Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen III. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  En förebild - Jesus Kristus

  Jag var nästan rädd för att komma hit till detta land, därför att jag hade hört så många säga att de olika nationaliteterna i Europa var säregna och att man måste närma sig dem på ett särskilt sätt. Men Gud har lovat visdom åt den som känner sitt behov och ber om det. Gud kan föra människor dit där de kommer att ta emot sanningen. Låt Herren ta sinnet i besittning och omforma det såsom leret formas i krukmakarens hand. Då kommer dessa nationella olikheter att undanröjas. Se på Jesus, syskon! Efterlikna hans väsen och hans anda, så kommer ni inte att möta några svårigheter med att kunna nå dessa olika människogrupper! Vi har inte sex förebilder vi skall följa, inte heller fem. Vi har bara en och det är Jesus Kristus. Om de italienska bröderna, de franska bröderna och de tyska bröderna försöker att likna honom, sätter de sina fötter på samma sannings grund. Och samme Ande som bor i den ene kommer att bo i den andre - Kristus i dem, härlighetens hopp. Jag förmanar er, bröder och systrar, att ni inte skall sätta upp några särskiljande barriärer mellan olika nationaliteter. Tvärtemot skall ni bryta ned vadhelst som finns. Vi skall försöka att föra m alla i den gemenskap och enhet som är i Jesus och arbeta med det enda målet för ögonen, våra medmänniskors frälsning.VFF3 409.1

  Vill inte ni, mina predikande bröder, gripa fatt i Guds rika löften? Vill ni inte lägga det egna jaget åt sidan och låta Jesus visa sig? Det egna jaget måste dö för att Gud skall kunna verka igenom er. Jag blir fylld av ångest när jag ser det egna jaget dyka fram hos än den ene, än den andre, här och där. I Jesus av Nasarets namn måste jag säga till er: Er vilja måste dö, den måste bli Guds vilja. Han vill smälta ner er och rena er från varje besmittelse. Ett stort arbete måste utföras för er, innan ni kan bli fyllda med Guds kraft. Jag ber er inträngande om att komma mycket nära honom, så att ni kan uppleva hans rika välsignelse, innan detta möte avslutas.VFF3 409.2

  Ett stort ljus med varningar och tillrättavisningar har lyst på några av er som är närvarande här. När en tillrättavisning ges, söker fienden alltid skapa en önskan om mänsklig sympati hos dem som blir visade tillrätta. Därför önskar jag förmana er att inte söka andras sympati och inte se tillbaka på era tidigare prövningar och på nytt begå samma fel på samma punkter, då ni söker uppbygga er själva igen. Herren för sina vilse farande barn in på samma område gång på gång. Men om de fortsättningsvis underlåter att ge akt på hans Andes förmaningar, om de underlåter att utföra en reform på varje punkt där de har felat, kommer han till sist att överlämna dem åt deras egen svaghet.VFF3 410.1

  Jag vädjar till er bröder att komma till Kristus och dricka. Drick av frälsningens vatten för intet. Vädja inte till era egna känslor. Tro inte att sentimentalitet är religion. Frigör er från varje mänskligt stöd och kläng er fast vid Kristus. Ni behöver en ny förberedelse, innan ni kan ta del i arbetet med att rädda människor. Era ord och handlingar utövar inflytande på andra och detta inflytande måste ni åter möta på Guds dag. Jesus säger: “Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta.” (Upp. 3:8.) Ljuset lyser från denna dörr och det är vår förmån att få ta emot det om vi vill. Låt oss rikta våra blickar in genom denna dörr och försöka att ta emot allt det som Kristus är villig att skänka oss.VFF3 410.2

  Var och en av oss har en kamp att utkämpa för att vinna seger över synden i sitt eget hjärta. Detta kan ibland vara mycket smärtsamt och nedslående, för när vi ser bristerna i vår karaktär fortsätter vi att se på dem, medan vi i stället borde se på Jesus och ikläda oss hans rättfärdighet. Var och en som går in genom pärleportarna i Guds stad kommer att gå dit som ,segerherre. Hans största seger blir segern över det egna jaget.VFF3 410.3

  “Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern - honom, från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn - och beder, att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, at I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att mån vara rotade och grundade i karleken, så att I tillika med alla de heliga till fulla förmån fatta; vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära, känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.” (Ef. 3: 14-19.)VFF3 410.4

  Som Guds medarbetare, bröder och systrar, bör ni förlåta er helt på den Allsmäktiges arm. Arbeta för att skapa enhet, arbeta för kärlek och ni kommet att bli en kraft i världen.VFF3 411.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents