Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen II. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Resultatet av arbetet i församlingsskolorna

  Då församlings skolorna fungerar på rätt sätt, kommer de att bidra till att höja sanningens baner på respektive orter, eftersom barn som får en kristen utbildning blir vittnen för Kristus. Såsom Jesus i templet förklarade hemligheter som präster och ledare inte hade förstått, så kommer i det avslutande verket, barn som inte fått den rätta utbildningen att i all enkelhet tala ord som förvånar människor, som nu talar om “högre bildning”. På samma sätt som barnen sjöng på templets förgård “Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn”, kommer i dessa sista dagar barnens röster att höjas för att ge det sista varningsbudskapet till en döende värld. När de himmelska sändebuden ser att människor inte längre tillåts att förkunna adventbudskapet, faller Guds Ande över barnen och de skall förkunna den sanning som de äldre är förhindrade att göra, då deras väg är stängd..VFF2 473.2

  Gud avsåg att våra församlingsskolor skall förbereda barnen för detta stora verk. Här undervisas barnen om de särskilda sanningarna för vår tid såväl som i praktiskt missionsarbete. De skall samlas till en arme av tjänare för att hjälpa sjuka och lidande. Barnen kan på sitt sätt ta del i läkarmissionen, och genom sina små gåvor och insatser hjälpa till att föra verket vidare. Deras gåvor är kanske små, men även det minsta är en hjälp, och genom deras arbete kan många människor vinnas för adventsanningen. Genom dem kommer Guds budskap och hans frälsande mission att bli känt bland alla folkslag. Må församlingen känna ansvar för lammen i hjorden. Ge barnen en god fostran och utbilda dem för Guds tjänst, ty de är hans arvedel.VFF2 474.1

  För flera år sedan skulle man ha uppfört byggnader lämpliga för församlingsskolor, där barn och ungdom kunde ha fått en värdig och sann utbildning.VFF2 474.2

  De läroböcker som används i församlingsskolorna, skulle uppmärksamma Guds lag. Därmed skulle sanningens ljus, kraft och makt förmeras. Världsliga ungdomar, ja, även sådana vars sinnen har fördärvats, kommer att bli elever vid dessa skolor och där bli omvända. Till en början kanske de hindras från att vittna på grund av de falska teorier som deras föräldrar omhuldar, men till sist skall sanningen segra. Jag har blivit tillådd att säga, att detta slags missionsarbete kommer att ha ett verk samt inflytande, när det gäller att sprida ljus och kunskap.VFF2 474.3

  Vilken stor betydelse har det inte, att familjer som slår sig ned där det finns en skola, är goda representanter för vår heliga tro!VFF2 474.4

  Församlingar där skolor upprättas kanske darrar med tanke på det ansvar som vilar på dem, .för stort att uttrycka i ord. Skall detta arbete, som började så ädelt, misslyckas eller tyna bort på grund av brist på helgade människor, villiga att åta sig en uppgift? Skall själviska planer och önskningar få plats i detta företag? Skall vi tillåta att materialism, kärlek till bekvämlighet och avsaknad av gudsfruktan skall bannlysa Kristus från våra hjärtan och utestänga honom från skolan? Gud förbjude det! Arbetet är redan långt avancerat. På utbildningens område är allt Klart för en allvadig reform, för en sannare och mer effektiv utbildning. Kommer vårt folk att ta emot detta heliga förtroende? Skall de ödmjuka sig själva vid Golgata kors, redo för varje offer och varje tjänst?VFF2 475.1

  Föräldrar och lärare skulle mera allvarligt söka efter den visdom, som Jesus alltid är redo att ge, för de har hand om mänskliga sinnen i den mest intressanta och känsliga period av deras utveckling. Deras mål skulle vara att i varje fas av de ungas utveckling förädla deras strävan, så att de kan vara representanter för den naturliga skönhet som hör samman med respektive period i deras liv, och så utvecklas gradvis som plantorna och blommorna i trädgården gör.VFF2 475.2

  Att leda och undervisa barn är den ädlaste uppgift som någon människa kan utföra. Genom ett rätt bruk av undervisningsmaterial skulle undervisningen göras mycket lättfattlig, så att barnets sinne leds från naturen till naturens Gud. Vi måste i våra skolor ha personer, som med takt och skicklighet kan utföra denna del av arbetet, och på så sätt så sanningens säd. Endast Guds stora dag skall uppenbara det goda som utförts genom detta verk.VFF2 475.3

  Personer med särskild begåvning skulle utses att fostra de små. Många kan bygga krubban hög och ge fåren dess föda, men det är mycket ‘svårare att sätta krubban lågt och föda lammen. Det är en lärdom som barnlärare behöver.VFF2 475.4

  Själens ögon behöver fostras, annars kommer barnet att tycka om att betrakta det onda.VFF2 476.1

  Lärarna skulle ibland ta del i de små barnens idrott och lekar och lära dem att leka. På det sättet kan de ha möjlighet’ att förhindra ovänliga känslor och handlingar utan att verka kritiska och felfinnande. Ett sådant kamratskap förenar elevers och lärares hjärtan och alla kommer att trivas i skolan.VFF2 476.2

  Lärarna bör älska barnen därför att de är de yngre medlemmarna av Herrens familj. Herren kommer att fråga såväl lärare som föräldrar: “Var är nu hjorden som var dig given, den hjord som var din ära?” (Jer. 13: 20.) (Band 6, sid. 193-205, 1900.)VFF2 476.3

  På platser där det är få troende kan två eller tre församlingar slå sig samman och bygga ett enkelt hus, avsett för församlingsskola. Alla skulle dela utgifterna. Det är nu hög tid att de som firar sabbaten, skiljer sina barn från världsligt umgänge och ger dem de allra bästa lärare, som kan göra Bibeln till grund för allt studium. (Band 6, sid. 109, 1900.)VFF2 476.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents