Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vändpunkten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Också genom din själ...

  Maria såg fram mot Messias’ regering på Davids tron, men hon såg inte det lidandets dop varigenom den skulle vinnas. Genom Simeon blir det uppenbart att Messias inte kommer att vandra genom världen utan att möta svårigheter. I dessa ord till Maria: »Också genom din själ skall ett svärd gå”, ger Gud i sin milda nåd Jesu mor en antydan om de lidanden som hon för hans skull redan hade börjat bära.Vn 46.2

  »Se”, hade Simeon sagt, »denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.» Den som vill resa sig på nytt, måste först falla. Vi måste falla på klippan och bli krossade, innan vi kan bli upplyfta i Kristus. Det egna jaget måste helt underkuvas och stoltheten måste ödmjukas, om vi vill lära känna det andliga rikets härlighet. Judarna ville inte ta emot den ära som uppnås genom ödmjukhet. Därför ville de inte heller ta emot Återlösaren. Han var ett tecken som skulle bli motsagt.Vn 46.3

  »Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara.» I ljuset av Frälsarens liv klarlades allas tankar och avsikter, ända från Skaparens till mörkrets furstes. Satan har framställt Gud som egoistisk och tyrannisk, som den som kräver allt men inte ger någonting, som en som för sitt eget förhärligande kräver sina skapade varelsers tjänster, men utan att göra några uppoffringar till deras bästa. Men »gåvan» Kristus visar fa- derns sinnelag. Den bekräftar att Guds tankar om oss är »fridens tankar och icke ofärdens». (Jer. 29:11.) Den talar om för oss att samtidigt som Gud avskyr synden, är hans kärlek till syndare starkare än döden. Efter det att han beslutat att återlösa oss kommer han att göra allt, vad det än kan kosta, som är nödvändigt för att fullborda hans verk. Ingen sanning som har betydelse för vår frälsning, hålls tillbaka, inte något nådens under försummas, inte något gudomligt medel lämnas outnyttjat. Den ena förmånen läggs till den andra. Gåva fogas till gåva. Hela himmelens skattkammare är öppen för dem som han söker frälsa. Efter att ha samlat universums rikedomar och ställt Allmaktens alla möjligheter till förfogande, överlåter han dem alla i Kristi hand och säger: Allt detta är avsett för människorna. Använd dessa gåvor för att överbevisa dem om att det inte finns någon kärlek som är större än min, varken på jorden eller i himmelen. De kommer att finna sin största lycka om de älskar mig.Vn 46.4

  Vid korset på Golgata stod kärlek och egoism ansikte mot ansikte. Här nådde de sin fullaste utveckling. Jesus hade levat bara för att trösta och välsigna. Genom att döda honom uppenbarade Satan ondskan i sitt hat mot Gud. Han avslöjade att den verkliga avsikten med hans uppror var att störta Gud från hans tron och att fördärva den som uppenbarade Guds kärlek.Vn 47.1

  Genom Jesu liv och död kommer också människors tankar att bli uppenbara. Från krubban till korset var Jesu liv en uppfordran till självuppoffring och till gemenskap i lidandet. Det avslöjar människornas avsikter. Jesus kom med himmelens budskap. Alla som lyssnade till den helige Andes röst, kände sig dragna till honom. De som tillbad sitt eget jag, hörde Satans rike till. Genom den ståndpunkt de intog ifråga om Kristus, skulle alla visa på vilken sida de stod. Alltså uttalar var och en domen över sig själv.Vn 47.2

  På den slutliga domens dag skall varje förlorad människa förstå varför hon förkastade frälsningen. Korset kommer att förklaras. Var och en som blivit förblindad på grund av överträdelse, kommer att se det i dess verkliga sammanhang. Inför åsynen av Golgata med dess hemlighetsfulla offerlamm kommer syndaren att stå fördömd. Varje lögnaktig undanflykt kommer att bli avslöjad. Människors avfällighet skall visa sig i sin mest avskyvärda gestalt. Människor skall inse vilket val de gjort. Varje fråga om sanning och villfarelse i den långa striden skall bli klarlagd. Vid universums bedömande skall Gud stå frikänd från skuld till det ondas uppkomst och fortsatta existens. Det skall bli klarlagt att de gudomliga befallningarna inte varit någon medverkande orsak till synd. Det fanns inget fel i Guds styrelsesätt, ingen orsak till missnöje. När allas tankar en gång blir uppenbara, kommer de trofasta och upprorsmakarna samstämmigt att förklara: »Rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung. Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? ... Ty dina domar hava blivit uppenbara.» — Upp. 15:3, 4.Vn 47.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents