Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Výchova

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  32. kapitola — Příprava

  “Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil.” 2. Timoteovi 2,15.Vy 162.1

  Prvním učitelem dítěte je jeho matka. V období jeho největší vnímavosti a nejrychlejšího rozvoje je výchova dítěte hlavně v jejích rukou. Ona má jako první příležitost utvářet jeho charakter a vést je k dobrému nebo ke zlému. Měla by pochopit, jak cennou příležitost má, a využít ji co nejlépe. Proto by měla být na svůj úkol připravena lépe než učitelé. A přesto se dnes matkám věnuje jen velmi málo pozornosti. Jejich výchovný vliv je ale nejsilnější a dalekosáhlý. Pomoci maminkám se však nevěnuje dostatek systematické pozornosti.Vy 162.2

  Lidé, kterým je svěřena péče o děti, často mají o zdraví a zásadách zdravého vývoje dětí jen málo vědomostí. Jde-li o duševní a duchovní růst dítěte, bývají na tom podobně. Mohou to být úspěšní podnikatelé, mohou být známí ve společnosti či dosahovat úspěchů na poli literatury a vědy — o výchově dětí toho však vědí žalostně málo. Nedostatečné poznatky rodičůVy 162.3

  o tělesném vývoji dětí mohou přinést i celoživotní zdravotní následky. Oba rodiče by se tedy měli pečlivě a důkladně připravit na výchovu dětí, za něž už od nejútlejšího věku nesou zodpovědnost. Ještě dříve, než převezmou otcovské a mateřské povinnosti, by měli znát zákonitosti tělesného vývoje — pochopit, jak funguje lidské tělo, vědět o škodlivých vlivech během těhotenství a o zákonech dědičnosti či znát zásady správného oblékání, cvičení, prevence a léčby. Měli by také rozumět zákonům duševního vývoje a mravní výchovy. Nekonečný Bůh považuje dílo výchovy za nesmírně důležité. Kdysi se jedna nastávající maminka trápila otázkou: “Na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit?” Soudců 13,12. Bůh ochotně poslal své anděly, aby jí poradili a poučili i otce o výchově slíbeného syna. Dokud nebude roli rodičů přiznána náležitá důležitost a dokud nebudou pro svůj posvátný úkol řádně připraveni, nepřinese výchova takové ovoce, jaké by mohla a měla přinést.Vy 162.4

  Většina lidí uznává důležitost odborného vzdělání pro učitele, avšak jen málokdo uznává význam té nejpodstatnější přípravy. Každý, kdo přijímá zodpovědnost za výchovu mladých lidí, si většinou brzy uvědomí, že vzdělání získané pouze z odborné literatury je nedostatečné. Učitel by měl mít mnohem širší vzdělání, než jen to, které se dá získat studiem knih. Potřebuje mít nejen rozumové schopnosti, ale také velký rozhled a široké srdce.Vy 162.5

  Tvůrce lidské mysli a jejích zákonitostí může dokonale porozumět jejím potřebám a postarat se o její rozvoj. Zásady výchovy, které nám dal on, jsou jediným bezpečným vodítkem. Základní kvalifikací pro každého učitele je osvojit si tyto zásady a přijmout je, aby ovlivňovaly především jeho vlastní život. Protože se mladí lidé tak často setkávají s charakterovými nedostatky a s přetvářkou, je tolik důležité, aby slova, postoje a jednání učitele představovaly to, co je ušlechtilé a pravdivé. Děti dokážou velmi rychle postřehnout přetvářku, slabosti a chyby. Úctu svých žáků si učitel získá pouze tehdy, když zásady, které se jim snaží vštípit, bude uplatňovat ve svém vlastním životě. Jen tak na ně může mít trvale dobrý vliv.Vy 163.1

  Úspěšnost učitele do značné míry závisí také na jeho fyzické kondici. Čím lepší bude jeho zdraví, tím lepší bude jeho práce. Povinnosti učitelů jsou velmi vyčerpávající, proto je nezbytné, aby si udržovali zdraví a svěžest. Bývají svou prací někdy tak vyčerpáni, že mají sklon k depresím, lhostejnosti nebo podrážděnosti.Vy 163.2

  Dobrý učitel se musí nejen bránit takovým náladám, ale hlavně předcházet jejich příčinám. Má-li být vždy klidný a přívětivý, musí si uchovávat dobrou mysl i nervy.Vy 163.3

  V práci učitele záleží daleko více na kvalitě než na kvantitě. Proto by se měl učitel chránit před pokušením zastávat příliš mnoho povinností. Neměl by přijímat jiné zodpovědnosti, které by mu překážely v jeho práci a vysilovaly jej. Nejlepším prostředkem pro načerpání nových sil je pohyb na čerstvém vzduchu a užitečná práce. Bude tak zároveň i dobrým příkladem pro žáky a probudí u nich zájem a úctu k manuální práci.Vy 163.4

  Učitel by měl v každém ohledu důsledně dodržovat zdravotní zásady. Neměl by to dělat jen kvůli svému zdraví, ale také proto, že tím ovlivňuje své žáky. Ve všem by měl zachovávat střídmost a být příkladem v jídle, oblékání, práci i zábavě. K tělesnému zdraví a správnému charakteru by měl přidat i dobré odborné znalosti. Čím více má učitel opravdových vědomostí, tím hodnotnější bude jeho práce. Povrchnost do třídy nepatří. Kdo se spokojí jen s povrchními znalostmi, nikdy nedosáhne skutečného úspěchu.Vy 163.5

  Vliv učitele však nezávisí tolik na množství jeho vědomostí, jako spíše na úrovni, ke které směřuje. Dobrý učitel se nespokojí s plytkým uvažováním a neukázněným přemýšlením nebo slabou pamětí. Bude stále usilovat o vyšší cíle a hledat lepší metody. Jeho život bude vykazovat neustálý růst. V práci takového učitele se projeví svěžest a síla, která zaujme a inspiruje žáky.Vy 163.6

  Učitel musí být pro svoji práci opravdu způsobilý. Potřebuje dostatečnou moudrost a takt nezbytný při jednání s žáky. Jeho odborná úroveň a kvalifikace mohu být vynikající, nezíská-li si však úctu a důvěru žáků, bude jeho úsilí marné.Vy 164.1

  Potřebujeme učitele, kteří dokážou objevit a využít každou příležitost ke konání dobra. Takové, kteří s nadšením spojují i pravou důstojnost, dokážou povzbudit, nadchnout a dodat odvahu k životu. Ne všichni učitelé měli možnost dosáhnout stejně kvalitního vzdělání. Pokud učitel rozumí svým žákům, má svou práci opravdu rád a uvědomuje si její důležitost, může překonat tyto své nedostatky ve vzdělání. Jestliže je učitel ochotný usilovně a vytrvale pracovat na vlastním zdokonalování, pak nadchne i své žáky, aby ho následovali v jeho snaze jít dál a výš.Vy 164.2

  Děti a mladí lidé, které má učitel na starosti, se od sebe často velice liší schopnostmi, návyky i výchovou. Některým chybí v životě jasný cíl a pevné zásady. Potřebují někoho, kdo by v nich probudil zodpovědnost a ukázal jim jejich možnosti. Jen málokterým dětem se doma dostalo správné výchovy. Některé byly rozmazlovány a jejich výchova byla velmi povrchní. Rodiče jim dovolovali, aby si dělaly, co chtějí, a vyhýbaly se zodpovědnosti a námaze. Takovým dětem, když vyrostou, schází v životě stálost, vytrvalost a sebezapření. Kázeň a řád považují za zbytečné omezování.Vy 164.3

  Jiným dětem zase uškodila příliš tvrdá výchova, která je zmalomyslnila. Hrubé jednání rodičů v nich vyprovokovalo tvrdohlavost a vzdor. Před učitelem pak leží nelehký úkol nápravy takto pokřivených charakterů. Potřebuje velkou dávku pochopení, aby mohl objevit příčiny poruch chování žáků a chyb, které se u nich projevují. Musí mít takt, trpělivost a vytrvalost, aby každému z nich mohl poskytnout potřebnou radu a pomoc. Když povzbudí a pomůže nestálým a pohodlným žákům, pobídne je tím k úsilí. Malomyslným zase musí projevit soucit a uznání, které jim dodá sebevědomí a podpoří jejich snahu.Vy 164.4

  Učitelům se často nedaří navázat přátelský vztah se žáky. Projevují málo účasti a vlídnosti, raději se staví do role přísného soudce. Učitel musí být pevný a rozhodný, nikoli malicherný a panovačný. Je-li tvrdý, přísný, bezcitný nebo lhostejný, uzavře si cestu, po které by mohl své žáky vést k dobrému cíli. Učitel nesmí v žádném případě jednat neobjektivně a někomu nadržovat. Pokud upřednostňuje některého vynikajícího žáka a je kritický, netrpělivý a necitlivý vůči těm, kteří povzbuzení a pomoc potřebují nejvíce, jasně dokazuje, že nepochopil podstatu své práce. Na přístupu k těm, kteří mají mnoho nedostatků a problémů, se pozná, zda se učitel skutečně hodí pro své povolání.Vy 164.5

  Velkou odpovědnost nesou také ti, kdo přijali úkol pečovat o lidskou duši. Správní rodiče považují tuto zodpovědnost za projev veliké důvěry, která jim byla svěřena. Od prvního až do posledního dne svého života pociťuje dítě sílu pouta, které je pojí s rodiči. Každý čin, každé slovo i pohled rodičů vedou dítě buď k dobrému, nebo ke zlému. Také učitel má svůj podíl na této zodpovědné práci a potřebuje si neustále uvědomovat její posvátnost. Nikdy nesmí ztratit ze zřetele smysl své práce. Ta nespočívá pouze v plnění každodenních povinností, plnění požadavků zaměstnavatele a udržování dobré pověsti školy. Musí mít neustále na paměti nejvyšší dobro svých žáků. Musí myslet na povinnosti, které na ně život vloží, a na to, jak je správně připravit pro jejich službu. Jeho každodenní práce se projeví nejen na jeho žácích, ale jejich prostřednictvím i na mnoha dalších. Tento vliv se bude šířit a sílit až do konce času. S plody své práce se pak setká ve velký den, kdy Bůh posoudí každé slovo a každý čin.Vy 165.1

  Moudrý učitel se nemůže domnívat, že ve chvíli, kdy ukončí hodinu a žáci odejdou ze třídy, jeho práce skončila. Děti, které mu byly svěřeny, ponese dál na svém srdci. Bude neustále studovat a snažit se jim pomoci dosáhnout nejvyšší možnou metu.Vy 165.2

  Učitel, který pochopí možnosti své práce, nedovolí, aby něco zabránilo jeho vytrvalé snaze o sebezdokonalení. Bude se snažit ze všech sil, aby dosáhl nejvyšší možné úrovně. Sám bude usilovat o to, aby se stal takovým, jaké chce mít žáky.Vy 165.3

  Čím větší má učitel smysl pro zodpovědnost a čím více usiluje o sebezdokonalení, tím jasněji si bude uvědomovat i překážky, které brzdí jeho užitečnost. Když uvidí náročnost své práce a její těžkosti i možnosti, možná si povzdychne: “Kdo je k takovému poslání způsobilý?” 2. Korintským 2,16. Pokud si uvědomuješ, že potřebuješ sílu a vedení, které nemohou poskytnout žádné lidské zdroje, zkus se zamyslet nad tím, co slibuje náš úžasný Rádce.Vy 165.4

  Říká ti: “Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.” Zjevení 3,8. “Volej ke mně a odpovím ti.” Jeremjáš 33,3. “Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.” Žalm 32,8. “Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” Matouš 28,20.Vy 165.5

  Nejlepší přípravou pro tvou práci jsou slova, život a metody toho nejlepšího Učitele. Uvažuj o něm, protože právě on je tvůj ideální vzor. Dívej se na něj a zůstávej v jeho blízkosti, dokud neosloví tvé srdce a tvůj život. “Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu.” 2. Korintským 3,18.Vy 165.6

  A právě v tom je tajemství vlivu na tvé žáky. Představuj svým životem Ježíše Krista!Vy 165.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents