Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  21. kapitola — Studium fyziologie

  “Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky.” Žalm 139,14.Vy 116.1

  Jelikož mysl i duše nacházejí své vyjádření prostřednictvím těla, duševní a duchovní vitalita je do veliké míry závislá na tělesné síle a aktivitě. Vše, co podporuje tělesné zdraví, podporuje také rozvoj silné mysli a vyrovnaného charakteru. Bez zdraví nikdo nemůže jasně chápat a přesně plnit své povinnosti vůči sobě, svým bližním ani vůči svému Stvořiteli. Proto bychom si měli zdraví chránit stejně důsledně jako charakter. Znalost fyziologie a zdravovědy by měla být základem všech výchovných snah.Vy 116.2

  I když jsou dnes poznatky fyziologie všeobecně známé, stále ve společnosti převládá alarmující lhostejnost vůči zdravotním zásadám. I mezi lidmi, kteří tyto zásady znají, je jen málo těch, kdo se jimi skutečně řídí. Mnoho lidí se nechává vést svými sklony a chutěmi tak slepě, jako by jejich život řídila pouhá náhoda, nikoliv jasné a neměnné zákonitosti.Vy 116.3

  Mladí lidé ve svěžesti a síle života si většinou jen málo uvědomují hodnotu zdraví. Je to však poklad, který je cennější než zlato. Má na náš život větší vliv než studium, postavení či bohatství. Přesto s ním ale mnozí nakládají lehkomyslně a nerozvážně. Člověk, který v boji o bohatství a moc obětuje vlastní zdraví, často padá vysílením ve chvíli, když je již téměř u cíle svých tužeb, zatímco někdo jiný, s lepší tělesnou kondicí, dosáhne vytoužené mety. V důsledku nezdravých životních podmínek a zanedbáváním zdravotních zásad si někteří lidé osvojují nesprávné návyky, takže nakonec promrhají všechny naděje pro tento i budoucí život.Vy 116.4

  Při studiu fyziologie by studenti měli být vedeni k tomu, aby si uvědomili hodnotu svého zdraví a věděli, jak si je udržovat, aby mohli dosáhnout úspěchu v zápasu života.Vy 116.5

  Už malé děti můžeme jednoduchým a snadným způsobem učit základům fyziologie a zdravovědy. Začít s tím může už maminka doma a škola by v tom měla pokračovat dále. S přibývajícími léty se pak tyto znalosti budou rozvíjet do praktické podoby. Mladí lidé by měli brzy pochopit důležitost ochrany jejich organismu před nemocemi a naučit se, co dělat v případě běžných onemocnění a úrazů. Každá škola by měla svým studentům poskytnout základní znalosti v oblasti fyziologie a zdravovědy. Měla by být vybavena názornými pomůckami, které by znázorňovaly stavbu a činnost lidského těla a péči o něj.Vy 116.6

  Při takovém studiu se však často zapomíná na důležité věci, které jsou pro studenta cennější než mnohé technické detaily, které se musí v tomto předmětu běžně učit. Mladí lidé by měli v prvé řadě pochopit skutečnost, že přírodní zákony jsou zároveň Božími zákony. Pocházejí od stejného autora jako Desatero. Bůh osobně vepsal zákony ovládající náš organismus do každého nervu, svalu a žilky v těle. Nedbalost nebo záměrné porušování těchto zákonů je hříchem proti našemu Stvořiteli.Vy 117.1

  Je nezbytné osvojit si znalost těchto zákonů. Měli bychom stále více věnovat pozornost zásadám zdravého životního stylu, které zahrnují naši stravu, tělesné cvičení, péči o děti, léčbu nemocných a další oblasti.Vy 117.2

  Obzvláště je třeba zdůrazňovat, že mysl ovlivňuje i naše tělesné zdraví. Stejně tak má tělo vliv na mysl. Elektrická energie mozku podporovaná mentální aktivitou dodává sílu celému organismu, proto je tak neocenitelnou pomocí v boji proti nemocem. Je třeba také poukázat na sílu vůle a významnou roli sebeovládání pro udržování zdraví. Hněv, nespokojenost nebo sobectví na nás mají depresivní a zničující vliv. Pohoda, radost, nesobeckost a vděčnost nám naopak dodávají úžasnou životodárnou sílu.Vy 117.3

  Do této oblasti patří i jedna biblická pravda, o které bychom měli více uvažovat: “Radostné srdce hojí rány.” Přísloví 17,22.Vy 117.4

  “Ať tvé srdce příkazy mé dodržuje,” říká Bůh, “prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.” “Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.” Písmo také říká, že “řeč vlídná” je “pláství medu, lahodou duši a uzdravením kostem” Přísloví 3,1.2; 4,22; 16,24.Vy 117.5

  Je velmi důležité, aby mladí lidé pochopili, co znamená biblické prohlášení, že u Boha je “pramen žití” Žalm 36,10. On je nejen původcem života, ale i samotným životem. Jeho život přijímáme ve slunečním svitu, v čistém vzduchu nebo v jídle, které nám dodává sílu. Za každou vteřinu svého života vděčíme jemu. Všechny jeho dary, nejsou-li znetvořeny hříchem, nám přinášejí život, zdraví a radost.Vy 117.6

  “On všechno učinil krásně a v pravý čas.” Kazatel 3,11. Pravá krása nemůže být nikdy výsledkem ničení Božího díla. Můžeme ji nalézt pouze v souladu se zákony Stvořitele, který má sám radost z krásy a dokonalosti svého stvoření.Vy 117.7

  Při studiu funkcí těla bychom měli sledovat, jak je vše v lidském těle přizpůsobeno svému účelu, jak harmonicky spolupracují jednotlivé orgány. Podaří-li se učiteli probudit u žáků zájem o tuto úžasnou souhru v našem organismu, může pak udělat mnoho užitečného pro jejich zdravý vývoj a správné návyky.Vy 117.8

  Mezi prvními věcmi, na které je třeba poukázat, by mělo být správné držení těla, ať už při sezení nebo stání. Bůh stvořil člověka vzpřímeného a přeje si, aby si udržel svou důstojnost, rozvážnost, odvahu a sebedůvěru. Právě vzpřímené držení těla tomu velmi napomáhá. Učitel by měl sám být v tomto směru dobrým příkladem a rádcem. Měl by ukazovat, co je správné držení těla, a měl by trvat na tom, aby je i žáci udržovali.Vy 118.1

  Dalším důležitým bodem je správné dýchání a používání hlasu. Ten, kdo stojí či sedí rovně a vzpřímeně, umí pravděpodobně i správně dýchat. Učitel by měl svým žákům vysvětlit důležitost hlubokého dýchání. Zdravá činnost dýchacích orgánů pomáhá krevnímu oběhu, osvěžuje celý organismus, povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje trávení. Umožňuje nám také zdravý a klidný spánek, který osvěžuje celé tělo a zároveň uklidňuje naši mysl.Vy 118.2

  Mluvíme-li o důležitosti hlubokého dýchaní, je užitečné si je i prakticky nacvičovat. Jen tak se totiž může hluboké dýchání stát naším trvalým návykem.Vy 118.3

  Důležité místo má i cvičení hlasu. Posiluje totiž plíce a zvětšuje jejich kapacitu, čímž předchází mnoha nemocem. Pro správný přednes při čtení či mluvě je třeba dbát na to, aby dýchací orgány nebyly ničím omezovány. Břišní svaly by se měly napínat více než svaly krční. Takto můžeme předcházet velké únavě či onemocněním našich mluvidel. Je dobré dávat pozor také na zřetelnou výslovnost, příjemný a dobře posazený tón hlasu či správné tempo řeči. To bude mít nejen kladný vliv na zdraví studenta, ale i na jeho výsledky.Vy 118.4

  Učitel by měl se svými žáky hovořit také o tom, že ne každé oblečení je vhodné pro jejich zdraví. Některé nevhodné střihy oděvů, zvláště ty, které tělo příliš upínají a omezují, mohou způsobovat zbytečné zdravotní problémy. Správný oděv by měl člověku umožňovat dobré dýchání a dostatečně volný pohyb rukou. Pokud oděv stahuje naše plíce, omezuje jejich vývin a zároveň brání i trávicí a oběhové soustavě ve správné činnosti. V konečném důsledku tak oslabuje celé tělo. To vše ubírá člověku jeho tělesnou i duševní sílu, a tudíž brání tomu, aby mohl dělat pokroky a měl úspěch.Vy 118.5

  Při výchově v oblasti zdravého životního stylu nemůžeme zapomenout ani na osobní hygienu a čistotu svého okolí. Každodenní koupel či sprcha upevní naše zdraví a stimuluje činnost mysli. Je také nutné věnovat pozornost slunečnímu světlu, větrání a čistotě prostředí. Čistý a uklizený byt zabezpečí štěstí rodiny a úctu každého vnímavého hosta lépe než nákladné vybavení. Stejně jako kdysi, i dnes platí Ježíšova slova o tom, že “život je víc než pokrm a tělo než oděv” Lukáš 12,23.Vy 118.6

  Smyslem studia fyziologie není jen získávání informací. Můžeme teoreticky chápat důležitost větrání nebo i mít v pokoji dostatek čerstvého vzduchu; pokud ale nebudeme správně dýchat, budou naše plíce trpět. Stejně tak je možné chápat důležitost čistoty a mít k tomu i potřebné prostředky. Neuvedeme-li však tyto poznatky do praxe, budou pro nás zcela zbytečné. Smyslem vyučování těchto zásad je zapůsobit na studenta tak, že pochopí jejich důležitost a začne je uvědoměle uvádět do praxe. Boží slovo nám nádherným způsobem ukazuje, jakou důležitost Bůh přikládá našemu tělesnému zdraví a péči o ně. “Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!” “Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.” 1. Korintským 6,19; 3,17.Vy 119.1

  Smyslem takového vzdělávání je předat studentům myšlenku, že naše tělo je chrámem, ve kterém touží přebývat sám Bůh, a tudíž je musíme udržovat čisté.Vy 119.2

  Až posléze studenti při studiu fyziologie zjistí, že jsou skutečně zázračně a “podivuhodně stvořeni” (Žalm 139,14), naplní je úcta a obdiv. Namísto toho, aby ničili dílo Božích rukou, budou toužit udělat vše pro to, aby naplnili velkolepý plán Stvořitele. Uvědomí si, že respektování zdravotních zásad není obětí nebo sebezapřením, ale neocenitelnou předností a požehnáním.Vy 119.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents