Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mojžíš — mocný vírou

  Mojžíš byl vytržen z bezpečí domova mladší než Daniel a Josef. Přesto byl i jeho život formován stejnými vlivy. Se svou židovskou rodinou strávil jen dvanáct let, avšak právě tato doba položila základ jeho pozdější velikosti.Vy 38.1

  Jeho matka Jókebed byla žena a otrokyně, jejíž život byl skromný a velmi těžký. Ale žádná jiná žena, kromě Marie z Nazaretu, nepřinesla světu větší požehnání. Věděla, že bude muset brzy přenechat péči o své dítě lidem, kteří neznají Boha, proto usilovala spojit jeho život s nebesy. Co nejusilovněji se snažila zasít do jeho srdce lásku a poslušnost k Bohu. A tento úkol věrně splnila. Žádný pozdější vliv nemohl přinutit Mojžíše k tomu, aby se vzdal principů pravdy, které mu vštěpovala matka a které sledoval v jejím životě.Vy 38.2

  Ze skromného domova v Gošenu se dostal syn Jókebedy do faraonova paláce k egyptské princezně, která jej přijala, opatrovala a milovala jako vlastního syna.Vy 38.3

  V tehdejších egyptských školách získal Mojžíš nejvyšší civilní a vojenské vzdělání. Pro svou osobní přitažlivost a vzhled, ušlechtilou mysl a vznešené chování byl tento mladý osvědčený vojevůdce pýchou celého národa. Přestože se odmítal účastnit pohanských bohoslužeb, byl zasvěcen také do všech tajemství egyptského náboženství, protože faraon byl zároveň knězem. Egypt byl v té době nejsilnějším a nejvyspělejším národem a Mojžíš jakožto budoucí vládce měl zdědit nejvyšší pocty, které mu mohl svět poskytnout.Vy 38.4

  On si však zvolil vznešenější cíl. Pro Boží slávu a pro to, aby vysvobodil utlačovaný národ, obětoval všechny pocty Egypta. Bůh však musel zvláštním způsobem zajistit jeho výchovu.Vy 38.5

  Mojžíš ještě nebyl připraven pro svůj životní úkol. Ještě se nenaučil záviset na Boží moci. Nepochopil správně Boží záměr. Doufal, že vysvobodí Izrael silou zbraní. Riskoval kvůli tomu všechno, ale neuspěl. Po prohře a zklamání se z něj stal uprchlík a exulant v cizí zemi.Vy 38.6

  V midjánské pustině Mojžíš strávil čtyřicet let jako pastýř ovcí. I když se zdálo, že už nikdy nebude moci splnit své životní poslání, byla právě tato doba nejdůležitější školou, která jej měla připravit pro jeho naplnění. Schopnost ovládat sebe byla nezbytná k moudrému vedení nevzdělaného a neukázněného národa. Při péči o ovce a jehňátka získal Mojžíš zkušenost, která z něj měla učinit věrného a trpělivého pastýře Izraele. Aby se mohl stát Božím představitelem, musel se od Boha mnohému naučit.Vy 38.7

  Vlivy, které jej v Egyptě obklopovaly — láska nevlastní matky, postavení královského vnuka, přepych a neřesti, které jej sváděly tisícerýmVy 38.8

  způsobem, mystika falešného náboženství — to vše kdysi silně zapůsobilo na jeho mysl a charakter. Ve strohé prostotě pustiny to všechno zmizelo.Vy 39.1

  Uprostřed velebné vznešenosti horských samot byl Mojžíš sám se svým Bohem. Vše kolem mu připomínalo Stvořitele.Vy 39.2

  Mojžíšovi se zdálo, že stojí v jeho přítomnosti a že jej zastiňuje jeho moc. To zcela odstranilo jeho pocit soběstačnosti. V přítomnosti nekonečného Boha si uvědomil, jak je každý člověk slabý, nedostatečný a jak málo toho ví.Vy 39.3

  Zde Mojžíš získal to, co jej pak provázelo po léta namáhavého a zodpovědného života — jasné vědomí Boží osobní přítomnosti. Nejenže očekával, až se Kristus ve vzdálené budoucnosti zjeví v těle, vnímal také, jak Kristus doprovází zástupy Izraele během celého jejich putování. Dokázal snášet nepochopení, obvinění, pohanu i osočování a dokázal čelit nebezpečí i hrozbám smrti, “zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl”. Židům 11,27.Vy 39.4

  Mojžíš o Bohu nejen přemýšlel, on jej také viděl. Celý život k němu vzhlížel. Nikdy se mu neztratila z dohledu jeho tvář.Vy 39.5

  Víra nebyla pro Mojžíše domněnka, ale skutečnost. Byl přesvědčen, že Bůh řídí jeho život, a důvěřoval mu ve všech maličkostech. Plně mu věřil, a tak získal sílu odolat každému pokušení. Veliké dílo, které mu bylo svěřeno, chtěl vykonat co nejlépe. Cele se přitom spoléhal na Boží moc. Cítil, že ji potřebuje, prosil o ni, a vírou ji přijal. V jistotě udržující moci pak kráčel vpřed. To všechno Mojžíš získal v průběhu čtyřicetileté výchovy na poušti. Bůh ve své nekonečné moudrosti věděl, že to není doba příliš dlouhá a že cena není příliš vysoká.Vy 39.6

  Výsledky této výchovy a naučení, kterého se Mojžíšovi dostalo, ovlivnily nejen dějiny Izraele, ale všechno další, co přispělo k pokroku světa. Bible přináší nejkrásnější svědectví o Mojžíšově velikosti a jeho životě: “Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář.” 5. Mojžíšova 34,10.Vy 39.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents