Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Diett som legemiddel

  Naturens egne hjelpemidler

  MS 86, 1897
  450. Hvis man blir syk, er det viktig å ha kjennskap til fordelene ved å leve på diett. Alle burde vite noe om hva de kan gjøre for seg selv under sykdom.
  ROV 243.1

  (1885) 5 T 443
  451. Det finnes mange måter å praktisere legekunsten på. Men det er bare en måte som Herren bifaller. Guds legemidler er naturens egne, enkle hjelpemidler. De kan ikke forstyrre eller svekke kroppens organer, og de har ingen skadelige egenskaper. De naturlige legemidlene er frisk luft, rent vann, personlig renslighet, rene livs vaner og en sterk tillit til Gud. Tusener av mennesker dør fordi de ikke gjør bruk av disse enkle legemidlene. Men de er nå i ferd med å bli gammeldagse, fordi det kreves arbeid og anstrengelse for å kunne bruke dem på en virkningsfull måte. Frisk luft, mosjon, rent vann og friske, hyggelige omgivelser er naturlige hjelpemidler som er innenfor de flestes rekkevidde, og de koster ikke så meget. Men medisiner er dyre, ikke bare i utlegg av penger, men også på grunn av deres skadevirkninger på organismen.
  ROV 243.2

  (1905) M.H. 127
  452. Ren luft, solskinn, avhold, hvile, mosjon, sunn mat, rikelig bruk av vann, og tillit til guddommelig makt — er virkelig gode legemidler. Alle burde ha kjennskap til naturens egne legende krefter, og alle burde vite hvordan de skal brukes. Dette er viktig både for å kunne forstå de prinsippene som ligger til grunn for behandlingen av de syke, og for å kunne få øvelse og erfaring i å bruke naturens egne legemidler.
  ROV 243.3

  Å bruke disse enkle hjelpemidlene krever atskillig omtanke og anstrengelse, og mange et ikke villige til å bry seg med dette. Natutens helbredelse og gjenoppbygning skjer gradvis, og for den utålmodige synes denne prosessen å være altfor langsom. Å gi seg hen til skadelige vaner krever store offer. Men til sist vil det vise seg at naturen gjør sin gjerning fornuftig og godt uten besvær. De som holder ut i lydighet mot naturens lover, vil få lønn i form av en sunn sjel i et sunt legeme.ROV 244.1

  (1890) C.T.B.H. 160
  453. Legene anbefaler ofte sine pasienter å reise til fremmede land for å få kuropphold ved kilder som har minetalholdig vann, eller de råder dem til å ta en lengre sjøreise for å gjenvinne helsen. Men i ni av ti tilfelle ville de gjenvinne helsen på en lettere måte ved å spise med måte og ta passende mosjon med godt humør. På denne måten ville de spare både tid og penger. Sunn mosjon og rikelig med frisk luft og sol er velsignelser som himmelen har skjenket alle. De kan i mange tilfelle gi svake, helseløse mennesker ny kraft og ny livslyst.
  ROV 244.2

  Noe vi kan gjøre selv

  Brev 35, 1890
  454. Med hensyn til hva vi selv kan gjøre, er det ett punkt som krever omhyggelig og alvorlig overveielse. Jeg må lære meg selv å kjenne. Jeg må alltid ta imot undervisning om hvordan jeg kan ta vare på denne bygningen — dette legemet som Gud har gitt meg. Jeg må lære å forstå hvordan jeg kan bevare det i så god stand som mulig. Jeg må bare spise den maten som kan hjelpe meg til å være i den best mulig fysiske form. Jeg må kle meg slik at blodomløpet kan skje fritt og uhemmet. Jeg må ikke unnlate å få frisk luft og sunn mosjon. Jeg må sørge for å få alt det solskinn som det er mulig for meg å få. Jeg trenger å få visdom til å være en trofast vokter over mitt legeme.
  ROV 244.3

  Det vil være meget uklokt av meg å sette meg ned i et kaldt rom når jeg er våt av svette. Jeg ville være en meget uforsiktig forvalter, om jeg satte meg i trekken fra et åpent vindu og på den måten pådro meg forkjølelse. Det vil være uklokt av meg å sitte med kalde føtter og hender, og derved drive blodet fra lemmene til hjernen og de indre organer. Jeg bør alltid beskytte føttene mot fuktighet i vått vær. Jeg må spise regelmessig av den sunneste mat som kan omdannes til godt blod. Jeg må ikke overanstrenge meg i arbeid hvis det står i min makt å hindre det. Og hvis jeg har krenket de lover som Gud har opprettet i mitt legeme, må jeg snarest mulig angre og gjøre bot. Jeg må villig underkaste meg behandling av de beste leger, og sørge for å få frisk luft, rent vann, og det legende, dyrebare sollyset.ROV 244.4

  Vann kan brukes på mange måter for å lindre lidelser. Å drikke litt klart, varmt vann før måltidene vil aldri gjøre skade. Det vil tvert imot gjøre godt.ROV 245.1

  Tro i forbindelse med korrekte spise- og drikkevaner

  Brev 5, 1904
  455. De syke må gjøre alt som står i deres makt for å gjenvinne helsen. De kan gjøre meget for å nå dette målet ved å praktisere korrekte spise- og drikkevaner, ved å kle seg fornuftig og sørge for tilstrekkelig mosjon. Pasientene som kommer til våre sanatorier, må lære å samarbeide med Gud i sine anstrengelser for å bli friske. “For vi er Guds medarbeidere; I er Guds åkerland, Guds bygning.” 1 Kor. 3, 9. Gud skapte nerver og muskler forat de skulle brukes. Det er menneskeorganismens uvirksomhet som er årsaken til lidelse og sykdom.
  ROV 245.2

  (1867) 1T 561
  456. De som pleier de syke, må gjøre sin viktige gjerning i full tillit til at Guds velsignelse vil følge de hjelpemidler som han i sin nåde har stilt til rådighet, og som han har gjort oss som et folk oppmerksom på, så som frisk luft, personlig renslighet, sunn mat og passende perioder for arbeid og hvile, og bruken av rent vann.
  ROV 245.3

  Fornuftige legemidler i våre sanatorier

  Brev 79, 1905
  457. Ifølge det lys som ble gitt meg, skulle vi opprette et sanatotium hvor medisiner ikke skulle brukes. I stedet skulle vi bruke enkle, naturlige behandlingsmetoder. I denne institusjonen skulle folk lære å kle seg fornuftig, puste riktig, spise korrekt, og også hvordan de kan forebygge sykdom ved å innøve naturlige livsvaner.
  ROV 245.4

  MS 49, 1908
  458. I våre sanatorier anbefaler vi å bruke enkle legemidler. Vi forkaster bruken av medisiner, for de forgifter blodstrømmen. I våre helseinstitusjoner bør vi gi fornuftig undervisning om hvordan folk skal spise og drikke og kle seg, og hvordan de skal leve for å bevare helsen.
  ROV 246.1

  Brev 73a 1896
  459. Vi har ikke gjort det vi burde for å fremme helsereformen. Vårt sanatorium kunne ha gjort et langt større arbeid for å hjelpe syke til å gjenvinne helsen, om man ved en enkel diett og et absolutt forbud mot å bruke medisiner ville ha gitt naturen anledning til å erstatte den energi og livskraft som de syke har tapt.
  ROV 246.2

  Diett som legemiddel

  (1864) Sp. Gifts IV, 133-135
  460. Ved å spise for meget og for ofte overanstrenger vi fordøyelsesorganene, og det oppstår en feberlignende tilstand i organismen. Blodet blir urent, og forskjellige sykdommer melder seg. Såsender den syke bud etter lege, som skriver ut en resept på medisiner som kanskje gir en midlertidig lindring, men ikke helbreder sykdommen. Medisinen kan kanskje forandre sykdommens forløp, men den kan også øke plagene ti ganger. Naturen ville ha gjort sitt beste for å fjerne urenheter som hadde hopet seg opp i organismen, om den bare hadde fått lov til å arbeide uten forstyrrelser. Naturen ville trofast ha gjort sin gjerning, og med hjelp av himmelens alminnelige velsignelser som ren luft og friskt vann, ville den syke ha blitt helbredet hurtig og effektivt.
  ROV 246.3

  I mange tilfelle kan de syke selv gjøre det som andre ikke kan gjøre for dem. De kan gå i gang med å lette organismen for de byrdene som de selv har lagt på den. De kan selv fjerne årsakene. De kan faste en tid for å gi maven anledning til hvile. De kan redusere feberen ved en fornuftig anvendelse av vann. Slike anstrengelser vil hjelpe naturen med å rense organismen og fjerne all urenhet. Men det er nokså alminnelig at de som har sterke smerter, mister tålmodigheten. De er ikke villige til å fornekte selvet og tåle litt sult... .ROV 246.4

  Det hjelper lite å drikke vann, hvis ikke pasienten sørger for å holde streng diett.ROV 247.1

  Mange lever i direkte strid med helsens lover, og de er uvitende om at deres spise- og drikkevaner og deres arbeidsmetoder kan fremme eller svekke helsen. De vil ikke kunne forstå sin virkelige tilstand før naturen selv protesterer kraftig på de misbruk som den er blitt utsatt for. Den protesterer somme tider voldsomt ved hjelp av smerter og plager. Hvis den syke da ville samarbeide med naturen ved å bruke dens enkle legemidler — rent vann og sunn diett ville naturen ha gitt den nødvendige hjelpen. Da ville organismen ha fått de hjelpemidler som den burde ha fått for lenge siden. Hvis pasienten underkaster seg en slik naturlig behandling, vil han som regel gjenvinne helsen uten å bli svekket.ROV 247.2

  (1905) M.H. 235
  461. Umåtehold i mat og drikke er ofte den egentlige årsaken til sykdom. Det organismen trenger mest, er å bli lettet for de unødvendige byrdene som er lagt på den. Det beste legemiddel i mange tilfelle av sykdom er å sløyfe et måltid eller to. Da vil de overanstrengte fordøyelsesorganene få tid til å hvile. Åndsarbeidere har ofte fått lindring og stor hjelp ved å spise bare frukt i noen få dager. Mange ganger har det vist seg at en kort periode med absolutt avhold fra mat, etterfulgt av en periode med meget forsilctig spising, har gitt et godt resultat. På denne måten har naturen fått anledning til å lege skaden ved sine egne helbredende krefter. En meget sparsom kost i en måned eller to kan overbevise mange syke om at selvfornektelsens vei er veien til god helse.
  ROV 247.3

  Strengt måtehold som legemiddel

  (1905) M.H. 114
  462. Hvis en lege ser at pasientens lidelser skyldes gale spise- og drikkevaner eller andre uvaner, og likevel ikke forteller dette til den syke, gjør ban en stor urett mot pasienten. Drukkenskap, sinnssykdom og moralsk tøylesløshet bærer vitnesbyrd om at lidelse er en følge av synd. De som forstår livets prinsipper, burde streve alvorlig for å fjerne sykdommens virkelige årsaker. Hvordan kan en lege som stadig møter menneskelige lidelser, og som stadig arbeider med å lindre smerter, unnlate å fortelle pasientene om årsaken til sykdom og lidelse? Er en slik lege en barmhjertig velgjører, hvis han ikke forteller pasientene at strengt måtehold er det rette legemiddel mot deres lidelser?
  ROV 247.4

  God mat er nødvendig

  MS 93, 1901
  463. Våre leger behøver å våke og be, og de bør tenke på at de har en meget ansvarsfull stilling. De må sørge for å gi pasientene den maten som passer best for den enkelte. Dietten bør tilberedes av en som forstår at han har er meget ansvarsfullt arbeid. Det trenges god mat for å kunne danne godt blod.
  ROV 248.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents