Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL

  Moralsk fordervelse i fortiden

  (1864) Sp. Gifts IV, 121
  87. Menneskene som levde før vannflommen, spiste animalsk mat, og de føyde sine lyster inntil deres syndebeger ble fullt, og Gud måtte rense jorden fra moralsk fordervelse ved en vannflom.
  ROV 50.5

  Synden har tatt overhånd siden fallet. Mens noen få har vært trofaste mot Gud, har det store flertallet fordervet sine veier i ulydighet mot ham. Sodoma og Gomorra ble ødelagt på grunn av innbyggernes store ugudelighet. De ga seg først hen til en tøylesløs tilfredsstillelse av appetitten, og dernest til å føye sine fordervede lidenskaper, inntil de ble fullstendig demoraliserte, og deres syndebeger ble fylt av de avskyeligste synder. Men disse onde menneskene ble fortært av ild som regnet ned fra himmelen.ROV 51.1

  (1873) 3T 163, 164
  88. De samme synder som var så alminnelige i Noahs dager, og som kalte Guds vrede ned over verden, råder i våre dager. Menn og kvinner har fulgt sine spise- og drikkevaner inntil fråtseri og drukkenskap. Denne så alminnelige synd — tilfredsstillelsen av en fordervet appetitt — opphisset menneskenes lidenskaper i Noahs dager. Dette førte til en alminnelig fordervelse, inntil deres forbrytelser og voldshandlinger ropte til himmelen, og Gud måtte rense jorden for dens moralske vederstyggeligheter med en vannflom.
  ROV 51.2

  De samme syndene, fråtseri og drukkenskap, avstumpet de moralske begrepene hos innbyggerne i Sodoma, slik at forbrytelser syntes å være den største fornøyelse for både menn og kvinner i denne onde byen. Men Kristus har gitt følgende advarsel: “På samme vis — likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen — således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.” Luk. 17, 28-30.ROV 51.3

  Kristus har her lært oss en meget viktig lekse. I sin undervisning oppmuntret han ikke til dovenskap. Hans eksempel viste det motsatte. Kristus var en iherdig arbeidsmann. Hans liv var preget av selvfornektelse, flid, utholdenhet, arbeidsomhet og økonomisk sans. Han har vist oss faren ved å gjøre mat og drikke til en hovedsak, og han har åpenbart for oss følgene av å føye appetitten. De moralske begrepene blir svekket slik at synden ikke lenger synes å være syndig. Menneskene oppmuntrer hverandre til forbrytelser, og de lavere lidenskaper behersker sinnene, inntil en alminnelig fordervelse utrydder gode prinsipper og impulser, og Gud blir spottetMen alt dette er en følge av å spise og drikke til overmål. Jesus sier at slik skal forholdene være på jorden ved hans annet komme. Vil menneskene ta imot advarselen? Vil de glede seg ovet lyset, eller vil de bli slavet av appetitten og de lavete lidenskapene? Kristus hat vist oss noe høyete å streve for enn bare hva vi skal spise og drikke, og hva vi skal kle oss med. Interessen for mat, drikke og klær opptar menneskene i en så høy grad at det blir en forbrytelse. Dette er en av de fremtredende synder i de siste dager, og et tegn på Kristi snare gjenkomst. Tid, penger og styrke, som er Herrens eiendom som han har betrodd oss, blir sløst bort til en nytteløs overflød av klær, og til luksusretter som skjerper en fordervet appetitt. Men denne overfloden svekker livskraften og leder til lidelse og forfall. Det er umulig å fremstille vått legeme som et levende offer for Gud, når det er gjennomtrengt av fordervelse og sykdom som skyldes våre egne syndige lyster.ROV 51.4

  Fordervelsen skyldes en tøylesløs appetitt

  (1864) Sp. Gift, IV, 124
  89. Mange undrer seg over at menneskeslekten er blitt så degenerert både fysisk, mentalt og moralsk. De forstår ikke at det er krenkelsen av Guds styresett og hans lover, og ringeakten for helselovene som er skyld i dette forfallet. Overtredelse av Guds bud har ført til at hans velsignende hånd har fjernet seg fra dem.
  ROV 52.1

  Mangel på måtehold i mat og drikke og tilfredsstillelsen av lavere lidenskaper har lammet de edlere følelser i den grad at hellige ting blir stilt på samme nivå som verdslige ting.ROV 52.2

  (1864) Sp. Gifts IV, 131
  90. De som tillater seg å bli slaver av en grådig appetitt, går ofte lenger, idet de fornedrer seg til å tilfredsstille sine fordervede lidenskaper, som er blitt opphisset ved fråtseri og drukkenskap. De gir fritt spillerom for sine dyriske lidenskaper, inntil både helsen og forstanden tar stor skade av det. Tenkeevnen blir i høy grad ødelagt av dårlige vaner.
  ROV 52.3

  Health Reformer, okt. 1871
  91. Uregelmessighet i mat og drikke og usømmelighet i klær forderver både hjerte og sinn, og leder sjelens edle egenskaper til slaveri under dyriske lidenskaper.
  ROV 52.4

  R. & H., 25. jan. 1881
  92. De som bekjenner seg til å være gudfryktige, må ikke betrakte legemets helse på en likegyldig måte, og de må ikke innbille seg at de ikke gjør noen synd ved å føye appetitten, og at dette ikke vil virke inn på deres åndelighet. Det finnes nemlig en nær sammenheng mellom vår fysiske og vår moralske natur. Vår standard for dyd og ærbarhet blir hevet eller senket i forhold til våre fysiske vaner. Overdreven nytelse av endog den beste mat vil sette våre moralske følelser i en sykelig tilstand. Og hvis maten ikke er sunn og god, vil virkningene bli langt verre. Enhver vane som hindrer kroppens normale funksjoner, skader våre høyere og edlere åndsevner. Forkjærte spise- og drikkevaner leder til uriktige tanker og handlinget. Ettergivenhet for appetitten styrker de dyriske tilhøyelighetene og gir dem innflytelse over vårt sinn og våre åndsevner.
  ROV 53.1

  “Jeg formaner eder... at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,” lyder apostelen Peters ord. Mange mener at denne advarselen bare gjelder dem som er utsvevende, men den har. også en dypere mening. Den sikter også til enhver skadelig tilfredsstillelse av appetitten eller lidenskapene. Advarselen rettes mot bruken av narkotiske midler, som kaffe, te, tobakk, alkohol og morfin. Bruken av disse midlene kan med rette klassifiseres blant de nytelser som øver en fordervelig innflytelse over den moralske karakter. Jo tidligere disse vanene blir dannet, desto fastere vil de holde på sine offer og gjøre dem til lystens slaver, og desto sikrere vil deres åndelige interesser bli avstumpet.ROV 53.2

  (l870)2T 413,414
  93. Du trenger å være måteholden i alle ting. Oppelsk sinnets høyere og edlere evner, og de dyriske tilbøyelighetene vil miste sin styrke. Det er umulig for deg å vokse i åndelig kraft, så lenge appetitten og lidenskapene ikke er under full kontroll. Apostelen Paulus sier: “Jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.” 1 Kor. 9, 27.
  ROV 53.3

  Reis deg opp, min bror, jeg ber deg om dette, og la så Guds Ånd få lov til å trenge dypere inn enn bare til det ytre. La Ånden få trenge ned til de dype kildene for alle dine handlinger. Du mangler faste prinsipper og en bestemt handlekraft så vel i åndelige som i timelige ting. Du mangler alvor i dine anstrengelser. Mange er for lette i åndelighetens vektskål, fordi de ikke vil fornekte sin appetitt. Hjernens nervekraft er svekket og nesten lammet på grunn av fråtseri. Når slike mennesker går til Guds hus på sabbaten, kan de ikke holde øynene åpne. De alvorligste appeller makter ikke å vekke deres blytunge, ufølsomme hjerne. Sannheten blir kanskje forkynt med den dypeste innlevelse, men den formår likevel ikke å vekke deres moralske sanseevne eller opplyse deres forstand. Mon disse menneskene har tenkt på hvordan de kan ære Gud i alle ting?ROV 53.4

  Innflytelsen av et enkelt kosthold

  (1869) 2T 352
  94. Hvis alle som bekjenner seg til å lyde Guds lov, var uten misgjerning, ville min sjel være lettet, men det er de ikke. Endog de som bekjenner seg til å holde Guds bud, gjør seg skyldige i hor. Hva kan jeg si for å vekke deres sløve moralfølelse? Moralske prinsipper som følges nøye, er sjelens eneste vern. Hvis det noen gang har vært nødvendig å holde seg til et enkelt kosthold, så er det nå. Kjøttretter bør ikke settes frem for våre barn. Kjøtt har en viss tendens til å egge og styrke de lavere drifter og samtidig svekke de moralske begrepene.
  ROV 54.1

  Kornsorter og frukt som er tilberedt uten fett og i så naturlig tilstand som mulig, er den maten som bør settes på vårt bord. Dette er mat som passer for alle som venter på å bli forvandlet for himmelen. Jo mindre opphissende maten er, desto lettere er det åkunne kontrollere driftene. Smaken må ikke tilfredsstilles uten hensyn til den fysiske, intellektuelle og moralske helsen.ROV 54.2

  Tilfredsstillelse av de lavere lidenskaper villede svært mange til å lukke sine øyne for lyset, for de frykter for at de vil se synder som de nødig vil gi avkall på. Men alle kan se, hvis de vil. Om de velger mørket fremfor lyset, vil forbtytelsen ikke bli mindre av den grunn. Hvorfor vil ikke både menn og kvinner lese om dette for å få opplysning om disse ting som avgjort øver innflytelse både på våre fysiske, intellektuelle og moralske evner og krefter? Gud har gitt oss et legeme som vi skal dra omsorg for og holde i den best mulige form til hans ære og tjeneste.ROV 54.3

  Avholdenhet og moralsk kontroll

  (1870) 2T 404, 405
  95. Den maten dere bruker, er ikke av den enkle, sunne kvalitet som kan gi dere det beste blod. Dårlig blod vil uten tvil fordunkle de moralske og intellektuelle begrepene og dessuten vekke og styrke de lavere drifter i kroppen. Ingen av dere kan ha råd til å bruke mat som virker opphissende, for det vil skje på bekostning av kroppens helse og deres egen og barnas sjelelige trivsel.
  ROV 54.4

  Dere setter på bordet mat som belaster fordøyelsesorganene, opphisser de dyriske driftene og svekker både moralske og intellektuelle evner. Fet mat og kjøttretter er ikke godt for dere. . . . Jeg bønnfaller dere for Kristi skyld å ordne opp i deres eget hjem og i deres eget hjerte. La sannheten, som er av himmelsk opprinnelse, hellige dere både på sjel, legeme og ånd. Stå imot “de kjødelige lyster, som strider mot sjelen”. Bror G., dine spisevaner har en tendens til å styrke dine lavere drifter. Du har ikke den kontroll over din kropp som du plikter å ha for å kunne fullende din helliggjøreIse i gudsfrykt. Du må gjennomføre måtehold i dine vaner før du kan bli en tålmodig mann.ROV 55.1

  (1876) 4T 35.36
  96. Verden burde ikke være noen målestokk for oss. Det er alminnelig å pirre appetitten med overdådige retter og unaturlige stimulanser, som egger de dyriske tilbøyelighetene og hindrer vekst og utvikling av moralbegrepene. Det finnes ikke noen oppmuntring til Adams sønner og døtre om at de vil bli seiervinnere i den kristnes løp, dersom de ikke samtidig bestemmer seg for å gjennomføre måtehold i alle ting. Hvis de gjør det, vil de ikke kjempe som en som bare slår i tomme luften.
  ROV 55.2

  Hvis de kristne vil undertvinge sitt legeme og holde både appetitten og driftene under kontroll av en opplyst samvittighet, og hvis de føler at det er deres plikt overfor Gud og sine medmennesker å lyde de lover som styrer liv og helse, vil de bli velsignet med både fysisk og mental styrke. De vil kunne råde over større moralsk kraft i kampen mot Satan, og i hans navn som seiret over appetitten for vår skyld, kan de for sin egen del bli mer enn seiervinnere. I denne kampen kan alle som vil, ta del.ROV 55.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents