Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kan icke komma ned

  (Det är med nöje som jag intygar det förhållandet att den helige Ande på ett nådigt satt uppenbarade sig för Ellen på kvällen den 3 januari 1875 och att hon hade vant sjuk i influensa och bunden till sitt rum och till sängen under en hel vecka,. intill dess att läkarna vid hälsoinstitutet hade blivit ängsliga for hennes sjukdom. I detta tillstånd följde hon de instruktioner som getts: Jak. 5:e kap., och efter en stor trosansträngning, likt mannen i evangeliet som sträckte ut sin förtvinade hand fick hon uppleva befrielsens stund då hon var fri från plågor och sjukdom och kom snart in i en vision vilken varade i tio minuter. Därefter klädde hon på sig för att gå till mötet, promenerade till kyrkan och talade till den församlade skaran tjugo minuter och gick sa hem igen. Sedan dess har hon skrivit mycket och talat till folket med frihet. Hon håller nu på att förbereda en lång resa till Stilla havskusten. - James White. Band 3, sid. 570-575.)VFF1 464.1

  “Jag har ett stort arbete för händer och kan icke komma ned”, sade Nehemja. “Arbetet kan ju icke vila såsom dock måste ske, om jag lämnade det och komma nåd till eder.” (Neh. 6: 3.)VFF1 464.2

  Det visades för mig den 3 januari 1875,’” att Guds folk inte för ett ögonblick borde släppa efter på sin vaksamhet och uppmärksamhet. Satan är oss på spåren. Han är besluten att med sina frestelser övervinna Guds folk, som helighåller Guds bud. Om vi inte ger honom någon plats, utan fasta i tran står emot hans anslag skall vi få kraft att vända oss bort från all ogudaktighet. De som helighåller Guds bud kommer att vara en makt i landet, om de lever upp till sitt ljus och sina förmåner. De kan vara ett mönster för gudsfruktan, heliga i hjärta och i vandel. Vi kan inte tillåta oss maklighet så att vi upphör att vaka och bedja. När tiden närmar sig att Jesus skall uppenbaras på himmelens skyar, kommer Satan att med större kraft fresta dem som helighåller Guds bud, ty han vet att hans tid är kort.VFF1 464.3

  Satans verk kommer att utföras genom hans sändebud. predikanter som hatar Guds lag kommer att använda vilket medel, som helst för att leda människor bort från deras trohet mot Gud.VFF1 465.1

  Första-dagsadventisterna, kommer att bli våra bittraste fiender. I sina hjärtan är de fullt beslutna att strida mot dem som helighåller Guds bud och har Jesu tro. Dessa människor känner det som en dygd att visa sitt bittraste hat mot oss i tal, skrift och i handling. Vi kan inte hoppas på en rättfärdig behandling från deras sida. Många av dem är inspirerade av Satan till ett vansinnigt raseri mot dem som helighåller Guds bud. Vi kommer att bli baktalade och oriktigt framställda av dem, alla våra motiv och handlingar kommer att felbedömas och vår karaktär kommer att angripas. Drakens vrede kommer att visas på detta sätt. Jag såg att vi inte alls bör vara missmodiga. Vi har vår kraft i Jesus, vår Försvarare. Om vi ödmjukhet litar på Gud och håller fast vid hans löften, kommer han att ge oss nåd och himmelsk vishet att stå emot all Satans list, och vinna seger.VFF1 465.2

  I en syn som jag nyligen hade, såg jag att det inte kommer att öka vårt inflytande, eller föra oss in i Guds ynnest, att hämnas eller komma ned från vårt stora -arbete till deras nivå för att bemöta dessa baktalare. Det finns de som kommer att ty sig till förvillelser och grova lögner av vad slag det vara må för att vinna sitt syfte att bedra människor och att brännmärka Guds lag, och dem som älskar och lyder den. De kommer att gång på gång upprepa inkonsekventa och falska lögner intill dess att de själva tror att de är sanning. Dessa är de starkaste argumenten som de använder mot det fjärde budets sabbat. Vi skulle inte tillåta våra känslor att kontrollera oss och avleda oss från uppgiften att varna världen.VFF1 465.3

  Nehemias exempel
  Nehemjas fall framställdes för mig. Han var sysselsatt med att bygga upp Jerusalems murar, och Guds fiender var beslutna att murarna inte skulle få byggas upp. “När Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och asdoditerna hörde, att man alltjämt höll på med att laga upp Jerusalems murar och att rämnorna begynte igentäppas, då blevo de mycket vreda. Och de sammansvuro sig allasammans att gå åstad och angripa Jerusalem och störa folket i deras arbete.” (Neh. 4: 7, 8.)
  VFF1 466.1

  I detta fall skapade hatet och oppositionens anda mot hebréerna ett föreningsband och formade även en ömsesidig sympati bland de olika människogrupperna, som annars mycket väl kunde ha stridit mot varandra. Detta illustrerar mycket väl det som vi bevittnar i våra dagar i den existerande föreningen av olika kyrkosamfund som står i opposition mot sanningen för denna tid, men vars enda föreningsband syns vara av drakens natur, i det de visar bitterhet och hat mot återstoden av Guds församling som helighåller Guds bud. Detta kan i synnerhet ses hos dessa första-dagars, inga-dagars och alla-dagar-lika adventister, som syns vara berömda för att hata och baktala varandra, när de inte anstränger sig att ljuga om, baktala och på varje sätt skymfa sjundedagsadventisterna.VFF1 466.2

  “Då bådo vi till vår Gud; och vi läto hålla vakt mot dem både dag och natt för att skydda oss mot dem.” (Vers 9.) Vi är ständigt i fara att bli självtillräckliga, lita till vår egen vishet och inte göra Gud till vår styrka. Ingenting oroar Satan så mycket som vår kunskap om hans planer. Om vi känner farorna kan vi också känna behovet av bön, såsom Nehemja gjorde, och likt honom skall vi få del av det trygga försvar som ger oss säkerhet i varje fara. Om vi är vårdslösa och likgiltiga, skall vi förvisso övervinnas av Satans frestelser och påfund. Vi måste vara på vakt. När vi likt Nehemja tar vår tillflykt till bön, och bär våra bekymmer och bördor till Gud, behöver vi inte få känslan att vi inte kan göra någonting. Vi måste vaka och bedja. Vi bör ha våra motståndares verksamhet under uppsikt, annars uppnår de en förmånsställning när det gäller att bedra människor. I Kristi vishet bör vi anstränga oss att bekämpa deras avsikter medan vi samtidigt inte tillåter dem att få oss bort från vårt stora verk. Sanningen är starkare än villfarelsen. Rättfärdigheten kommer att segra över det orätta.VFF1 466.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents