Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Löftestiden - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nytt uppdrag

  Berättelsen om Johannes ger oss en slående illustration på, hur Gud kan använda åldrande evangelii budbarare I sin tjänst. När Johannes blev landsförvist till Patmos, trodde många att hans arbete var slut och att det gamla brutna röet kunde falla sönder när som helst. Men Gud kunde alltjämt använda honom. Han var landsförvist från sina förra arbetsområden, men han upphörde ändå inte att vittna om evangelium. Till och med på Patmos vann han nya vänner och flera blev omvända. Det blev ett glädjens budskap för dem, då han berättade om en uppstånden Frälsare som i himmelen manar gott för sina barn ända till dess han skall återvända för att ta dem till sig. l sin höga ålder fick Johannes fler uppenbarelser från himmelen, än han fått under hela sitt tidigare liv.LFT 535.1

  Vi borde hysa den största och mest välvilliga aktning för dem som har uppoffrat hela sitt liv i arbetet för Gud. Dessa åldrande evangelii budbärare har troget stått på sin post under livets stormar och påfrestningar. Nu kanske de är svaga och bräckliga, men de äger alltjämt förmågor som de kan använda i Guds verk. Även om de är utarbetade och inte längre kan bära de tunga bördor som de yngre kan och bör bära, kan de ge mycket värdefulla råd.LFT 535.2

  De kan ha begått misstag, men av dessa har de lärt sig att undvika faror och misstag. Därför kan de också ge kloka råd. De har gått igenom proven. Även om de har förlorat något av sina fysiska krafter, ställer Gud dem inte åt sidan, utan ger dem särskild nåd och klokhet.LFT 536.1

  De som har tjänat sin Mästare när arbetet var hårt, de som har uthärdat fattigdom, men förblivit trogna även då det endast fanns få som tog emot deras förkunnelse skall hedras och respekteras. Gud vill att de yngre medarbetarna i det evangeliska arbetet skall få förstånd, styrka och mognad genom att umgås med dessa trogna människor. De yngre bör lära sig förstå att de har stora förmåner då de får ha sådana evangelii veteraner i sin krets. De bör därför också ge dem en hedrad plats i sina rådsmöten.LFT 536.2

  När de som har använt hela sitt liv i Kristi tjänst, närmar sig slutet av sin jordiska arbetstid, skall den helige Ande leda dem till att berätta om de erfarenheter som de har haft i samband med arbetet för Gud. Guds sällsamma sätt att handla med sitt folk och hans stora godhet, då han frälst dem i prövningens stund, bör omtalas för dem som nyss kommit till tro. Gud vill att de gamla och beprövade skall stå på sin post och utföra sin del för att rädda människor från att dras ned i det ondas mäktiga malströmmar. Han vill att de skall bära den kristna vapenrustningen, till dess att han ger dem besked att lägga av den.LFT 536.3

  I aposteln Johannes’ upplevelser under förföljelsen finns en undervisning av sällsam kraft och tröst för Kristi efterföljare. Gud hindrar inte onda människor från att genomföra sina intriger, men han styr deras onda avsikter så att de blir till nytta och välsignelse för dem som håller fast vid sin tro och förblir trogna under påfrestningar och strider. Ofta måste evangelii budbärare utföra sitt arbete under förföljelse, bittert motstånd och vanärande, falska anklagelser. Under sådana förhållanden bör han tänka på, att den erfarenhet som han vinner i prövningens och lidandets glödheta ugn, är värd all den smärta som han måste uthärda. På detta sätt drar Gud sina barn närmare sig och visar dem kanske både deras svaghet och sin egen styrka. Han lär dem att lita på honom. På detta sätt bereder han dem för att möta svårigheter, bära ansvar och genomföra den uppgift som Gud har gett dem efter deras förmåga.LFT 536.4

  Under alla tider har Guds utvalda tjänare varit utsatta för smädelser och förföljelser för evangelii skull. Josef blev beljugen och förföljd på grund av att han stod fast vid sin renhet och ärbarhet. David, Guds utvalde tjänare, blev av sina fiender jagad som ett villebråd. Daniel blev kastad i lejongropen, därför att han inte ville vara otrogen mot sin Gud. Job blev berövad sina jordiska ägodelar och fick lida svåra fysiska plågor, till dess han övergavs av sina vänner och släktingar. Men under allt detta förblev han orubbligt trogen mot Gud. Jeremia kunde inte hindras från att tala ord som Gud hade gett honom att tala. Hans budskap väckte konungens och furstarnas vrede, så att de kastade honom i en brunn med stinkande dy. Stefanus blev stenad på grund av att han förkunnade Kristus och honom korsfäst. Paulus kastades i fängelse, blev hudflängd, stenad och slutligen dödad, på grund av att han var Guds trogne budbärare bland de icke-judiska folken, Johannes blev landsförvist till ön Patmos “för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull”.LFT 537.1

  Dessa exempel på människors orubbliga trohet visar att Gud troget uppfyller sina löften om sin ständiga närvaro och sin uppehållande kraft. De vittnar om trons kraft att stå emot världens förföriska makt. Det är ett trons verk att i mörka stunder tryggt vila under Guds skyddande vingar och att känna sig övertygad om att, hur vi än slungas omkring av storm och vågor, vår Fader står vid rodret. Bara trons öga kan se bortom tidens gränser och rätt uppskatta värdet av de eviga tingen.LFT 537.2

  Jesus ger inte sina efterföljare några förhoppningar om att vinna jordisk ära och rikedom eller att få leva ett liv som är fritt från påfrestningar. Däremot uppmanar han dem att följa honom på självförsakelsens och vanärans väg. Den som kom för att återlösa världen, måste kämpa mot det ondas makter. Onda människor och onda änglar sammangaddade sig obarmhärtigt mot Fridsfursten. Han liknade inte världen. Allt han gjorde och sade uppenbarade gudomlig medkänsla. Detta väckte den bittraste fientlighet mot honom.LFT 538.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents