Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
På fast grunn 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Anna Phillips’ syner*

  De bærer ikke himmelens stempel

  (Anna Phillips, en ung kvinne i Battle Creek, ble i 1893 forledet til å tro at hun fikk drømmer og åpenbaringer fra Gud. Hun ble oppmuntret i dette da en fremtredende misjonsarbeider ieste hennes “vitnesbyrd” for menigheten i Battle Creek som om de skulle være guddommelige. Neste morgen mottok denne misjonsarbeideren det budskapet som her er referert. Da Anna Phillips ble kjent med innholdet i det, ble hun klar over at hun hadde tatt feil. Hun tok avstand fra sine tidligere aktiviteter og ble en betrodd og fremgangsrik misjonsarbeider i Herrens tjeneste.)

  Jeg vet at vi lever meget nær avslutningen av verdens historie. Skremmende begivenheter er ved å utfolde seg. Jeg er fullt ut enig med deg når du i ditt arbeid fremholder Bibelen og Bibelen alene som grunnlaget for vår tro. Satan er en listig fiende, og han vil virke der hvor mange minst venter det. Jeg har et budskap til deg. Mente du at Gud hadde gitt deg det verv å fremholde Anna Phillips’ syner da du leste dem opp offentlig og knyttet dem sammen med de vitnesbyrd som det har behaget Herren å gi meg? Nei, Herren har ikke lagt på deg dette verv. Han har ikke gitt deg dette oppdrag. ... Ikke forring gjerningen ved å blande den sammen med utsagn som du ikke har noe positivt bevis for at livets og herlighetens Herre har gitt. ...PFG2 86.1

  Min kjære bror, jeg vil gjerne fremholde noe for deg vedrørende de farer som nå truer virksomheten. Det arbeid Anna Phillips utfører, bærer ikke himmelens stempel. Jeg vet hva jeg snakker om. I vår første erfaring da dette verk var blitt til, måtte vi stå ansikt til ansikt med lignende foreteelser. Det ble gitt mange slike åpenbareiser, og vi hadde den mest ubehagelige gjerning å gjøre i å motstå denne virksomheten og ikke gi den rom. Noe av det som ble fremholdt i disse åpenbareiser, ble oppfylt, og dette fikk noen til å godta dem som ekte. ...PFG2 86.2

  Gud har ikke kalt Anna Phillips til å følge opp de vitnesbyrd han har gitt sitt folk, og gjenta deres innhold. Men slik er det hun virker og har virket. Det var personer som gjorde nøyaktig det samme i denne bevegelses første tid. Vi måtte møte alle slags varianter av disse falske åpenbaringer.PFG2 86.3

  Min bror, hvordan kan det ha seg at du har tatt opp disse utsagn og fremholdt dem offentlig mens du blandet dem sammen med de vitnesbyrd Gud har gitt søster White? Hvilke beviser har du for at disse visjoner er fra Gud? Du kan ikke være for forsiktig med hva du hører, hva du tar imot og hva du tror. Du kan ikke være for forsiktig med hvordan du omtaler Profetiens Ånds gave og sier at jeg har sagt dette og hint angående denne saken. Jeg kjenner godt til at slike uttalelser oppmuntrer menn, kvinner og barn til å innbille seg at de har fått spesielt lys fra Gud ved åpenbareiser, når de ikke har fått noe slikt lys. Det er blitt vist meg at dette ville være et av Satans mesterstykker når det gjelder villfarelse. Du har gitt verket et preg som det vil ta verdifull tid og slitsom sjelelig anstrengelse å rette på for å redde Guds verk fra enda et anfall av fanatisme. ...PFG2 87.1

  Et lite villfarelsens frø

  Tror du ikke at jeg kjenner noe til disse saker? Langs hele vår vei til det himmelske Kana'an kan vi se mennesker som har lidd skibbrudd på troen. I deres villfarende virksomhet har de ført andre på villspor fordi de antok at de var ledet av Gud ved spesielle åpenbareiser. Jeg har måttet skrive mange, mange sider for å rette på disse villfarelser. Natt etter natt har jeg følt dette som en byrde og en tyngsel, og jeg har vært ute av stand til å sove på grunn av den sjelekamp jeg har hatt for Guds arv, hans folk, som er i fare for å bli ført vill. Mye i disse syner og drømmer synes å være helt riktig, en gjentagelse av det som vi har hatt iblant oss i mange år. Men snart fører de inn et lite punkt her og en tøddel av villfarelse der, ba_e et lite frø som slår rot og blomstrer, og mange blir smittet av det.PFG2 87.2

  Å, jeg ønsker at vi hadde langt større visdom i alle ting enn vi har nå! En ting som enhver arbeider i Herrens vingård må lære, er å praktisere Kristi bønn, å bevege oss som en i Kristus Jesus.PFG2 88.1

  Jesus bad om at hans disipler måtte være ett slik som han er ett med Faderen. Fienden er i virksomhet for å skille og spre. Som aldri før vil han nå gjøre bestemte anstrengelser for å splitte våre styrker. Mer enn i noen annen tid er det nå utrygt for oss å gå våre egne veier. Sannheten for denne tid har vide perspektiver. Den når vidt ut og dekker mange læresetninger. Men disse læresetninger er ikke løsrevne punkter som har liten betydning. De er knyttet sammen med tråder av gull og danner et fullstendig hele med Kristus som det levende sentrum. De sannheter fra Bibelen som vi fremholder, er så faste og urokkelige som Guds trone.PFG2 88.2

  Min bror, hvorfor skulle pastor R og du følge den fremgangsmåten dere har valgt med hensyn til Anna Phillips, uten å ha større sikkerhet for at Herren har valgt henne som sitt talerør til menneskene, sin kanal som han vil meddele lys igjennom? Hvis du godtar alt av dette slag som skyter opp og gir seg ut for å være åpenbaringer fra Gud, og hvis du fortsetter med å oppmuntre disse såkalte profeter slik som du har gjort, og støtter deres arbeid med den innflytelse ditt vitnesbyrd har, vil det ikke vær trygt å la deg være en vokter av Herrens arv. De advarsler Kristus har gitt, betyr noe for oss (se Matt 24,21-23).PFG2 88.3

  Satan vil virke med all urettferdighetens forføreIse for å gi seg ut for å være Jesus Kristus. Hvis det var mulig, ville han endog villede de utvalgte. Hvis den falske etterligning har så stor likhet med det ekte, er det da ikke viktig å være på vakt slik at ingen skal bedra deg? Kristus understreker sin advarsel med å si: “Hør, jeg har sagt dere det på forhånd” (Matt 24,25). Brødre, forkynn Ordet! Be ikke folk om å bygge sin tro på usikre ting eller ha tillit til menneskelige redskaper. Det jeg sier, har jeg fra Herren. Jeg ble vist pastor R idet han stod foran noen personer og leste fra Anna Phillips’ såkalte åpenbaringer. En edel, verdig person var til stede. Med et sorgfulIt uttrykk i ansiktet fjernet han det skrevne dokumentet, la Bibelen i hånden til bror R, og sa: “Bruk Guds ord som din lærebok. “Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning” (2 Tim 3,16.17).PFG2 88.4

  De som gransker Skriften, vil finne uttrykkelig veiledning om hva Gud krever av dem i spørsmål om det praktiske kristenliv. Du gjør feil når du leder Guds barns oppmerksomhet bort fra Ordet, det ufeilbare profetiske ord. Ta deg i vare for hva du lytter til, og vær forsiktig med hva du tar imot. Det er behov for varsomhet så ikke den lille flokkens sinn skal akseptere det som ikke er Den Hellige Ånds ekte verk. Det er en meget stor fare her. Satan forsøker til enhver tid å føre inn uekte materiale slik at han kan skjemme vitnesbyrdet og bringe sannheten i vanry. Han vil blande den sammen med et element som vil bli en snublesten på Guds folks sti.PFG2 89.1

  Guds bud og Jesu vitnesbyrd er det budskap vi skal bringe til verden. Guds ord er ikke ensidig, det er sannhet som skal praktiseres. Det er lys som stråler ut i alle retninger slik som sollyset. Det er lys som vil opplyse hvert menneske som vil lese, forstå og leve etter dets undervisning. “Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser” (Jak 1,5). — Brev 103, 1894.PFG2 89.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents