Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Döm inte

  Några har använt talets gåva för att göra de Guds tjänare modlösa och nedslagna, som arbetar för att befrämja Guds sak och som planerar och arbetar för att bemästra svårigheterna. Dessa borde be Gud om förlåtelse för den skada som de har åstadkommit i hans verk genom sina fördärvliga förutfattade meningar och ovänliga ord. De bör tänka på den skada som de har åstadkommit genom att ntbreda falska rykten och genom att döma dem som de inte har någon rätt att döma.VFF3 247.2

  I Guds ord finns tydliga anvisningar om hur vi skall gå till väga när vi menar att en broder eller syster gör någonting oriktigt. Kristus säger: “Om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder. Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att ‘var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago’. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan.” Och åter säger Frälsaren: “Om du kommer med din gåva till altaret och där drager dig till minnes, att din broder har något emot dig, så lägg ned din gåva där framför altaret .och gå först bort och förlik dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva.” (Matt. 18:15-17; 5:23, 24.)VFF3 247.3

  “Herre vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som vandrar ostraffligt och gör, vad rätt är, och talar sanning av hjärtat; den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa; den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta Herren; den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed; den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.” (Ps. 15.)VFF3 248.1

  “Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom, varmed I dömen, skolen I bliva dömda, och med det mått, som I mäten med, skall ock mätas åt eder. Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? Eller huru kan du säga till dm broder: ‘Låt mig taga ut grandet i ditt öga’, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget. öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga.” (Matt. 7: 1-5.)VFF3 248.2

  Många saker kommer in i bilden då det gäller att döma. Tänk på att ditt eget liv snart skall passera revy inför Gud. Tänk också på att han har sagt: “Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan, fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt. Och vi veta, att Guds dom verkligen kommer över dem som handla så. Men du menar väl detta, att du skall kunna undfly Guds dom, du människa, som dömer dem som handla så och dock gör detsamma som de?”VFF3 248.3

  *****

  (Rom. 2: 1-3.)
  En uppriktig arbetare har inte någon tid att fästa avseende vid andras brister. De ser Frälsaren och genom att se honom blir de förvandlade till hans avbilder. Det är hans exempel vi skall följa när vi bygger upp vår karaktär. I sitt liv på jorden uppenbarade han tydligt den gudomliga naturen. Vi bör göra allt vi kan för att vara fullkomliga inom vårt område på samma sätt som han var fullkomlig inom sitt område. Församlingens medlemmar får inte ‘fortsätta att vara likgiltiga när det gäller att bygga upp en kristen karaktär. När de ställer sig under den helige Andes omformande inflytande kommer de att utveckla en karaktär som är en reflex av Guds väsen.
  VFF3 249.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents