundhedsmissionsarbejdet 70
Et advarende ord 74
En appel til brødrene I Battle Creek 76
En tilsidesat advarsel 81
Resultatet af reformation 87
En alvorlig advarsel 90
Review and Herald brænder 97
Hvad kunne være sket 104
Glemsomhed 107
En salme om det forjættede land 107
En salme om fangeskabet 109
En salme om den genløste 112
»Men kom den første tid I hu« 113
»Skrevet til påmindelse for os« 115
Denne tids budskab 116
Fjendens modstand 117
Det høje råb 118
»Mig glemmer du« 118
»Så vælg I dag, hvem I vil tjene« 120
Almagtens skjold 120
Jehova regerer 121
Sektion tre
Breve til læger
Prøvelsernes værdi
123
Paulus’ erfaring 125
Hvile I Guds kærlighed 126
Selvtilstrækkelighedens fare 126
Han bærer vore byrde 127
Se ikke på mennesker 129
En evig herlighedsvægt 130
Samler sig for meget I Battle Creek 133
Uselvisk tjeneste 135
At hjælpe dem som behøver hjælp 136
Hvad en institution kan gøre for en anden 137
En reformation er tiltrængt 138
Broderskabets levende princip 139
Den eneste sikre vej 140
Fare for at blive større 141
Spørgsmålet om løn 142
Ryk frem til mange steder 145
Behov for bredere planer 147
Byg nye centre op 150
Værdsætter ikke Guds-givne ansvar 151
Guds hensigt med sine institutioner 153
Guds hensigt med sanatoriet 155
Studiet af Guds ord 156
Guds formål med sundhedsmissionsarbejdet 158
Uddan lægemissionærere 158
Vort arbejde i vore dage 159
Ingen forandring i Guds sag 160
Advarende ord 161
Et advarselsord 163
Fare for at blive bortbevogtet 163
En høj standard 164
Undervisning og helbredelse 165
Fasthold lægearbejdet 166
Der er brug for varsomhed 167
Betydningen af sundhedsmissionsarbejdet 168
Årsagen til død i menigheden 169
Hvert menneske har sit arbejde 170
Enighed i bestræbelserne 172
Guds bygning 173
Et tempel af levende stene 173
Forskellig slags hjælp 174
Sandheden, en enhed 174
Opmuntrende ord 175
Kristus, middel for bøn og velsignelse 177
Opmuntrende ord 180
Guds hensigt med at etablere sanatorium 181
Et verdensomspændende arbejde 182
Advarende ord 183
Hjælpe eller forhindre Herren 185
Guds hensigt med sine medarbejdere 186
Behov for kloge rådgivere 187
En guddommelig hjælper 187
Byrder som herren ikke har givet 189
Guds ords værdi 192
Belønningen for et trofast studium 193
Arbejdet for denne tid 195
Vort budskab 197
Tegnet på vort slægtskab til Gud 198
Et bredere syn 201
Kristi sejr over vantro 202
Advarsel mod at centralisere 204
En forsømt mark i nærheden af os 205
Kristus vort eksempel 206
Selvopofrelse 208
Et fast ståsted for det rette 210
Centralisering 213
Et uddannelsescenter 217
Hvordan skal vore unge oplæres? 221
Advarselsord 223
Ingen tid at udskyde 229
Fordeling af ansvar 231
Ledelsen 236
Tidligere erfaringer 237
Gud er vor leder 238
Ét med Kristus I Gud 239
Lægfolkets arbejde 244
Vil vi blive fundet for lette? 247
Guds hensigt med sit folk 247
»Omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid« 248
De ærer ikke Gud 249
Et kald til reformation 250
På hjemvejen 252
Sektion fem
Den nødvendige kundskab
Gud I naturen
255
Syndens resultat 255
En guddommelig Lærer 256
Naturen vidner om Gud 256
Menneskers kan ikke fortolke naturen 257
Skabelsesarbejdet 258
Naturens love 259
Guddomskraftens hemmeligheder 261
En personlig Gud 263
Naturen er ikke Gud 263
En personlig Gud skabte mennesket 264
Gud åbenbaret i Kristus 265
Kristus åbenbarede Gud for disciplene 266
Skriftens vidnesbyrd 268
»Den evige Gud« 270
Hans miskundhed 271
Hans forsyns omsorg 272
Hans langmodige barmhjertighed 275
Spekulative teorier 279
Vor Guds storhed 281
Advarsler imod indbildskhed 283
Kristi åbenbaring af Gud 286
Korsets ære 287
Kundskaben der gør forvandlingen 289
Faren ved spekulativ kundskab 290
De sidste dages bedrag 290
Panteistiske ideer 291
Sværmeri efter 1844 292
Tidligere erfaringer gentager sig 293
Vær på vagt mod en sensationel religion 294
En advarsel mod falsk lære 295
Tankerne bortledes fra den nærliggende pligt 296
En fornyelse af det dydelige vidnesbyrd 297
Søg den første kærlighed 298
Guds ord er vort værn 299
Gransk åbenbaringen 301
Til menigheden i Sardes 302
Budskab til filadelfiamenigheden 303
Laodikeabudskabet 304
Den falske og sande uddannelse 305
Filosofisk spekulation 305
Vantro forfattere 306
Historisk og teologisk kendskab 307
Myter og eventyrere 308
En ren kilde 309
Hjerteuddannelse 311
Vigtigt at søge den sande kundskab 312
Arbejdet som kræver vor omtanke 312
Videnskaben skal herske 314
Ingen tid at miste 314
Behov for selvfornægtelse 315
De højeste interesser kræver opmærksomhed 316
Et personligt kendskab af Kristus 316
Kundskaben vi får I Guds ord 319
Skal gives til vore børn 320
En erfaringsmæssig kundskab 321
Forunderlige muligheder 321
Resultatet af at følge Guds ord 323
En hjælp til naturstudiet 324
Naturen, en nøgle til guddommelige mysterier 326
En lektie om lydighed 327
Uddannelse til det kommende liv 328
Vor store mangel 329
Enoks erfaring 329
Johannes døber erfaring 331
Guds løfter 335