Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Veiledning For Menigheten, 3. bd.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Forberedelse til sabbaten

  Ved selve begynnelsen av det fjerde bud sa Herren: «Kom i hu.»Han visste at menneskene under de mange bekymringer og forviklinger ville bli fristet til å forsømme å etterkomme lovens fulle krav, eller de ville komme til å glemme dens hellige betydning. Derfor sa han: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!»2 Mos. 20, 8.VFM3 18.3

  Gjennom hele uken må vi tenke på sabbaten og gjøre forberedelser til å holde den etter budet. Vi skal ikke holde sabbaten bare som en lovmessig sak. Vi må forstå dens forhold til alle gjøremål i livet. Alle som betrakter sabbaten som et tegn mellom dem og Gud og viser at han er den Gud som helliger dem, er representanter for hans regjerings prinsipper. De vil i sitt daglige liv praktisere hans rikes lover. Hver dag vil de be om at sabbatens helligelse må hvile over dem. Hver dag vil de ha Kristus med seg, og de vil være eksempler på fullkommenheten i hans karakter. Hver dag vil deres lys skinne for andre i gode gjerninger.VFM3 18.4

  I alt som har med fremgangen i Guds verk å gjøre, må de aller første seire bli vunnet i familielivet. Det er der forberedelsen for sabbaten må begynne. Gjennom uken bør foreldrene huske på at deres hjem skal være en skole der barna skal bli beredt for boligene hist oppe. Deres ord bør være de rette ord. Ikke et ord som barna ikke bør høre, må unnslippe deres leper. De må ikke tillate at sinnet blir opphisset. Foreldre, lev gjennom uken som for en hellig Guds ansikt, han som har gitt dere barn å oppdra for ham. Oppdra den lille menigheten i deres hjem for ham slik at alle kan være beredt til å tilbe i Herrens helligdom på sabbaten. Hver morgen og kveld bør dere fremstille barna for Gud som hans gjenløste arvelodd. Lær dem at det er deres høyeste plikt og forrett å elske og tjene Gud.VFM3 19.1

  Foreldre bør omhyggelig passe på at tilbedelsen av Gud blir en anskuelsesundervisning for barna. Skriftsteder bør oftere være på deres leper, særlig slike vers som bereder hjertet til religiøs tjeneste. Disse dyrebare ord bør ofte bli gjentatt: «Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! For fra ham kommer mitt håp.» Sal. 62, 6.VFM3 19.2

  Når vi husker på sabbaten på denne måten, vil det timelige ikke bli tillatt å gripe inn i det åndelige. Ingen plikt som hører hjemme under de seks arbeidsdagene, vil bli lagt over på sabbaten. I løpet av uken må vi ikke tillate at våre krefter i den grad blir utmattet ved timelig arbeid slik at vi på den dagen da Herren hvilte og vederkveget seg, er for trette til å kunne ta del i hans tjeneste.VFM3 19.3

  Selv om forberedelsene til sabbaten skal gå for seg hele uken, skal fredagen være den særskilte beredelsesdagen. Gjennom Moses sa Herren til israelittene: «I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren; bak nå det I vil bake og kok det I vil koke, men alt det som blir til overs, skal I legge til side og gjemme til i morgen! » «Folket løp hit og dit og sanket og malte den på håndkvern eller støtte den i morter og kokte den i gryter eller bakte kaker av den.» 2 Mos. 16, 23; 4 Mos. 11, 8. Det var noe som måtte gjøres for å tilberede det brød som var sendt fra himmelen til Israels barn. Herren sa til dem at dette måtte gjøres på fredagen, på beredelsesdagen. Dette var en prøve for dem. Gud ønsket å se om de ville holde sabbaten hellig.VFM3 19.4

  Disse ord fra Jehovas munn er til lærdom for oss. Bibelen er en fullkommen rettleder, og dersom bladene i den blir gransket under bønn og med hjerter som er villige til å forstå, behøver ikke noen å ta feil av dette spørsmål.VFM3 19.5

  Mange trenger undervisning om hvordan man bør opptre når man er samlet til gudstjeneste på sabbaten. De bør ikke komme fram for Guds ansikt i alminnelige klær som blir brukt gjennom uken. Alle bør ha særskilte klær til sabbatsbruk når de er til stede ved gudstjenesten i Herrens hus. Selv om vi ikke bør rette oss etter verdslige moter, må vi ikke være likegyldige med hensyn til vårt utseende. Vi bør være nette og anstendige, men uten smykker. Guds barn bør være rene innvortes og utvortes.VFM3 19.6

  All forberedelse for sabbaten bør gjøres på fredagen. Sørg for at klærne er i stand og at all matlagning er ferdig. Puss skotøyet og ta deres bad på fredag. Dette kan la seg gjøre. Hvis vi bare gjør det til en regel, kan vi gjennomføre det. Vi må ikke bruke sabbaten til å reparere våre klær, til å lage mat, til fornøyelse eller noe annet verdslig gjøremål. Før solen går ned, bør alt timelig arbeid være lagt til side og alle verdslige tidsskrifter lagt vekk. Foreldre, forklar deres arbeid og hensikten med det for barna og la dem hjelpe til i forberedelsen så dere kan holde sabbaten i samsvar med budet.VFM3 20.1

  Vi bør være særlig nøye med å passe på ytterkantene av sabbaten. Husk på at hvert øyeblikk er innviet, helliget tid. Der det er mulig, bør arbeidsgiverne gi arbeiderne fri i timene fra fredag middag til begynnelsen av sabbaten. La dem få tid til å forberede seg slik at de kan by Herrens sabbat velkommen med ro i sinnet. En slik fremgangsmåte vil ikke påføre dere noe tap, ikke engang i timelig henseende.VFM3 20.2

  Det er også et annet arbeid som vi bør vie oppmerksomhet på beredelsesdagen. På denne dagen bør enhver uoverensstemmelse mellom brødre bli fjernet, enten det nå gjelder i familien eller i menigheten. All bitterhet og vrede og ondskap bør drives vekk fra sjelen. Bekjenn med en ydmyk ånd «eders synder for hverandre, og be for hverandre, forat I kan bli legt!»Jak. 5, 16.VFM3 20.3

  Før sabbaten begynner, bør sinnet så vel som legemet legge timelige sysler til side. Gud har satt sin sabbat ved slutten av de seks arbeidsdagene forat menneskene da kan stanse og tenke over hva de i ukens løp har oppnådd i forberedelsen til det renhetens rike hvor ingen overtreder får adgang. Vi bør hver sabbat gjøre opp regnskap med våre sjeler for å se om den svunne uken har brakt åndelig vinning eller tap.VFM3 20.4

  Å holde sabbaten hellig for Herren betyr evig frelse. Gud sier: «Dem som ærer meg, vil jeg ære.» 1 Sam. 2, 30.VFM3 20.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents