Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Löftestiden - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tältmakaren

  Tältmakaren

  Paulus var noga med att undervisa de nyss omvända om vad Bibeln säger om det sätt på vilket arbetet för Gud skall underhållas. Han hävdade också för egen del sin rätt att vara fritagen från kroppsarbete (1 Kor. 9:6) för att försörja sig själv, eftersom han var en evangelii förkunnare. Ändå arbetade han trots detta i sitt yrke för att försörja sig, då han var verksam i dåtidens storstäder.LFT 324.1

  Judarna betraktade inte kroppsarbete som någonting ovanligt eller nedsättande. Moses hade undervisat dem om hur de skulle lära sina barn att vara arbetsamma. De betraktade det därför som synd att tillåta ungdomen att växa upp utan att få lära sig något yrke. Kännedom om det praktiska livet betraktades som väsentlig också för ett barn som skulle utbildas för kyrkliga ämbeten. Varje ung man fick därför, vare sig hans föräldrar var rika eller fattiga, lära sig något yrke. De föräldrar som försummade att ge sina barn en sådan uppfostran, ansågs avvika från den undervisning som de hade fått av Gud. Det var denna sed som hade gjort att Paulus redan tidigt hade fått lära sig tältmakarens yrke.LFT 324.2

  Innan Paulus blev en Kristi efterföljare, hade han haft en hög ställning inom den judiska administrationen. Han var inte beroende av kroppsarbete för sitt livsuppehälle. Men senare, när han hade använt alla sina medel i sin verksamhet för Kristus, arbetade han då och då i sitt yrke för att underhålla sig själv. Detta gjorde han framför allt på de platser där hans verksamhetsmotiv möjligen kunde missförstås.LFT 324.3

  Det är i Tessalonika som vi för första gången läser om att Paulus arbetade i sitt yrke, samtidigt som han förkunnade evangelium. Då han skrev till de troende där, påminde han dem om att han hade “kunnat uppträda med myndighet” bland dem och tillade: “I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag för att icke bliva någon av eder till tunga.” — 1 Tess. 2:7, 9.LFT 325.1

  I sitt andra brev till dem förklarar han på nytt att han och hans medarbetare, medan de arbetade bland dem, inte hade ätit “någons bröd för intet”. Vi arbetade natt och dag, skriver han, “för att icke bliva någon av eder till tunga. Icke som om vi ej hade haft rätt därtill, men vi ville låta eder i oss få ett föredöme, för att I skullen efterfölja oss.” — 2 Tess. 3:8, 9.LFT 325.2

  I Tessalonika hade Paulus träffat människor som vägrade att utföra kroppsarbete. Det var till dessa människor som han senare skrev: “Vi höra nämligen att somliga bland eder föra en oordentlig vandel och icke arbeta, utan allenast syssla med sådant som icke kommer dem vid. Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.” Under det att Paulus arbetade i Tessalonika hade han varit mycket noga med att vara ett exempel just för sådana människor. “Redan när vi voro hos eder”, skrev han, “gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.” — 2 Tess. 3:11, 12, 10.LFT 325.3

  Under alla tidsåldrar har Guds och människors fiende försökt att försvaga Guds budbärares arbete genom att i församlingen införa en anda av fanatism. Så var det på Paulus’ tid och så var det under senare århundraden under Reformationstiden. Wycliffe, Luther och många andra som genom sitt inflytande och sin tro blev till välsignelse för världen, konfronterades med förslagen list genom vilken fienden försökte leda överspända, obalanserade och icke-helgade människor till fanatism. Vilseledda människor har hävdat att sann helgelse höjer sinnet över alla jordiska tankar och kommer människor att helt avhålla sig från arbete. Andra har lagt in mycket extrem betydelse i vissa uttalanden i Bibeln och hävdat att det är synd att arbeta — att Kristi efterföljare inre skall ägna några som helst tankar åt sin egen eller sina familjers timliga välfärd utan viga sina liv helt och hållet åt andliga ting. Aposteln Paulus’ lära och exempel är en tillrättavisning för sådana extrema synpunkter.LFT 325.4

  Aposteln Paulus var inte helt beroende av sitt yrkesarbete för sitt livsuppehälle under vistelsen i Tessalonika. Senare hänvisar han till sina upplevelser i denna stad, då han skrev till de kristna i Filippi och tackade för de gåvor som han hade fått ifrån dem, medan han var där. Han skriver: “Ty medan jag ännu var i Tessalonika, sänden I mig både en och två gånger vad jag behövde.” — Fil. 4: 16. Men trots att han hade fått denna hjälp var han mycket angelägen om att ge de kristna i Tessalonika ett exempel på arbetsamhet så att ingen med rätta skulle kunna anklaga honom för girighet. Han gjorde det också för att praktiskt tillrättavisa dem som hade fanatiska åsikter ifråga om kroppsarbete.LFT 326.1

  Vid sitt första besök i Korint befann sig Paulus bland människor som hyste misstankar mot främlingar. Grekerna vid kusten var skarpsinniga affärsmän. De hade så länge övat sig i sluga affärsmetoder att de hade börjat tro, att vinst var detsamma som Guds välvilja och att det var berömvärt att kunna tjäna pengar, vare sig det skedde på ärligt eller oärligt sätt. Paulus kände väl till deras karaktärsdrag. Han ville inte ge dem någon anledning att säga att han förkunnade evangelium för att få förtjänst av det. Han kunde ha gjort anspråk på underhåll från dem för vilka han förkunnat evangelium i Korint, men han var villig att avstå från detta, för att hans framgång som Kristi budbärare inte skulle skadas genom en orättvis misstanke, att han förkunnade evangelium för ekonomisk vinnings skull. Han försökte undanröja alla tänkbara orsaker till ogynnsamma missuppfattningar, så att det budskap som han förkunnade, inte skulle förlora något av sin kraft.LFT 326.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents