Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dess frukt

  När syster G accepterade och sökte praktisera ovannämnda syn på helgelsen, ledde den henne in i en fruktansvärd fanatism. Pastor K har förvillat och förbryllat mångas sinnen med denna helgelseteori. Alla som har accepterat den, har i en mycket hög grad förlorat sitt intresse och sin kärlek för den tredje ängelns budskap. Denna helgelsesyn ser ut att vara mycket tilldragande. Den överskyler sådana stackars människors synder som lever i mörker, stolthet och villfarelse. Det gör att de kommer att likna goda kristna och ser ut att vara helgade, trots att deras hjärtan är orena. Det är en “frid- och trygghetsteori”, ty den för inte fram det onda i ljuset i det att den anmärker på och .fördömer det felaktiga. Det ger ett enkelt svar på frågan: “Varför bliver dottern, mitt folk, icke helad från sina sår?” De säger: “Frid, frid”, när det inte finns någon frid. Många människor med syndiga hjärtan sveper in sig i en helighetens mantel. Man ser på sådana som föredömen för hjorden. I verkligheten använder Satan dem som sina redskap för att förleda och bedra ärliga människor in på sidavägar, så att de inte kan kunna kraften och nödvändigheten av de allvarliga sanningar som förkunnas av den tredje ängeln.VFF1 119.1

  Man har sett upp till pastor K som ett föredöme när lian i stället har förorsakat Guds verk stor skada. Hans liv har inte varit utan anmärkning. Hans levnadssätt har inte varit i harmoni med Guds lag eller med Kristi fläckfria liv. Hans syndiga natur har inte besegrats, och ändå talar han mycket om helgelsen och på så sätt förvillar han många. Jag fick se det arbete han uträttat. Han har inte lyckats att leda människor in i sanningen eller att hos dem grundlägga en tro på den tredje ängelns budskap.VFF1 120.1

  Han framställer sin syn på helgelsen såsom en mycket viktig fråga, men han låter den kanal genom vilken Guds välsignelse kommer, få mycket liten betydelse. “Helga dem i sanningen; ditt ord ar sanning.” (Joh. 17: 17.) Sanningen för vår tid, som är kanalen, uppskattas inte utan trampas under fötterna. Många människor ropar: “Helighet! Helighet! Helgelse! Helgelse!” Ändå vet de inte mer genom erfarenhet vad de talar om än syndare med sina syndiga lustar. Gud kommer snart att avkläda denna påstådda, påmålade helighetens dräkt, vilka en del köttsligt sinnade har svept omkring sig för att dölja sina brister.VFF1 120.2

  En noggrann minnesbok har skrivits om människors handlingar. Ingenting kan döljas för den Höge och Heliges ögon. En del väljer en väg som är i direkt strid mot Guds lag, och sedan försöker de att dölja sin syndiga väg genom att bekänna sig vara helgade åt Gud. Denna helighetens bekännelse visar sig inte i deras dagliga liv. Den är inte inriktad på att lyfta eller haja deras tankar och leda dem till att avhålla sig “från allt ont, av vad slag det vara må”. (1 Tess. 5: 22.) Vi har gjorts till ett skådespel för världen, för änglarna och för människorna. Vår tro förbannas såsom resultat av dessa köttsligt sinnades felaktiga väg. De bekänner sig tro så mycket av sanningen som kan ge dem inflytande, trots att de inte har någon gemenskap med den som tror och är förenade i denna heliga sanning. Hur har pastor K:s inflytande varit? Vad har blivit frukten av hans verksamhet? Hur många har förts ut ur mörkret och kommit till tro på sanningen för vår tid?VFF1 120.3

  Jag fick se herr L:s ‘sak. Han har mycket att säga om helgelsen, men han har lurat sig själv, och andra har blivit bedragna av honom. Den helgelse som han har, varar endast under möten, men ,den består inte provet. Biblisk helgelse renar hela livet, men L:s hjärta är inte ‘renat. Det onda finns i hans hjärta och omsätts i hans dagliga liv, och vår tros fiender har orsak att anmärka på dem sam firar sabbaten. De bedömer trädet efter dess frukt. “Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så inför Gud hos varje människas samvete.” (2 Kor. 4: 2.)VFF1 121.1

  Många handlar i direkt strid med ovan anförda bibliska råd. De uppträder demonstrativt och talkar Guds ord på ett bedrägligt sätt. De praktiserar inte sanningen i ‘sina liv. De har särskilda övningar i helgelse, men förkastar ändå Guds ord. De ber, sjunger och ropar am helgelse. Människor med syndiga hjärtan försöker ge ett sken av oskuld och utger sig vara helgade. Detta är inget bevis för att de har rätt. Deras gärningar vittnar emot dem. Deras samveten är förhärdade, men Guds domsdag kammor, då varje människas gärningar skall bli uppenbara, av vilket slag de än är. Varje människa skall få lön efter sina gärningar.VFF1 121.2

  Ängeln sade i det han pekade på L: “Huru kan du tala om mina stadgar och föra mitt förbund på tungan, du sam hatar tuktan och kastar mina ord bakom dig? Om du ‘ser en tjuv, så håller du med honom, och med äktenskapsbrytare giver du dig i lag. Din mun släpper du lös tia vad ont är, och din tunga hopspinner svek.” (Ps. 50: 16-19.) Gud skall göra sig fri från dessa splittrande inflytanden och frigöra sitt folk, så att de som bekänner sig till hela sanningen ‘Skall komma dithän att de får Herrens hjälp.VFF1 121.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents