Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veiledning For Menigheten, 2. bd. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Et sjelevinnende redskap

  Vi skal arbeide både for kroppens helse og sjelens frelse. Vår oppgave er den samme som Mesterens. Om ham er det skrevet at han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var overveldet av djevelen. Ap. gj. 10, 38. Om sitt eget arbeid sier han: “Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. ” “Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet. ” Es. 61, 1; Luk. 4, 18. Når vi følger Kristi eksempel og arbeider for andres beste, vekker vi deres interesse for den Gud vi tjener.VM2 384.4

  Våre sanatorier bør i alle sine avdelinger være minnesmerker for Gud, hans redskaper til å så ut sannhetens sæd i menneskehjertene. Det vil de være dersom de blir ledet på den rette måten.VM2 385.1

  Guds levende sannhet skal gjøres kjent i våre helseanstalter. Mange som kommer dit, hungrer og tørster etter sannhet, og når den blir holdt fram på den rette måten for dem, vil de ta imot den med glede. Våre sanatorier har vært et middel til å opphøye sannheten for denne tid og bringe den frem for tusener. Den religiøse innflytelsen som strømmer gjennom disse institusjonene, gir gjestene tillit. Forvissningen om at Herren er den ledende der, og om de mange bønner som blir sendt opp for de syke, gjør inntrykk på deres hjerter. Mange som aldri før tenkte på sjelens verdi, blir overbevist av Guds Ånd, og ikke få blir ledet til å forandre hele sin livsførsel. Mange som har vært tilfreds med seg selv og ment at deres eget karakternivå var tilstrekkelig, og som ikke har følt trangen til Kristi rettferdighet, tar imot inntrykk som aldri blir slettet ut. Når prøvelsene kommer i fremtiden og lyset skinner for dem, vil ikke så få av disse ta sitt standpunkt sammen med levningen av Guds folk.VM2 385.2

  Institusjoner som blir ledet på denne måten, tjener til Guds ære. Han har i sin nåde gjort sanatoriene til en slik kraft til lindring av fysisk lidelse at tusener har søkt dit for å bli helbredet for sine sykdommer. Og for manges vedkommende er det en kjensgjerning at legemlig helbredelse blir ledsaget av legedom for sjelen. De tar imot syndenes forlatelse av sin Frelser. De tar imot Kristi nåde, forener seg med ham, med hans interesser, hans ære. Mange forlater våre sanatorier med nye hjerter. Forandringen er tydelig. Når disse kommer tilbake til sine hjem, er de som lys i verden. Herren gjør dem til sine vitner. De legger fram dette vitnesbyrdet: “Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hva han har gjort mot min sjel. ” Sal. 66, 16.VM2 385.3

  Ved Guds hånds hjelp har våre sanatorier på den måten vært et redskap til å utrette meget godt. Og de skal nå enda høyere. Gud vil arbeide sammen med det folk som vil ære ham.VM2 385.4

  Underfullt er det arbeid Gud har til hensikt å utføre gjennom sine tjenere forat hans navn skal bli herliggjort. Gud gjorde Josef til en livets kilde for den egyptiske nasjon. Gjennom Josef ble hele dette folks liv bevart. Ved Daniel frelste han alle de vise menns liv i Babylon. Og disse befrielser var som en anskuelsesundervisning. For folket var de en illustrasjon av de åndelige velsignelser som ble tilbudt dem gjennom forbindelse med den Gud Josef og Daniel tilba. På samme måte vil Gud bringe velsignelse til verden i dag gjennom sitt folk.VM2 385.5

  Enhver arbeider som har Kristus i sitt hjerte, enhver som vil vise hans kjærlighet overfor verden, er en Guds medarbeider til velsignelse for menneskeheten. Når han tar imot nåde av Frelseren for å gi den til andre, sprudler det fra hele hans vesen en strøm av åndelig liv. Kristus kom som den store lege for å lege de sår synden hadde påført menneskeheten, og hans Ånd, som virker gjennom hans tjenere, gir syndbetyngede, lidende mennesker en mektig legende kraft som virker både på legeme og sjel. “På den dag,” sier Skriften “skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.” Sak. 13, 1. Vannene i denne kilden inneholder legende egenskaper som vil helbrede både fysiske og åndelige skrøpeligheter.VM2 386.1

  Fra denne kilden flyter det en mektig elv, slik vi finner den i Esek. 47: “Dette vann rinner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet; og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Og alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. . . . Ved bekken skal det på begge dens bredder vokse opp allehånde frukttrær; deres blad skal ikke visne, og deres frukt skal ikke høre opp; hver måned skal de bære ny frukt. For vannet til den går ut fra helligdommen; og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom.” Esek. 47, 8-12.VM2 386.2

  En slik elv med liv og legedom er det Guds hensikt at våre sanatorier skal være når hans kraft virker gjennom dem.VM2 386.3

  * * * * *

  Våre sanatorier skal åpenbare himmelens velvilje for verden. Og selv om vi ikke kan se Kristi synlige nærvær i bygningen, kan likevel arbeiderne der gjøre krav på løftet: “Se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende! ” Matt. 28, 20.VM2 386.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents