Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Verksamheten i Europa

  Till mina bröder i Europa.
  Jag har något jag måste säga till er. Tiden är inne då mycket skall uträttas i Europa. Ett stort arbete liknande det som har blivit utfört i Amerika kan också utföras i Europa. Hälsovårdsinstitutioner bör upprättas och hälsokostrestauranger öppnas. Låt ljuset av sanningen för denna tid gå ut från pressen. Låt arbetet med att översätta våra böcker gå framåt. Jag har sett att det i de europeiska länderna skall tändas ett ljus på många platser.
  VFF3 238.1

  På många platser är inte Herrens verk vad det borde vara. Det är nödvändigt med hjälp i Italien, i Frankrike, i Skottland och i många andra länder. Det bör utföras en större verksamhet på dessa platser. Behovet av arbetare är stort. Det finns begåvningar bland Guds folk i Europa, och Herren vill att dessa gåvor skall utnyttjas överallt i England och på kontinenten för att upprätta centra från vilka hans sannings ljus kan lysa.VFF3 238.2

  Det finns ett arbete att urföra i Skandinavien. Gud är lika villig att arbeta genom skandinaviska troende som genom amerikanska troende.VFF3 238.3

  Mina bröder, slut er samman med Herren, härskarornas Gud. Låt honom vara er fruktan, Ut honom vara er rädsla. Tiden har kommit då hans verk skall utvidgas. Svåra tider ligger framför oss, men om vi håller samman i kristen gemenskap och det inte finns någon som strävar efter att vara den främste kommer Gud att verka mäktigt för oss.VFF3 238.4

  Låt oss vara fulla av hopp och mod. Modlöshet i Guds tjänst är syndig och saknar grund. Han känner till allt vi behöver. Han har all makt. Han kan ge sina tjänare all den förmåga som deras behov kräver. Hans oändliga kärlek och medlidande tröttnar aldrig. Med allmaktens majestät förenar han den medkännande herdens mildhet och omsorg. Vi behöver inte vara rädda för att han inte skall uppfylla sina löften. Han är den eviga sanningen. Aldrig kommer han att förändra det förbund som han har ingått med den som älskar honom. De löften han har gett sin församling står fasta för evigt. Han skall göra dem till en evig härlighet, till en glädje för många släkten. Studera fyrtioförsta kapitlet hos Jesaja och försök förstå hela dess betydelse. Gud säger: “Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna; jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Och jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen, jämte myrten och olivträd och skall på hedmarken plantera cypress, tillsammans med alm och buxbom, för att man skall både se och veta och akta på och förstå, att Herrens hand har gjort detta, att Israels Helige har skapat det.” (Jes. 41: 18-20.)VFF3 239.1

  Den som har valt Kristus har anslutit sig till en makt som ingen anhopning av mänsklig visdom eller makt kan störta omkull. “Frukta icke”, säger han “ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” “Jag är Herren, din Gud, som håller dig vid din högra hand och säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig.” (Jes. 41: 10, 13.)VFF3 239.2

  “Vid vem viljen I då likna mig, så att jag skulle vara såsom han? säger den Helige. Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor ät hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver. Huru kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: ‘Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud’? Vet du då icke, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt. Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla; men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.” (Jes. 40: 25-31.)VFF3 239.3

  *****

  Sanningens ljus skall lysa intill jordens ändar. Ett klarare och ständigt ökande ljus lyser med himmelsk strålglans från Återlösarens ansikte på hans representanter för att de skall genomtränga mörkret i en förlorad värld. Låt oss som hans medarbetare be om hans Andes helgelse för att vi skall kunna lysa klarare och klarare. Sanningens ljus för denna tid lyser nu i konungars råd. Statsmäns uppmärksamhet riktas på Bibeln - lagboken för jordens länder - och de jämför sina nationella lagar med dess föreskrifter. Som representanter för Kristus har vi ingen tid att förlora. Våra ansträngningar får inte begränsas till några få platser där ljuset har blivit så överflödande att det inte längre uppskattas. EvangeIii budskap skall förkunnas för alla folkslag och tungomål och länder och folk.VFF3 240.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents