Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Table of Contents

Sektion et
Kongens komme
Den sidste krise
11
Kaldet til at være vidner 18
Et helligt liv 21
Kristi repræsentanter 22
Fast troskab mod sandheden 23
Et verdensomspændende budskab 24
Den rette slags arbejdere 26
Et syn der gjorde indtryk 28
Hjemmemissionsarbejdet 30
Vort eksempel 31
Følgen af helhjertet bestræbelse 32
Forskellig slags tjeneste 33
Udbred vore skrifter 33
Et arbejde fra hus til hus 35
En opgave for kvinder 36
Missionsmarken i hjemmet 37
En plads til enhver 37
Følgen af at svigte arbejdet 39
En appel om utrættelige anstrengelser 40
Missionær-familier 40
Arbejdets udviklingsevne 42
Nødvendigheden af alvorlige anstrengelser 43
Manglen på sympati 45
»For intet har I fået det, for intet skal I give det« 49
Guds godhed med menneskene 49
Verden behøver hjælp 51
Vor selviskhed en hindring for Guds sag 52
Guds præster 53
Sektion to
Litteraturen bruges
Vore skrifter
61
Udbred litteraturen 65
En opmuntrende erfaring 65
Faren ved den spekulative granskning 67
Kolportagen et ædelt arbejde 69
Samdrægtighed og fremskridt 70
Bøger til hjælp for vore institutioner 70
Afbetalingen af gældsbyrder 71
En anden fremstilling af bogvirksomheden 71
En advarsel 73
En lignelse til overvejelse 73
Lys for alle 74
En lærdom vedrørende verdslig handel 75
Et større udsyn 76
Lejrmøderne og vore skrifter 81
Sektion tre
Arbejdet i byerne
Forholdene i byerne
89
Guds straffedomme over vore byer 92
Et arbejde for vor tid 97
I øststaternes byer 98
Gavmildhed i missionsarbejdet 100
En drivkraft til tjeneste 101
Gør dig rede 104
Abejdsmetoder 109
Nødvendigheden af husbesøg 111
Bymission en missionsskole 111
Grundsætningerne for en sund levemåde 112
Virksomhed blandt de bedrestillede 113
En større arbejdsstyrke 116
Anvendelsen af talenter inden for menigheden 117
En interessant tjeneste 118
Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne 120
Turiststrøg og handelscentrer 121
Med utrættelig iver 122
En appel til lægmænd 125
En reformatorisk bevægelse 126
Arbejde medens prøvetiden står på 126
Det personlige arbejdes betydning 127
Opelsk en selvfornægtende ånd 130
Betingelserne for tilfredsstillende tjeneste 133
Et ord til prædikanterne 137
Mod og enfoldighed 141
En formel gudsdyrkelse 143
Enighed under nådegavernes forskellighed 144
I Kristi ydmyghed 146
Imødegåelse af modstand 147
Trangen til alvorlig, helhjertet virksomhed 149
Sektion fire
Sundhedsarbejdet
Troskab i helsereformen
153
Et personligt ansvar 154
Styrke gennem lydighed 154
Kød 156
»Til Guds ære« 159
Undervisning i sundhedsprincipper 161
Yderligheder i kostspørgsmålet 161
Kosten i forskellige lande 163
Et ord til de vaklende 163
Betingelser for at blive bønhørt 164
Selvovergivelse og hvile 165
Et opråb om lægemissionærer 167
Sanatorier som missions redskaber 167
Oplæring af arbejdere 169
Sygeplejersker som evangelister 170
Evangelisternes Loma Linda college 173
Sektion fem
Enighedens ånd
Enighed mellem forskellige nationaliteter
179
Enhed i Kristus Jesus 184
Et liv i nåde og fred 186
Forlagsvirksomheden i College View 189
Kristi forhold til nationalitet 190
En sikker grundvold 191
Tyske og skandinaviske konferenser 195
Et eksempel på broderkærlighed 197
Sektion seks
Den sorte race.
Behovet for arbejdere blandt negerne
199
»Guds medarbejdere« 202
Forkyndelsen af sandheden, hvor der er racehad 204
»Med al visdom og forstand.” 210
Sabbaten 211
Forholdet mellem de sorte og de hvide 213
En lærdom af Kristi missionsgerning 216
En beredelsens tid 218
Den forestående kamp 219
Agtelse for de sorte missionsarbejdere 223
En missionsmarks behov 225
Sektion syv
Religionsfrihedsarbejdet
En prøvetid ligger foran os
227
Søndagsarbejde 232
Advarende ord 239
Sektion otte
Betimelige råd.
Trofast forvaltning
245
Understøttelsen af evangeliets sag 246
Anvendelsen af tienden 247
En højtidelig forpligtelse 249
Godgørenhed 253
Evangeliets herlighed 253
Velsignelserne af at være husholder 255
Et møde ved korset 256
Selvstændighedens ånd 257
Enshed i forskelligheden 259
Generalkonferensen 260
En fordeling af ansvar 262
En advarsel 265
I ydmyghed og tro 270
Kloge rådgivere 270
Gå fremad 271
Kristi eksempel 274
Til medarbejderne i Sydcalifornien 277
»Jeg er kun et lille barn« 281
Guds efterfølgere som elskede børn 283
Belønning for alvorlig bestræbelse 285