Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vägen till hälsa

  Gud verkar genom natur: krafter dag efter dag, timme efter timme, minut efter minut för att hålla oss levande, och för att uppbygga och vidmakthålla våra kroppar. När någon del av kroppen blir skadad, sätts genast en läkningsprocess igång. Naturens krafter börjar verka för att återställa och hela. Men dessa verksamma krafter är Guds kraft. All livgivande kraft utgår från honom. När man blir återställd från sjukdom, är det Gud som återställt hälsan.NLASB 95.1

  Sjukdom, lidande och död är ett verk aven fientlig makt. Satan är fördärvaren, men Gud är den som helar.NLASB 95.2

  De ord som talades till Israel är lika sanna i dag, när det gäller dem som blir återställda till hälsa till kropp och själ: “... jag är Herren, din läkare.” 2 Mos. 15: 26.NLASB 95.3

  Vad Gud vill göra för varje människa finner vi uttryckt i apostelns ord: “Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.” 3 Joh. 2.NLASB 95.4

  Han är den “. . . som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister, han . . . förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet.” Ps. 103: 3, 4.NLASB 95.5

  När Kristus botade de sjuka, varnade han många av dessa lidande människor och sade: “. . . synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig.” Joh. 5: 14. Alltså lärde han att de ibland själva kunde vara orsaken till sina sjukdomar genom att överträda Guds lagar, och att hälsan kunde bevaras endast genom lydnad.NLASB 96.1

  Lydnad, livets väg
  Det skall göras klart för alla att Guds budords väg är livets väg. Gud har fastställt naturens lagar, men hans lagar är inte godtyckliga krav. Varje “du skall icke”, vare sig det gäller fysisk eller moralisk lag, innebär ett löfte. Om vi lyder dem kommer välsignelse att följa oss. Gud tvingar oss aldrig att göra det rätta, men han söker frälsa oss från det som är skadligt och leda oss till det som är gott.
  NLASB 96.2

  Betrakta de lagar som Gud lärde Israel. Han gav dem noggrann undervisning ifråga om deras levnadsvanor. Han lärde dem lagarna både för deras lekamliga och andliga välfärd. Och om de följde dessa försäkrade han dem att Herren skulle avvända all sjukdom från dem. (5 Mos. 7: 15.)NLASB 96.3

  “Akten på alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot eder. . . Ty det är icke ett tomt ord, som ej angår eder, utan det gäller edert liv.” “Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.” 5 Mos. 32: 46, 47, Ords. 5: 22.NLASB 96.4

  Gud vill att vi skall uppnå den fullkomlighet som har möjliggjorts för oss genom gåvan, Kristus. Han vädjar till oss att välja den rätta sidan, att förena oss med de himmelska krafterna och omfatta de principer som i oss kommer att återställa Guds avbild. I sitt skrivna ora och i naturens stora bok har han uppenbarat livets grundprinciper. Vår uppgift är att lära känna dessa principer och genom lydnad för dem samarbeta med honom för såväl kroppens som själens återställelse till hälsa.NLASB 96.5

  Människorna behöver lära sig att lydnadens välsignelser i sin fullhet kan komma dem till del endast om de tar emot Kristi nåd. Det är hans nåd som ger människan kraft till att lyda Guds lagar. Det är denna nåd som gör det möjligt för henne att bryta de onda vanornas makt. Detta är den enda kraft som kan göra henne fast och bevara henne stadigt på den rätta vägen.NLASB 97.1

  Kärlekens livgivande kraft
  När Guds evangelium tas emot i dess renhet och kraft, är det ett botemedel mot de sjukdomar som har sitt ursprung i synden. Rättfärdighetens sol går upp “... med läkedom under sina vingar”. Mal. 4: 2. Allt vad denna värld kan skänka kan dock inte hela ett förkrossat hjärta eller skänka sinnesfrid, ta bort oro eller bannlysa sjukdom. Berömmelse, geni, begåvning - allt Står maktlöst när det gäller att glädja ett sorgtyngt hjärta eller att återställa ett förslösat liv. Guds liv i själen är människans enda hopp.
  NLASB 97.2

  Den kärlek som Kristus ingjuter i hela människans varelse är en livgivande kraft. Alla vitala delar - hjärnan, hjärtat, nerverna - berör den med läkedom. Den väcker våra ädlaste krafter till verksamhet. Den befriar sinnet från skuld och sorg, från ängslan och bekymmer som krossar livets krafter. Den medför klarhet och lugn. Den ingjuter glädje i själen som ingenting jordiskt kan förstöra - glädje i den helige Ande - hälsobringande livgivande glädje.NLASB 97.3

  Vår Frälsares ord: “Kommen till mig, . .. och jag skall giva eder ro” (Matt. 11: 28), är ett recept till läkedom för fysiska, mentala och andliga sjukdomar. Fastän människorna själva är orsak till att de drabbas av lidande genom sina egna missgärningar, hyser han medlidande med dem. Hos honom kan de få hjälp. Han kommer att göra stora ting för dem som förlitar sig på honom.NLASB 97.4

  Fastän synden under generationer har stärkt sitt grepp om människosläktet och fastän Satan genom lögn och bedrägeri har kastat sin vantolknings mörka skugga över Guds ord och fått människor att betvivla hans godhet, har Faderns barmhärtighet och kärlek ändå aldrig slutat att flöda till jorden i rika strömmar. Om människan bara ville öppna hjärtats fönster mot himmelen i tacksamhet för de gudomliga gåvorna, skulle strömmar av läkande kraft utgjutas över henne.NLASB 98.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents