Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Löftestiden - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rättfärdighetens frukt

  Underherden måste kunna arbeta taktfullt och klokt, då han ställs inför främlingskap, bitterhet, avundsjuka och missunnsamhet i församlingen. Han kommer att behöva arbeta i Kristi anda för att lägga allt tillrätta. Han skall troget varna för och bestraffa synd, och undanröja oegentligheter. För att göra detta krävs inte bara predikan i kyrkan utan också personligt arbete i hemmen. De vilsegångna kanske inte vill ta emot hans undervisning.LFT 493.2

  Guds budbärare kan komma att bli kritiserad och felaktigt bedömd. Då bör han tänka på att “den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan. Och rättfärdighetens frukt kommer aven sådd i frid, dem till del som hålla frid.” — Jak. 3:17, 18.LFT 494.1

  Evangelii budbärares uppdrag är “att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare”. (Ef. 3:9.) Om den som går in i detta arbete föredrar det som kräver minst uppoffring och nöjer sig med att bara predika och lämnar det personliga arbetet åt någon annan, kan inte hans verksamhet vara godtagbar inför Gud. Människor för vilka Kristus har dött går under av brist på ett välorganiserat, personligt arbete. Den som går in i förkunnarens gärning har gjort ett felaktigt val, om han inte är villig att utföra det personliga arbete som krävs för en korrekt vård av Guds hjord.LFT 494.2

  Till sitt väsen är den sanne herden osjälvisk. Han glömmer sig själv och sätter sitt uppdrag för Gud i främsta rummet. Genom att förkunna evangelium och genom personligt arbete i församlingsmedlemmarnas hem lär han känna deras behov, deras sorger, deras prövningar. Då han gör det samarbetar han med den store Hjälparen. Han deltar i deras olyckor och lidanden, tröstar dem i deras bekymmer, tillfredsställer deras själs hunger och vinner deras hjärtan för Gud. I detta arbete stöds evangelii budbärare av himmelens änglar. Han får själv undervisning och upplysning i det evangelium som gör honom vis till frälsning.LFT 494.3

  I samband med sin undervisning till dem som hade ansvarsfulla poster inom församlingen anger aposteln några allmänna principer som skulle följas av dem som tillhör församlingen. De yngre medlemmarna i församlingen skulle följa de äldres exempel i kristlig ödmjukhet. “Så skolen l ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty ‘Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd’. Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid. Och ‘kasten alla edra bekymmer på honom’, ty han har omsorg om eder. Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron.”LFT 494.4

  Så skrev Petrus till Kristi efterföljare under en tid, då församlingen utsattes för särskilda påfrestningar. Många hade redan fått del av Kristi lidande. Snart skulle församlingen utsättas för en häftig förföljelse. Under loppet av några få år skulle många av dem som hade stått som lärare och ledare inom församlingen, lida martyrdöden för evangelium. Snart skulle rovgiriga vargar tränga in i församlingen och inte skona hjorden. Men de som hoppades på Kristus, skulle inte låta något sådant komma dem att gripas av missmod och förtvivlan. Med ord av uppmuntran och glädjefylld förhoppning riktar Petrus de troendes uppmärksamhet från nuets påfrestningar och framtidens lidanden till “ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv”. “Men all nåds Gud”, bad han ivrigt, “som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen.”LFT 495.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents