Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hoofdstuk 15—VERKEERDE BEGRIPPEN OVER ONDERVINDINGEN.

  Men zegt, de ondervinding is de beste leermeesteres. Eigen ondervinding staat inderdaad veel hooger dan theoretische kennis, maar velen hebben een verkeerd begrip van eene ware ondervinding. Werkelijke ondervinding wordt door verschillende zorgvuldige waarnemingen verkregen, als het gemoed van alle vooroordeel bevrijd is en door geen vastgewortelde meeningen en gewoonten beheerscht wordt. Alle voorvallen worden met zorgvuldigheid beschouwd en men verlangt meer te leeren, verder te komen en alles te verbeteren, dat niet in overeenstemming is met de zedenwet en natuurwetten.CG 148.1

  Wat velen ondervinding noemen, is eigenlijk in het geheel geene ondervinding, maar komt voort uit eene gewoonte of gebruik, dat men gedachtenloos en dikwijls onwetend huldigt. Dan is’ er geen sprake van werkelijke ondervinding en grondig onderzoek, waarbij men de oorzaken nauwkeurig moet kennen, waaruit de handeling is ontstaan. Op eene ondervinding, die niet met de onveranderlijke wetten der natuur overeenkomt, kan men zich niet verlaten. Het bijgeloof, dat uit eene ziekelijke verbeelding voortkomt, staat dikwiils in tegenstelling met het verstand en de wetenschappelijke grondbeginselen.CG 148.2

  Voor velen schijnt het denkbeeld, dat anderen hunne ondervindingen kunnen tegenspreken, zeer dwaas en zelfs wreed. Maar er ontstaan veel meer dwalingen door verkeerde begrippen aangaande ondervinding dan door iets anders. Er zijn heden ten dage vele zwakken, die dat altijd blijven zullen, omdat zij zich op hunne ondervindingen beroepen.CG 149.1

  Slechte gewoonten binden mannen en vrouwen met ijzeren banden en te dikwijls zoeken zij hunne levenswijze door hunne zoogenaamde ondervinding te rechtvaardigen. Vele onbetamelijke gewoonten worden hiermede verontschuldigd. Velen mislukt het, eene lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling te verkrijgen, wijl zij aan eene ondervinding vasthouden, die in strijd is met eenvoudige, heldere en bewezen waarheden. Men vindt mannen en vrouwen, die door eene verkeerde levenswijze hunne gezondheid geheel verwoest hebben, maar toch hunne ondervindingen anderen als de beste aanbevelen, terwijl juist deze hen hunne kracht en gezondheid ontroofd hebben. Wanneer men zich moeite geeft, ze te onderwijzen, verdedigen zij zich met hunne ondervinding.CG 149.2

  Juist hierin ontmoeten wij het grootste bezwaar in geloofszaken. Men kan de eenvoudigste gebeurtenissen, de duidelijkste waarheden uit Gods woord de lieden voorhouden, maar oor en hart zijn gesloten en het eenigste tegenbewijs hunnerzijds is „mijne bevinding.” Sommigen zeggen: „De Heere heeft mij in mijnen handel en wandel gezegend, dus dwaal ik daaromtrent niet.” Men beroept zich op zijne onder- vindingen en verwerpt de verhevene en heiligende waarheden van den bijbel.CG 149.3

  Bileam bad God, Israël te mogen vervloeken. Er was hem zeer veel aan gelegen, dat hem het verlof hiertoe gegeven werd; want hem was eene groote belooning daarvoor toe gezegd. Maar God zeide: „Ga niet met hen.” Bileam werd echter ten tweede male van hooger geplaatste boden aangezocht en nog grootere beloften werden hem gedaan. Ofschoon de Heere hem reeds Zijn wil kenbaar gemaakt had, was hij zoo belust, de belooning te ontvangen, dat hij God ten tweeden male daarom verzocht en God stond hem de bede toe. Toen kreeg hij eene wonderbare ondervinding: wie echter zou zulk eene ondervinding op willen doen? Nog menig voorbeeld kan aangevoerd worden, om ons aan te toonen, hoe menschen bedrogen geworden zijn, die zich op hunne zoogenaamde ondervinding verlaten hebben.CG 150.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents