Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Löftestiden - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hans bojors inflytande

  Och genom vilka medel var det som evangelium fick inträde och fotfäste vid det hov, där man skulle tycka att det vore omöjligt för den att tränga in? I sitt brev till filipperna säger Paulus att det var genom sin fångenskap som han lyckades vinna medlemmar av Neros husfolk för evangelium. Paulus var bekymrad över att några skulle tro att hans fångenskap hade varit ett hinder för evangelii framgång. Därför försäkrade han dem: “Jag vill, att I, mina bröder, skolen veta, att det som har vederfarits mig snarare har länt till evangelii framgång.” — Fil. 1:12.LFT 434.2

  När man i församlingarna fick veta att Paulus tänkte besöka Rom, väntade de att evangelium skulle vinna avgörande segrar i denna stad. Paulus hade förkunnat evangelium i många länder. Han hade förkunnat det i stora städer. Skulle då inte denne store troskämpe kunna vinna människor för Kristus även i den stora världsstaden? Men deras förhoppningar grusades, då de fick veta att Paulus hade rest till Rom som fånge. De hade varit övertygade om att evangelium, om det bara en gång fick fotfäste i denna stora världsstad, hastigt skulle utbreda sig till alla länder och bli den dominerande makten på jorden. Men hur stor blev inte deras besvikelse. Mänskliga förhoppningar grusades, men Guds avsikt hade inte gått om intet.LFT 434.3

  Det var inte genom Paulus’ förkunnelse utan genom hans bojor som det romerska hovets uppmärksamhet drogs till evangelium. Det var som fånge han befriade så många människor från de bojor som höll dem i syndens slaveri. Men detta var inte allt. Han förklarade: “De flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga oförskräckt förkunna Guds ord.” — Fil. 1:14.LFT 435.1

  Paulus’ tålamod och hoppfullhet under sin långa och orättvisa fångenskap, hans mod och tro blev en ständig predikan. Hans anda, som var så annorlunda än världens, bekräftade att han behärskades av en makt som var högre än varje jordisk makt. Genom hans exempel inspirerades de troende att arbeta med allt större iver för den sak som Paulus nu inte längre hade någon möjlighet att föra vidare. På det sättet utövade Paulus’ fångenskap sitt inflytande. När det såg ut som om hans kraft och användbarhet inte längre kunde göra sig gällande och han inte kunde uträtta så mycket, just då kunde han bärga en skörd för Kristus på fält från vilka han tycktes helt utestängd.LFT 435.2

  Innan denna tvååriga fångenskap tog slut, kunde Paulus säga: “Det har nämligen så blivit uppenbarat för alla i pretoriet och för alla andra att det är i Kristus, som jag bär mina bojor.” Och bland dem som sände hälsningar till församlingen i Filippi nämner han i förbigående “de som höra till kejsarens hus”. — Fil. 1:13; 4:22.LFT 435.3

  Mod och uthållighet vinner segrar. Genom ödmjukhet under prövningar liksom genom en djärv satsning kan människor vinnas för Kristus. En troende som visar uthållighet och sinneslugn under sorg och lidande och som till och med kan möta själva döden med den orubbliga trons lugn och frid, kan utan tvivel utföra mer för evangelii framgång, än vad man kan utföra under ett långt liv av trogen verksamhet. Ofta, när en Kristi medarbetare dras bort från aktiv tjänst, sörjer vi i vår kortsynthet och vårt oförstånd över en stor förlust. Men i denna Guds mystiska framsyn är det emellertid ofta Guds avsikt att utföra något som annars inte skulle ha kunnat utföras.LFT 435.4

  En Kristi efterföljare som inte längre kan effektivt och offentligt delta i arbetet för Gud och evangelium, bör inte tro att han inte längre har något att göra eller någonting att vinna. Kristi sanna vittnen blir aldrig åsidosatta. I hälsa och sjukdom, i liv och död använder Gud dem fortfarande. När Kristi medarbetare på grund av Satans hat blir förföljda och deras verksamhet hindrad, när de har blivit kastade i fängelse eller släpade till schavotten eller bålet, har Gud låtit detta ske för att evangelium skulle vinna ännu större segrar. När dessa trogna fått besegla sitt vittnesbörd med sitt blod har människor, som dittills varit villrådiga, överbevisats om Kristi lära och ställt sig modigt på hans sida. Från martyrernas aska har en rik skörd för Guds rike sprungit upp.LFT 436.1

  Paulus’ och hans medarbetares ihärdighet och trohet, liksom församlingsmedlemmarnas tro och lydnad, även under motbjudande omständigheter, är en tillrättavisning mot lättja och brist på tro hos Kristi efterföljare. Aposteln och hans medarbetare kunde, genom att diskutera saken, ha kommit till slutsatsen att det skulle vara omöjligt att förmå Neros tjänare till omvändelse och tro på Kristus. Dessa var ju utsatta för svåra frestelser och omgivna av enormt stora hinder och föremål för bittert motstånd. Om de också skulle låta sig överbevisas av evangelium, hur skulle de kunna följa och lyda det? Men Paulus hade en annan inställning. I tro förkunnade han evangelium för dessa människor. Bland dem som lyssnade, fanns sådana som beslöt sig för att lyda, vad det än skulle kosta dem. Trots hinder och faror tog de emot evangelium och förtröstade på Gud att han skulle hjälpa dem, så att de skulle kunna låta sitt ljus lysa för andra.LFT 436.2

  Människor blev inte bara vunna för evangelium inom kejsarens hushåll. De stannade också kvar där efter sin omvändelse. De ansåg att de inte kunde lämna sina ansvarsfulla poster, bara för att omgivningen inte längre var lika behaglig för dem. Evangelium hade förändrat deras liv och karaktär. Detta var ett bevis för den nya trons omskapande kraft.LFT 437.1

  Finns det någon som frestas att ge omständigheterna skulden för att man underlåter att vittna för Kristus? I så fall bör de tänka igenom den situation i vilken de troende befann sig i kejsarens hus — kejsarens lastbarhet och hovets utsvävningar. Man kan knappast föreställa sig mer ogynnsamma förhållanden för ett kristet liv. Ingenting kunde medföra större uppoffringar eller motstånd än de omständigheter i vilka dessa troende vid det kejserliga hovet befann sig. Ändå förblev de trogna mitt under de svårigheter och faror som hotade dem. På grund av att hinder tycks vara oöverstigliga, söker troende ibland utnyttja dem som en ursäkt för att de underlåter att lyda Kristi evangelium. Men ingen sådan giltig undanflykt finns. Om så skulle vara, skulle Gud vara orättvis. Han hade ju då gett sina efterföljare frälsningsvillkor som de inte kan uppfylla.LFT 437.2

  Den som är helt inriktad på att tjäna Gud, kommer också att finna möjlighet att vittna om honom. Svårigheter kommer inte att ha någon kraft att hindra den som har bestämt sig för att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Med den styrka som han vinner genom bön och bibelstudium, kommer han att överge det onda och utveckla sitt kristenliv. En Kristi efterföljare kommer att se upp till Jesus, sin tros begynnare och fullkomnare, som uthärdade omvärldens motstånd. Då kommer också han att villigt uthärda både hån och förakt. Hjälp och nåd som är tillräckliga för alla förhållanden, har utlovats av honom som är Sanningen. Hans eviga armar sluter sig omkring varje människa som vänder sig till honom för att få hjälp. Under hans vård kan vi vila trygga och säga: “När fruktan kommer över mig sätter jag min förtröstan på dig.” — Ps. 56:4. Gud kommer att uppfylla sina löften på alla dem som sätter sin förtröstan till honom.LFT 437.3

  Genom sitt eget exempel har Frälsaren visat, att hans efterföljare kan leva i världen och ändå inte efterlikna den. Han kom inte för att ta del i dess förförande nöjen, att dras med av dess vanor eller följa dess sätt att leva, utan för att göra sin Faders vilja och att uppsöka och rädda de förlorade. Med denna målsättning framför sig kan den kristne stå opåverkad i vilken omgivning som helst. Vilka hans samhällsställning eller hans förhållanden än är, betydelsefulla eller anspråkslösa, kommer han att visa, att han behärskas av en sann religions kraft i ett troget utförande av sina uppgifter.LFT 438.1

  En Kristi efterföljares karaktär kommer att utvecklas, inte på grund av att han är befriad från problem utan mitt i dem. När Kristi efterföljare är utsatta för motgångar och opposition, skall detta väcka dem till större vaksamhet och mer ivrig bön till deras mäktige hjälpare. Om de genom Guds nåd uthärdar svåra påfrestningar, kommer deras tålamod, vaksamhet och ihärdighet att utvecklas. De kommer att vinna en djupare och bestående förtröstan på Gud. Det är detta som är evangeliets triumf, att det gör det möjligt för dess efterföljare att lida, men ändå vara starka. De kan ge efter, men ändå segra. De kan låta sig förödmjukas dagen igenom, men ändå leva. De kan bära korset och därigenom vinna härlighetens krona.LFT 438.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents