Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vägledning För Församlingen II.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ord från den himmelske läraren

  En kväll var jag i ett stort sällskap, där alla dryftade ämnet “Utbildning”. Många kom med invändningar mot förändring av det slags utbildning som en lång tid varit på modet. En som länge varit vår lärare sade till de andra: “Frågan om utbildning skulle intressera varje sjundedagsadventist. Besluten angående vårt skolarbetes utformning och karaktär skulle inte lämnas helt och hållet till rektorer och lärare.”VFF2 442.1

  Några framhöll ivrigt studium av icke-troende författares verk och rekommenderade just de böcker, som Herren har fördömt och som därför inte på något sätt skulle godkännas. Efter mycket allvarligt samtal och en livlig diskussion steg vår lärare fram, och medan han i sin hand höll de böcker, som allvarligt rekommenderats som nödvändiga vid en högre utbildning, sade han: “Finner ni i dessa författares tankar och principer sådant, som gör att ni tryggt kan sätta dem i elevernas händer? Det mänskliga sinnet tjusas lätt av Satans lögner; och dessa verk framkallar en avsmak för Guds ord, som när det mottas och uppskattas, försäkrar mottagaren evigt liv. Ni är vanemänniskor och borde komma ihåg, att goda vanor är till välsignelse både vad gäller påverkan av er egen karaktär och det goda inflytandet över andra. Men sedan onda vanor en gång grundlagts, utövar de en tyrannisk makt och slår sinnena i bojor. Om ni aldrig hade läst ett enda ord i dessa böcker, skulle ni idag mycket bättre förstå Boken, som är värd att studeras framför alla andra böcker, och som ger de enda rätta idéerna angående högre utbildning.VFF2 442.2

  Det faktum att det varit en sed att ta med dessa författares alster bland våra textböcker, och att det är en gammal, grånad vana, är inget argument till dess favör. Att man länge begagnat dessa böcker innebär inte, att de kan rekommenderas såsom tillförlitliga och nödvändiga. De har lett tusenden dit Satan förde Adam och Eva - till det kunskapens träd, av vilket Gud har förbjudit oss att äta. De har lett elever till att överge studiet av Bibeln för att studera sådant som inte är nödvändigt. Om elever som utbildats på detta sätt någonsin skall bli passande att arbeta för människor, måste de först glömma mycket som de har lärt. De kommer att finna det svårt att glömma, ty tvivelaktiga tankar har slagit rot i deras sinnen liksom ogräset i trädgården, och som ett ,resultat därav kommer en del att aldrig kunna skilja mellan rätt och orätt. Det goda och det onda har blandats i deras utbildning. Bilden av människor och deras tankar har upphöjts för att de skulle se upp till dem, så att när de nu försöker undervisa andra, är det lilla de vet om sanningen sammanvävt med människors åsikter, ord och handlingar. Ord från människor som bevisar att de inte har någon praktisk erfarenhet av Kristus, skulle inte finna någon plats i våra skolor. De kommer att hindra en rätt utbildning.VFF2 443.1

  Ni har Guds levande ord, och om ni endast ber om det, får ni den helige Andes gåva som gör Ordet till en makt för dem som tror och lyder. Den helige Andes uppgift är att leda till hela sanningen. När ni litar på den levande Gudens ord med hjärta, själ och sinne, blir förbindelsen med Gud obehindrad. Djupt, allvarligt studium av Ordet under ledning av den helige Ande skall ge er färskt manna, och samme Ande gör Ordet verksamt när det används. Ungdomens strävan att inrikta sitt sinne på vad som är högt och heligt kommer att belönas. De som gör uthålliga försök i denna riktning och koncentrerar sig på att förstå Guds ord, är beredda att samarbeta med Gud.VFF2 443.2

  Världen erkänner en del lärare som inte Gud kan godkänna som pålitliga uppfostrare. Dessa ringaktar Bibeln, och oomvända författares verk rekommenderas, som om dessa innehöll tankar som skulle vävas in i karaktären. Vad kan man vänta sig Även sådan sådd? Vid studiet av dessa tvivelaktiga böcker blir såväl lärarnas som elevernas sinnen fördärvade och fienden sår sitt ogräs. Det kan inte bli annorlunda. Genom att dricka ur en oren källa, förgiftas människan. Oerfarna ungdomar, som studerar enligt denna plan, tar emot intryck som leder dem in i tankebanor som är ödesdigra för gudsfruktan. Ungdomar som kommit till våra skolor, har lärt av dessa böcker som ansågs ofarliga, därför att de användes och rekommenderades i världsliga skolor. Och då vi följt bruket i de världsliga skolorna, har många elever slutat som fritänkare därför att de studerat just dessa böcker.VFF2 444.1

  Varför har ni inte upphöjt Guds ord framför all mänsklig produktion? Räcker det inte att hålla sig nära honom som är all sannings källa? Är ni inte tillfreds med att hämta friskt vatten från Libanons strömmar? Gud har levande källor som svalkar den törstige och förrådshus av dyrbar kost som kan styrka det andliga livet. Lär av honom och ni skall kunna ge skäl för det hopp ni har. Har ni trott att en bättre kunskap om vad Herren sagt, skulle ha en skadlig inverkan på lärare och elever?”VFF2 444.2

  Stillhet föll över de församlade, och allas hjärtan övertygades. Människor som hade ansett sig vara visa och starka, såg nu att de var svaga och hade bristfällig kunskap om den Bok, som berör människans eviga öde.VFF2 444.3

  Guds sändebud tog då från flera av lärarna dessa böcker som de hade studerat, av vilka en del skrivits av icke-troende författare och som innehöll otrostankar. Han lade dem åt sidan och sade: “Det har aldrig funnits någon gång i era liv då studiet av dessa böcker gagnade ert bästa och er framgång nu eller ert kommande, eviga goda. Varför fyller ni era hyllor med böcker som leder sinnet bort från Kristus? Varför lägger ni ut pengar på sådant som inte är bröd? Kristus kallar på er: ‘Lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat.’ Ni behöver äta av brödet, som kommer ner från himmelen. Ni behöver studera Bibeln med större flit och dricka ur den levande Källan. Hämta från Kristus under allvarlig bön vad ni behöver. Gör det till en daglig erfarenhet att äta Människosonens kött och dricka hans blod. Mänskliga författare kan aldrig fylla era stora behov i denna tid. Men genom att se på Kristus, begynnaren och fullkomna ren av er tro. kommer ni att likbil das med honom.”VFF2 444.4

  Han lade Bibeln i deras händer och fortsatte: “Ni har liten kännedom om denna bok. Ni känner varken Skrifterna eller Guds kraft, inte heller förstår ni den djupa betydelsen av det budskap, som skall bäras ut till en förlorad värld. Den tid som gått har visat att såväl lärare som elever känner mycket litet till de fruktansvärt allvarliga sanningar, som är avgörande för denna tid. Skulle den tredje ängelns budskap förkunnas i hela sin omfattning för. många av dem som är lärare, skulle de inte förstå det. Agde ni den kunskap som kommer från Gud, skulle hela er varelse förkunna sanningen om den levande Guden för en värld som är död i överträdelse och synd. Men böcker och tidningar, som innehåller föga av adventbudskapet lovprisas, och människorna har blivit för visa för att följa ett ‘Så säger Herren’ .VFF2 445.1

  I våra skolor skulle varje lärare upphöja den ende sanne Guden men många väktare sover. De är såsom blinda som leder blinda. Ändå är Herrens dag nära inpå oss. Såsom en tjuv kommer den med smygande steg, och den kommer överraskande för alla som inte är vakande. Vilka bland våra lärare är vakna och som trogna förvaltare av Guds nåd låter trumpeten ljuda klart? Vem förkunnar den tredje ängelns budskap och kallar världen att göra sig redo för Guds stora dag? Det - budskap vi fått, bär den levande Gudens insegel”.VFF2 445.2

  Han pekade på Bibel,. och sade: “Gamla och Nya testamentet skall kombineras i arbetet för att bereda ett folk för Herrens stora dag. Gör allvarligt bruk av era nuvarande tillfällen. Gör den levande Gudens ord till er textbok. Om så alltid hade skett, skulle elever som gått förlorade för Guds verk, nu vara missionärer. Jehova är den ende sanne Guden, och han skall vördas och tillbedjas. De som uppskattar icke-kristna författare och får eleverna att anse dessa böcker som nödvändiga för sin utbildning, försvagar deras tro på Gud. Tonen, andan och inflytandet av dessa böcker är skadliga för dem som är beroende av dem för sin kunskap. Det inflytande som eleverna så utsätts för, har fått dem att vända sin blick från Jesus, världens Ljus. Onda änglar gläder sig över att de som bekänner sig tro på Gud, på detta sätt förnekar honom som han har förnekats i våra skolor. Rättfärdighetens Sol har lyst över församlingen för att fördriva mörkret och dra Guds folks uppmärksamhet till den beredelse, som är nödvändig för dem, som skall lysa såsom ljus i världen. De som tar emot detta ljus skall förstå det; de som inte tar emot det kommer att vandra i mörker utan att veta vad de snubblar på. Människan är aldrig trygg förrän hon har gudomlig ledning. Då kommer hon att ledas till hela sanningen. Kristi ord kommer med levande kraft till lydiga hjärtan, och genom att i sina liv följa den gudomliga sanningens bud förvandlas människan till fullkomlig likhet med Gud, och i himmelen skall det sägas: ‘I honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom haven r blivit delaktiga av den fullheten.’” (Kol. 2: 9, 10.)VFF2 446.1

  I intet fall skulle eleverna tillåtas studera så många ämnen, att de hindras från att ta del i andliga sammankomster. (Band 6, sid. 152-156, 1900.)VFF2 446.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents