Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Löftestiden - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ett varningens brev

  Ett varningens brev

  Det första brevet till församlingen i Korint skrevs av Paulus under den senare delen av hans vistelse i Efesus. Inte för några andra hade han känt ett djupare intresse eller hade arbetat med mer outtröttlig möda än för de troende i Korint. Han hade arbetat bland dem under ett och ett halvt år, riktat deras tankar mot den korsfäste och uppståndne Frälsaren som den enda vägen till frälsning. Han hade enträget uppmanat dem att lita på Kristi nåds omskapande kraft. Innan de som bekände sig till Kristus, intogs i församlingen gav han dem en grundlig och särskild undervisning om den troendes förmåner och plikter. Han hade också med stor iver försökt hjälpa dem att vara trogna mot sina doplöften.LFT 280.1

  Paulus var starkt medveten om den strid som varje människa måste utkämpa mot ondskans makter och de människors inflytande som ständigt försöker bedra och snärja. Han hade arbetat outtröttligt för att bygga upp styrkan och stabiliteten hos dem som nyss hade börjat vandra på trons väg. Han hade uppmanat dem att helt överlämna sig åt Gud. Han visste att om de inte gjorde det, så hade de inte helt övergett synden utan fortsatte att låta de naturliga begären behålla sitt dominerande inflytande. Därigenom skulle frestelserna fortsätta att förvirra deras samveten.LFT 280.2

  Denna överlåtelse måste bli fullständig. Varje svag, tvivlande, kämpande människa som överlämnar sig helt åt Kristus, kommer i direkt förbindelse med alla de kraftkällor som gör det möjligt för henne att övervinna. Himmelen kommer henne nära och hon får stöd och hjälp av barmhärtighetens änglar vid varje tillfälle, då hon råkar ut för svårigheter och prövningar.LFT 281.1

  De troende i församlingen i Korint var omgivna av avgudadyrkan och sensualism i deras mest förföriska former. Så länge aposteln var kvar hos dem, hade detta inflytande inte någon större makt över dem. Paulus’ fasta tro, hans brinnande böner och hans allvarliga undervisning och framför allt hans Gud-hängivna liv hade hjälpt dem att övervinna det egna jaget för Kristi saks skull, hellre än att söka tillfredsställelse i syndens nöjen.LFT 281.2

  Men efter det att Paulus hade lämnat dem uppstod ogynnsamma förhållanden. För den kristna tron skadliga tendenser hade börjat vinna insteg i församlingen och det dröjde inte länge förrän detta började visa sin onda frukt. En tid av stora svårigheter började för församlingen i Korint. Aposteln var inte längre hos dem för att väcka deras iver och hjälpa dem i deras försök att leva i överensstämmelse med Guds vilja. Så småningom blev många av dem vårdslösa och likgiltiga och tillät naturliga böjelser och benägenheter att få makt över dem. Han som så ofta hade uppmanat dem att leva efter renhetens och rättfärdighetens ideal, fanns inte längre hos dem. Inte få av dem som vid tiden för sin omvändelse hade avlagt alla sina onda vanor, återgick till den icke-judiska religionens förnedrande synder.LFT 281.3

  Paulus hade skrivit till församlingen och förmanat dem att inte umgås med sådana som inte ville avstå från sitt lastbara liv. Många av de troende förvrängde emellertid apostelns ord och gav dem en annan innebörd för att finna en ursäkt för, att de inte följde hans undervisning.LFT 281.4

  Församlingen sände ett brev till Paulus, i vilket de bad om råd om olika saker, men ingenting nämndes om de svåra synder som förekom bland dem. Aposteln fick genom den helige Ande ett mycket starkt intryck av de verkliga förhållandena i församlingen och att det här brevet ville förmå honom att göra uttalanden som brevskrivarna kunde förvränga för att tjäna sina egna syften.LFT 281.5

  Vid den här tiden kom några medlemmar av Kloes husfolk till Efesus. De tillhörde en troende familj som hade högt anseende i Korint. Paulus frågade ut dem om förhållandena i Korint. De talade om att församlingen var splittrad i olika läger. De slitningar som hade före kommit redan under Apollos’ besök hade ökat mycket starkt. Falska lärare hade försökt övertala medlemmarna att förkasta Paulus’ undervisning. De evangeliska troslärorna och föreskrifterna hade blivit förvrängda. Stolthet, avguderi och sensualism ökade ständigt bland dem som en gång hade varit ivriga i sitt kristna liv.LFT 282.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents