Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vändpunkten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Om de hade förstått...

  Jesus nöjde sig emellertid inte med att endast tillrättavisa sina fiender. Han förklarade att de i sin blindhet missuppfattat sabbatens avsikt. Han sade: »Haden I förstått, vad det är: ‘Jag har behag till barmhärtighet och icke till offer’, så skullen I icke hava dömt dem skyldiga, som äro utan skuld.» — Matt. 12:7. Deras hårda riter kunde inte ersätta bristen på omutlig redlighet och innerlig kärlek, vilket alltid kommer att känneteckna Guds sanna tillbedjare.Vn 279.1

  Åter betonade Jesus sanningen om att offren i sig själva inte hade något värde. De var ett medel, inte ett mål. Deras uppgift var att föra människorna till Frälsaren och på så sätt återupprätta deras gemenskap med Gud. Det är kärlekens tjänst han uppskattar. Saknas den är ceremonierna en förolämpning mot honom. Så är också förhållandet med sabbaten. Dess uppgift är att föra människorna i gemenskap med Gud. Men när sinnet blev upptaget med tröttsamma ceremonier omintetgjordes sabbatens avsikter. Enbart ett yttre iakttagande var ett hån.Vn 279.2

  En annan sabbat gick Jesus in i en synagoga. Han såg där en man med en förvissnad hand. Fariséerna »vaktade på honom», ivriga att se vad han skulle göra. Jesus visste mycket väl att om han botade på sabbaten, skulle han bli betraktad som lagöverträdare. Men han tvekade inte att bryta ned denna mur av traditionella restriktioner som omgärdade sabbatsbudet. Jesus kallade fram den sjuke mannen och frågade sedan: »Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra, vad gott är, eller att göra, vad ont är, att rädda någons liv eller att döda?” Det betraktades som en grundsats bland judarna att försummelse att göra det goda, om tillfälle gavs, var detsamma som att göra det onda, och att försumma att rädda liv var detsamma som att döda. Här mötte alltsa Jesus dem pa deras egen mark. »Men de tego. Då sag han sig omkring pa dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sade till mannen: ‘Räck ut din hand!’ Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen.” — Mark. 3:4, 5.Vn 279.3

  På deras fråga: »Är det lovligt att bota sjuka på sabbaten?», svarade Jesus: »Om någon bland eder har ett far och detta på sabbaten faller i en grop, fattar han icke då i det och drager upp det? Huru mydket mer värd är nu icke en människa än ett får! Alltså är det lovligt att på sabbaten göra vad gott är.” — Matt. 12: 10—12.Vn 280.1

  Spionerna vågade inte svara Jesus i folkets närvaro, ty de skulle ha invecklat sig i svårigheter. De visste att han talade sanning. Hellre än att bryta mot sina traditioner var de färdiga att utlämna en människa till lidande, medan de kunde försöka rädda ett djur som råkat i fara, för att ägaren inte skulle lida någon förlust. Därigenom visade man större omsorg om ett oskäligt djur än om en människa som skapats till Guds avbild. Detta ger en bild av hur de falska religionssystemen fungerar. De har sitt upphov i människans önskan att höja sig över Gud, men följden blir att hon sjunker under djurens nivå. Varje religion som bekämpar Guds överhöghet, berövar människan den härlighet som gavs henne vid skapelsen och som skall återges henne i Kristus. Varje falskt religionssystem påverkar sina anhängare att visa likgiltighet för de mänskliga behoven och rättigheterna, liksom för det mänskliga lidandet. Evangelium sätter människans värde högt, eftersom mänskligheten är köpt med Kristi blod. Evangelium lär oss också att visa hänsyn för människans behov och medkänsla med hennes lidande.Vn 280.2

  När Jesus vände sig till fariséerna med frågan, om det enligt lagen var lovligt att göra gott eller att göra ont på sabbaten, att rädda liv eller att döda, ställde han dem ansikte mot ansikte med deras eget onda uppsåt. De jagade honom med bittert hat, därför att han räddade liv och ville skänka människorna lycka. Vilket var bättre: att döda på sabbaten, som de lade planer för att göra, eller att hjälpa människor som var hemsökta av sjukdom och nöd, såsom han gjorde? Var det mera rättfärdigt att hysa mordbegär på Herrens heliga dag än en allomfattande människokärlek, som tog sig uttryck i barmhärtiga gärningar?Vn 280.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents