Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vändpunkten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Erbjudandet

  »Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.»Vn 325.1

  Dessa tröstande ord riktades till skaran som följde Jesus. Frälsaren hade sagt, att bara genom honom kunde människorna få kunskap om Gud. Han hade talat om sina apostlar som de som fått kunskap om de himmelska sammanhangen. Men han lät ingen känna sig utesluten från hans omsorg och kärlek. Alla som arbetar och känner sig nedtryckta kan komma till honom.Vn 325.2

  Trots sitt ytterst noggranna iakttagande av religiösa forma-liteter bar de skriftlärde och rabbinerna på en känsla av tomhet, som botövningar aldrig kunde tillfredsställa. Skatteindrivare och syndare kunde ge sken av att vara tillfredsställda med det materiella och jordiska, men inom sig kände de tvivel och fruktan. Jesus betraktade de olyckliga och nedtyngda, de vilkas förhoppningar hade grusats och som sökte stilla sin andliga längtan med jordiska glädjekällor. Alla dessa inbjöd han att finna vila hos honom.Vn 325.3

  Med medkänsla sade han till de arbetstyngda: »Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; så skolen I finna ro för edra själar!»Vn 325.4

  I dessa ord talar Kristus till varje enskild människa. Vare sig de vet det eller inte, så är alla trötta och nedtyngda. Alla trycks ned av bördor som bara Kristus kan avlägsna. Den tyngsta börda vi bär är syndens börda. Om vi lämnades att själva bära denna börda skulle den krossa oss. Men han som är den syndfrie, har intagit vår plats. »Herren lät allas vår missgärning drabba honom.» — Jes. 53:6. Han har burit bördan av vår skuld. Han vill lyfta bördan från våra trötta skuldror. Han vill ge oss ro. Bekymrens och sorgens börda vill han också bära. Han inbjuder oss att kasta alla våra omsorger på honom, därför att han tänker på oss.Vn 325.5

  Människosläktets »äldre broder» sitter på evighetens tron. Han ser varje enskild människa som vänder sig till honom som sin Frälsare. Han känner av erfarenhet vilka människosläktets svagheter är, vad vi behöver och var styrkan i våra frestelser ligger, eftersom han själv blivit frestad i alla avseenden precis som vi, men utan synd. Han vakar över dig, du ängsliga Guds barn. Blir du frestad? Han vill befria dig. Är du svag? Han vill styrka dig. Känner du dig okunnig? Han vill upplysa dig. Är du sjuk? Han vill bota dig. Herren »bestämmer stjärnornas mängd” och ändå botar han »dem som hava förkrossade hjärtan och deras sår förbinder han”. (Ps. 147:4,3.) »Kommen till mig” är hans inbjudan. Vilka dina bekymmer och svårigheter än må vara, så lägg fram din sak för Herren. Du kommer att bli styrkt till uthållighet. Vägen kommer att öppnas för dig, så att du kan bli befriad från förvirring och svårigheter. Ju mer svag och hjälplös du känner dig, dess starkare kommer du att bli i hans kraft. Ju tyngre dina bördor är, dess mer befriande blir vilan att kunna lägga dem på honom som är bördornas bärare. Den vila som Kristus erbjuder ges på villkor, men dessa villkor är klart uttryckta. De är sådana som alla kan uppfylla. Han talar precis om hur vi kan finna hans vila.Vn 326.1

  »Tagen på eder mitt ok», säger Jesus. Oket är ett arbetsred-skap. Ok läggs på djur som skall arbeta och oket är av av-görande betydelse för att de skall kunna utföra ett effektivt arbete. Genom denna illustration lär oss Kristus att vi har kallats att arbeta och göra tjänst så länge livet varar. Vi skall ta hans ok på oss, så att vi skall kunna bli hans medarbetare.Vn 326.2

  Det ok som knyter oss till arbetet är Guds lag. Den stora kärlekens lag som uppenbarades i Eden, förkunnades på Sinai, och i det nya förbundet inskrivs den i våra sinnen. Det är den som knyter människorna till Guds vilja i deras uppgift. Om det överlämnade at oss att följa våra egna benägenheter och ga at det hall var vilja skulle leda oss, skulle vi falla i Satans snaror och bli behärskade av hans egenskaper. Därför begränsar Gud oss till sin vilja som är hög, ädel och upplyftande. Han vill att vi tålmodigt och med förstånd skall ta itu med uppdragets plikter. Arbetets ok har Kristus själv burit, då han var människa. Han sade: »Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.” — Ps. 40:9. »Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja som har sänt mig.» — Joh. 6:38. Kärlek till Gud, iver för hans ära och kärlek till det fallna människosläktet gjorde, att Jesus kom ned till jorden för att lida och dö. Detta var den dominerande kraften i hans liv. Den principen ålägger han oss att följa.Vn 326.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents