Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vändpunkten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Betydelsefull tidsgräns

  Huvudinnehållet i Jesu förkunnelse var: “Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.” Evangelii budskap, så som Frälsaren själv förkunnade det, grundade sig alltså på profetiorna. “Tiden”, som han sade var fullbordad, var det tidsavsnitt som ängeln Gabriel hade kungjort för Daniel. “Sjuttio veckor”, sade ängeln, “äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.” — Dan. 9:24. En dag i profetian avser ett år (se 4 Mos. 14:34; Hes. 4:6). De sjuttio veckorna eller de 490 dagarna utgör alltså 490 år. Utgångspunkten för denna tidsperiod anges också: “Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skola sju veckor förgå och. . . sextiotvå veckor” (Dan. 9:25), dvs. 69 veckor eller 483 år. Befallningen om Jerusalems återuppbyggnad genom Artaxerxes Longimanus’ dekret (se Esra 6:14; 7:1, 9), trädde i kraft på hösten år 457 f. Kr. Från denna tidpunkt sträcker sig de 483 åren fram till hösten år 27 e. Kr. Enligt profetian skulle denna tidsperiod sträcka sig fram till Messias, den Smorde. Genom sitt dop år 27 e. Kr. tog Jesus emot den helige Andes smörjelse och började strax därefter sin verksamhet. Då förkunnades budskapet: “Tiden är fullbordad.”VP 221.1

  Då, sade ängeln, skall han “med många sluta ett starkt förbund för en vecka (7 år)”. Under 7 år, efter det att Frälsaren började sin verksamhet, förkunnades evangelium, framför andra för judarna, under tre och ett halvt år av Jesus själv och därefter av apostlarna. “Och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade.” — Dan. 9:27. På våren år 31 e. Kr. blev Jesus, det sanna offret, offrad på Golgata. Då rämnade förlåten i templet i två stycken som bekräftelse på att offertjänstens helighet och betydelse hade upphört. Tiden hade kommit då jordiska slaktoffer och matoffer inte längre hade någon funktion.VP 221.2

  Den nämnda veckan — 7 år — utgick år 34 e. Kr. Genom att då stena Stefanus bekräftade judarna att de förkastat evangelium. Jesu efterföljare som spreds på grund av förföljelsen, “gingo omkring och förkunnade evangelii ord” (Apg. 8:4), och en kort tid därefter blev förföljaren Saulus omvänd och blev Paulus, “hedningarnas apostel”.VP 222.1

  Tiden för Kristi första ankomst, hans smörjelse med den helige Ande, hans död samt evangelii förkunnande för de kringboende folken var tydligt förutsagda. Det var judafolkets förmån att kunna förstå dessa profetior och erkänna deras uppfyllelse genom Jesu verksamhet. För sina efterföljare framhöll Jesus starkt vikten av att studera profetiorna. När han hänvisade till den profetia som gavs Daniel angående deras egen tid, sade han: “Den som läser detta, han give akt därpå.” — Matt. 24:15. Efter sin uppståndelse förklarade han för apostlarna alla profetiorna och “vad som i alla skrifterna var sagt om honom”. (Luk. 24:27.) Frälsaren hade talat genom alla profeterna. “Kristi Ande i dem hänvisade till . . . de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.” — 1 Petr. 1:11.VP 222.2

  Den ängel som kom till Daniel med det gudomliga budskapet, var Gabriel som står i rang näst efter Guds Son. Det var Gabriel “sin ängel” som Kristus sände för att uppenbara framtiden för den älskade Johannes och som uttalade sin välsignelse över dem som läser och lyssnar till det profetiska ordet och tar vara på det som är skrivet däri. (Upp. 1:3.)VP 222.3

  “Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna” (Amos 3 :7), medan “vad som ännu är fördolt hör Herren, vår Gud, till; men vad som är uppenbarat det gäller för oss och våra barn till evig tid.” (5 Mos. 29:29.) Gud har gett alla dessa upplysningar åt oss och hans välsignelse kommer att följa den som under bön studerar de profetiska Skrifterna.VP 222.4

  Liksom budskapet om Kristi första ankomst anmälde hans nåds rike, skulle budskapet om hans andra ankomst anmäla hans härlighetsrike. Och detta andra budskap grundas, liksom det första, på profetiorna. Ängelns ord till Daniel om den sista tiden skulle bli förstådda först på ändens tid. På den tiden skall “många . . . rannsaka . . . och insikten skall så växa till”. “De ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.” — Dan. 12:4, 10. Frälsaren har själv angett tecken som skulle förebåda hans återkomst och han säger: “Likaså, när I sen detta ske, så kunnen I ock veta att Guds rike är nära.” “Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt.” “Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.” — Luk. 21:31, 34, 36.VP 222.5

  Vi har nu nått den tidsperiod som förutsägs i dessa Bibeltexter. Ändens tid har kommit, de profetiska synernas försegling har brutits och deras högtidliga varningar säger oss, att vår Herres ankomst i härlighet är nära förestående.VP 223.1

  Judarna misstolkade Guds ord och tillämpade dem fel. De förstod därför inte, att de nu hade sitt tillfälle. De år som Jesus och hans apostlar utförde sitt arbete, dessa det sista dyrbara tillfällets år för det utvalda folket, använde judarnas ledare för att tänka ut intriger och lägga planer för att röja Herrens budbärare ur vägen. Materiella ambitioner tog deras uppmärksamhet i anspråk. Erbjudandet om ett andligt rike riktades förgäves till dem. På samma sätt upptar tankarna på denna världs materiella fördelar idag människornas intresse. De ägnar ingen uppmärksamhet åt de profetior som snabbt går i uppfyllelse. De uppmärksammar inte de tecken som visar att Guds rike hastigt närmar sig.VP 223.2

  “Men I, käre bröder, I leven icke i mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv; I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till. Låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.” — 1 Tess. 5:4, 5, 6.VP 223.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents