Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Alkoholism kan botas

  Bland alkoholens offer finns män i alla samhällsklasser och alla yrken. Män i hög ställning, med utomordentlig begåvning och stora förmågor har gett vika för begäret att tillfredsställa sin aptit, till dess de är oförmögna att motstå frestelsen. Somliga av dem som en gång ägde en förmögenhet är nu utan hem, utan vänner, i lidande, elände, sjukdom och förnedring. De har förlorat sin självbehärskning. Om ingen räcker dem en hjälpande hand kommer de att sjunka lägre och lägre. I dessa fall är omåttligheten inte endast en sedlig synd utan även en fysisk sjukdom.NLASB 85.1

  För att kunna hjälpa dem som är hemfallna åt alkoholism måste vi ofta, såsom Kristus så ofta gjorde, i första hand rikta vår uppmärksamhet på deras fysiska tillstånd. De behöver hälsosam, icke stimulerande kost, rena kläder, och tillfälle att få ett ordentligt bad. De behöver bli omgivna av ett hjälpsamt, lyftande kristet inflytandes atmosfär. I varje stad bör finnas en plats där alkoholens slavar kan erhålla hjälp att bryta de kedjor som binder dem. Spriten anses av många som deras enda tröst i nöden, men så långt behöver det aldrig gå om bekännande kristna, i stället för att handla som prästen och leviten i liknelsen, ville följa den goda samaritens föredöme.NLASB 85.2

  När alkoholisten kommer så långt att han vaknar upp till att inse sin förnedring, gör då allt i din makt för att visa honom att du är hans vän. Tala inga fördömande ord. Låt ingen handling eller ens en blick ge uttryck åt förebråelse eller motvilja. Det troliga är att den stackars människan förbannar sig själv. Hjälp honom att resa sig. Säg något som kan uppmuntra honom till tro. Försök att stärka varje gott drag i hans karaktär. Lär honom att se uppåt. Visa honom att det är möjligt för honom att leva så, att han vinner sina medmänniskors respekt. Hjälp honom att se värdet av de förmågor Gud bar gett honom, men som han försummat att använda.NLASB 86.1

  Det finns hopp i Kristus
  Fastän viljan har blivit fördärvad och försvagad, finns det hopp för honom i Kristus. Kristus kommer i hans hjärta att väcka högre känslor och heligare begär. Uppmuntra honom att ta fasta på det hopp som föreläggs honom i evangelium. Öppna Bibeln för den frestade, kämpande människan, och läs Guds löften för henne Om och om igen. Dessa löften kommer för henne att vara till läkedom liksom löven på livets träd. Fortsätt med tålamod dina ansträngningar till dess den darrande handen med tacksam glädje omfattar hoppet om räddning genom Kristus.
  NLASB 86.2

  Du måste fortsätta att kämpa med dem som du försöker hjälpa, annars kommer segern aldrig att bli din. De kommer ständigt att bli frestade till det onda. Om och om igen kommer de att nästan bli övervunna av sitt begär efter starka drycker, om och om igen kanske de faller, men ge fördenskull inte upp dina ansträngningar.NLASB 87.1

  De har ju fattat sitt beslut att göra en ansträngning att leva för Kristus, men deras viljekraft är försvagad och de måste noggrant skyddas av dem som “vakar över människor såsom de som måste stå till svars för sina gärningar. De har förlorat sin manlighet och denna måste de återvinna. Många måste kämpa mot starka ärftliga tendenser till det onda. Onaturliga begär och sinnliga ingivelser gavs dem i arv från födelsen. Mot dessa måste de noga vara på vakt. Inom och utom dem kämpar det goda och det onda om herraväldet. De som aldrig genomgått sådana erfarenheter kan inte förstå begärens nästan överväldigande kraft eller våldsamheten i kampen mellan vanan att tillfredsställa sitt begär och beslutet att vara nyktra i allting. Om och om igen måste kampen utkämpas.NLASB 87.2

  Många av dem som dragits till Kristus kommer inte att äga moraliskt mod att fortsätta kampen mot begären och passionerna. Men vi får inte därför fälla modet.NLASB 87.3

  Kom ihåg att du inte är ensam i ditt arbete. Tjänande änglar förenar sin tjänst med varje helhjärtat Guds barn, och Kristus är den som upprättar den fallna. Den stora Läkaren själv står vid sina trogna medarbetares sida och säger till den botfärdige: “Min son, dina synder förlåtas dig.” Mark. 2: 5.NLASB 87.4

  Många av samhällets olycksbarn kommer att gripa tag i det hopp som föreläggs dem i evangeliet och ingå i Guds rike, medan andra som blivit välsignade med stora möjligheter och stort ljus, som de inte tog vara på, kommer att lämnas utanför i mörkret.NLASB 87.5

  Nödvändigheten av egna ansträngningar
  De som fallit offer för fördärvliga vanor måste väckas till att inse nödvändigheten av att själva göra en ansträngning. En medmänniska kan göra de mest ivriga försök att lyfta dem, Guds nåd och förlåtelse kan bli dem fritt erbjudna, Kristus kan vädja till dem och hans änglar betjäna dem, men alltsamman kommer att vara förgäves om inte de själva blir väckta till att kämpa kampen för sig själva.
  NLASB 88.1

  Davids sista ord till Salomo, som dä var en ung man men snart skulle bära Israels krona, lydde: “Var dä frimodig och visa dig såsom en man.” 1 Kon. 2: 2. Till varje människa, som eftersträvar en oförgänglig krona, ljuder dessa inspirationens ord: “Så var dä frimodig och visa dig såsom en man.”NLASB 88.2

  De njutningslystna måste ledas till att inse och känna att en fullständig moralisk förnyelse är nödvändig om de vill vara män. Gud manar dem till att vakna upp för att i Kristi kraft återvinna den gudagivna manlighet som de har offrat på den sinnliga njutningslystnadens altare.NLASB 88.3

  När en människa känner frestelsens fruktansvärda makt, åtråns dragning som leder henne till att tillfredsställa sina begär, dä utropar mänga i sin förtvivlan: “Jag kan inte motstå det onda.” Säg henne att hon kan, hon måste stå emot. Hon kanske har övervunnits om och om igen, men det behöver inte alltid vara så. Hennes moraliska kraft är svag, behärskad av vanorna av ett liv i synd. Hennes löften och föresatser är som rep av sand. Insikten om hennes brutna löften försvagar hennes tro på sin egen uppriktighet, och får henne att tro att Gud inte kan ta emot henne eller hjälpa henne. Men hon behöver inte förtvivla.NLASB 88.4

  Viljans verkliga makt
  De som sätter sin tillit till Kristus behöver inte vara slavar under någon nedärvd eller uppodlad vana eller tendens. I stället för att vara slav under sina begär uppmanas de att öva kontroll över varje begär. Gud har inte lämnat oss att bekämpa det onda i vår egen begränsade kraft. Vilka våra nedärvda eller uppodlade tendenser till det onda än må vara, kan vi övervinna dem genom din kraft som Kristus står redo att ge oss.
  NLASB 89.1

  Den som frestas behöver inse viljans verkliga makt. Viljan är den styrande makten i människans natur, kraften att välja och besluta. Allt beror på viljans rätta bruk. Goda och rena önskningar är på sin plats, men om vi inte går längre, blir de till ingen nytta. Mänga går under, medan de hoppas och vill övervinna sina onda böjelser. De uppger inte sin vilja h Gud. De väljer inte att tjäna honom.NLASB 89.2

  Gud har gett oss rätten att välja. Den skall vi använda oss av. Vi kan inte förändra våra hjärtan. Vi kan inte behärska våra tankar, våra ingivelser och känslor. Vi kan inte göra oss själva rena, passande att tjäna Gud, men vi kan välja att tjäna Gud, vi kan ge honom vår vilja. Dä kommer han att verka i oss både att vilja och att göra det som är Gud behagligt. Fä så sätt kommer hela vår varelse att ställas under Kristi kontroll.NLASB 89.3

  Genom att rätt använda vår vilja kan livet bli fullständigt förvandlat. Genom att uppge vår vilja ät Kristus, allierar vi oss med Guds kraft. Vi får kraft ovanifrån för att hälla stånd mot frestelsen. Ett rent och ädelt liv, ett segrande liv över aptiten och begären är möjligt för oss om vi är villiga att förena vår svaga, vacklande, mänskliga vilja med Guds allsmäktiga, orubbliga vilja.NLASB 89.4

  De som kämpar mot en förvänd aptit, bör undervisas om principerna för ett hälsosamt levnadssätt. Man bör visa dem att överträdelse av hälsans lagar, som skapar sjukliga förhållanden och onaturliga begär, lägger grunden till spritbegäret. Endast genom att leva i överensstämmelse med hälsans principer kan de hoppas på att bli frigjorda från begäret efter onaturliga stimulanser. Medan de litar på Guds kraft att bryta begärens band, skall de själva samarbeta med Gud genom att lyda hans lagar, såväl moraliska som fysiska. De som kämpar för att övervinna sitt spritbegär bör dessutom beredas lämplig sysselsättning.NLASB 89.5

  De som arbetar för de fallna kommer att bli missräknade på många som ger löfte om att kunna bli räddade. Många kommer att göra endast en ytlig förändring i sina vanor och sitt levnadssätt. De handlar endast känslomässigt på stundens ingivelse, men tycks till en tid verkligen ha ändrat sitt liv. Men deras hjärtan har inte förändrats. De drivs av samma egenkärlek, de har samma törst efter nedbrytande nöjen och samma begär efter att tillfredsställa sin njutningslystnad. De förstår inte vad det vill säga att forma en karaktär, och man kan inte förmå dem att följa sunda principer. De har försvagat sina intellektuella och andliga krafter genom att tillfredsställa sin aptit och sina passioner. De är vacklande och ombytliga. Deras känsloliv påverkar dem till sinnlighet. Dessa människor är ofta en fara för andra. Eftersom man betraktar dem som förändrade män och kvinnor, ställer man dem på ansvarsfulla poster, där deras inflytande kan fördärva de lättrogna.NLASB 90.1

  Faran för fall
  Även de som uppriktigt söker börja ett nytt liv står inte utanför faran att falla. De behöver behandlas med stor klokhet såväl som ömhet. Tendensen att smickra och upphöja dem som har räddats från djupaste förfall visar sig ibland bli deras fördärv. Seden att inbjuda dem att offentligt berätta om sina erfarenheter i sitt liv i synd är farlig för både talaren och åhöraren. Att fästa tankarna vid onda och fördärvliga episoder skadar intellekt och själ, och den framträdande ställning man ger de räddade är dem till skada. Många får för sig att deras syndiga liv har gett dem en viss berömmelse. Man uppmuntrar hos dem begäret efter att bli kända av allmänheten och en anda av självtillräcklighet som kommer att visa sig ödesdiger för deras andliga liv. Endast när de inser att de inte kan lita på sig själva, utan är helt beroende av Kristi barmhärtighet, kan de stå fasta.
  NLASB 90.2

  Alla som visar sig vara verkligen omvända bör uppmuntras till att arbeta för andra. Avvisa aldrig en människa som lämnar Satans tjänst och vill tjäna Kristus. När någon ger bevis för att Guds Ande påverkar honom, ge honom då all uppmuntran att tjäna Gud. “Mot somliga. . . som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga.” Jud. 22. De som är kloka kommer att lägga märke till människor som behöver hjälp, sådana som uppriktigt ångrat sig och gjort sinnesändring, men som utan uppmuntran knappast skulle våga hoppas på framtiden. Herren kommer att lägga sina tjänare på hjärtat att välkomna dessa bävande, ångerköpta människor till sin kärleksfyllda gemenskap. Oavsett vilka deras skötesynder har varit eller hur djupt de har fallit, tar Kristus emot dem, när de i förkrosselse kommer till honom. Ge dem något att göra för honom. Om de vill hjälpa till att lyfta andra upp ur fördärvets grop, från vilken de själva har blivit räddade, ge dem då tillfälle till det. För dem in i gemenskap med erfarna kristna, så att de kan växa till i andlig styrka. Fyll deras hjärtan och händer med arbete för sin Herre.NLASB 91.1

  Genom tro på Kristus
  När ljuset tränger in i deras hjärtan som varit mest hemfallna åt synden, kommer de att framgångsrikt kunna arbeta för just sådana som de själva en gång varit. De har lärt sig inse sin egen svaghet, de förstår den egna naturens fördärv. De känner till syndens och de onda vanornas makt. De förstår att de utan Kristi hjälp inte kan övervinna.
  NLASB 92.1

  Sådana människor kan hjälpa andra. Den som varit frestad och prövad och som nästan uppgett allt hopp men som blivit frälst genom att höra ett kärlekens budskap, han kan förstå själavinnandets vetenskap. Den vars hjärta är fyllt med Kristi kärlek, därför att han själv har blivit uppsökt av Frälsaren och återförts till fadershuset, han förstår hur man skall söka de förlorade. Han kan hänvisa de fallna till Guds Lamm. Han har ju gett sig oförbehållsamt åt Gud och blivit benådad i Kristus. Handen som han räckte ut i sin svaghet för att få hjälp har gripits. Genom sådana människors verksamhet kommer många förlorade söner att återföras till Fadern.NLASB 92.2

  Botemedel för synd
  För varje människa som kämpar för att resa sig från ett liv i synd till ett liv i renhet förblir den segrande kraften i det enda “namn bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta”. Apg. 4: 12. “Om någon törstar”, efter hopp och tillförsikt och efter räddning från syndiga böjelser, säger Kristus, “så komme han till mig och dricke.” Joh. 7: 37. Det enda lastens botemedel som finns är Kristi nåd och kraft.
  NLASB 92.3

  Beslut som fattats i egen kraft är värdelösa. Alla löften i världen kommer inte att bryta onda vanors makt. Aldrig någonsin kommer människor att bli återhållsamma i allt, förrän deras hjärtan har blivit förnyade genom Guds nåd. Vi kan inte bevara oss själva från synd ett enda ögonblick, Vi är varje minut beroende av Gud.NLASB 92.4

  Verklig livsförvandling börjar med själens rening. Vårt arbete för fallna människor kommer att ha verklig framgång endast i den mån Kristi nåd omdanar karaktären och hjärtat kommer i levande gemenskap med Gud.NLASB 93.1

  Kristus levde i fullkomlig lydnad för Guds lag, och däri var han ett föredöme för varje människa. Vi skall leva såsom han levde här i världen, genom hans kraft och under hans ledning.NLASB 93.2

  När vi verkar för dem som kommit på avvägar, gäller det att allvarligt förehålla dem Guds lags krav och behovet av att vara honom trogna. Försumma aldrig att visa att det är en avgjord skillnad på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Gud är kärlek, men han kan inte ursäkta medveten ringaktning för sina befallningar. Hans regerings föreskrifter är av sådan art att människan inte kan undgå följderna av olydnad. Endast den som ärar honom kan han ära. Människans vandel här i världen avgör hennes eviga öde. Såsom hon har sått, kommer hon också att fä skörda. Orsak kommer att följas av verkan.NLASB 93.3

  Ingenting mindre än fullkomlig lydnad kan fylla den gudomliga livsnormens fordringar. Han har inte gett några obestämda förhållningsregler. Han har inte föreskrivit något som inte är nödvändigt för att föra människan i harmoni med sig själv.NLASB 93.4

  Frälsaren påtog sig mänsklighetens svagheter och levde ett syndfritt liv för att vi inte skulle behöva frukta att vi på grund av vår mänskliga naturs svagheter inte skulle kunna vinna seger. Kristus kom för att göra oss “delaktiga av gudomlig natur”, hans liv säger oss att en människa som är förenad med Gud inte fortsätter att leva i synd.NLASB 93.5

  Frälsaren vann seger för att visa oss hur vi kan vinna seger. Kristus mötte alla Satans frestelser med Guds Ord. Genom att förlita sig på Guds löften fick han kraft att lyda Guds bud, och frestaren kunde inte övervinna honom. På varje frestelse svarade han: “Det står skrivet.” På samma sätt” har Gud gett oss sitt Ord till att motstå det onda. ” . . . dyrbara och mycket stora löften för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen.” 2 Petr. 1: 4.NLASB 94.1

  Bjud den som frestas att inte se på omständigheterna, och sin egen svaghet eller på frestelsens kraft, utan på kraften i Guds Ord. All dess kraft tillhör oss. “Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta”, säger psalmisten, “för att jag icke skall synda mot dig. . . Efter dina läppars ord. . . tager jag mig till vara.” Ps. 119: 11; 17: 4.NLASB 94.2

  Intala människorna mod. Lyft dem upp till Gud i bön. Många av dem som dukat under för frestelser är förödmjukade genom sina misslyckanden och känner det lönlöst att nalkas Gud. Men denna tanke är en ingivelse från fienden. När de har syndat och känner sig inte kunna bedja, säg dem att då är det tid att bedja. Visst kan de känna sig skamsna och djupt förödmjukade, men när de bekänner sina synder, är han” trofast och rättfärdig så att han förlåter dem deras synder, och renar dem från all orättfärdighet.NLASB 94.3

  Ingenting kan förefalla mera hjälplöst, men i verkligheten mera oövervinneligt, än en människa som känner sig vara intet och helt litar på Frälsarens förtjänst. Genom bön och bibelstudium och tro på Kristi förblivande närvaro kan den svagaste människa leva i gemenskap med en levande Kristus, och han kommer att hålla fast med en hand som aldrig kommer att släppa sitt tag.NLASB 94.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents