Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Såningsmannen och andra berättelser - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Inflytande

  Kristi liv hade ett gränslöst inflytande, ett inflytande som hela tiden växte och band honom till Gud och människosläktet. Genom Kristus har Gud också berikat människorna med det inflytande som gör det omöjligt för dem att leva för sig själva. Var och en av oss står i förening med våra medmänniskor. Vi är alla en del av den stora helhet som Gud har skapat, och vi har alla samma skyldigheter. Ingen av oss kan leva oberoende av våra medmänniskor, eftersom vars och ens välfärd påverkar den andres. Det är Guds mening att vi ska uppleva att vi är nödvän- diga för att andra ska ha det bra och att vi ska uppmuntra deras glädje.SB 276.2

  Varenda människa är omgiven av en egen atmosfär, vilken mycket väl kan vara laddad med livgivande troskraft, mod och hopp, dessutom med kärlekens väldoft. Men den kan också vara tung och kall, fylld av missnöje och själviskhet eller helt förgiftad av synd som man hängett sig åt. Varje människa vi kommer i kontakt med blir medvetet eller omedvetet påverkad av den atmosfär som omger oss.SB 277.1

  Det här är ett ansvar vi inte kan slippa undan. Våra ord, våra handlingar, våra kläder, vårt uppträdande, till och med ansiktsuttrycket har ett inflytande. Det intryck vi ger får goda eller dåliga följder som ingen kan mäta. Varje impuls är säd som sås, och det kommer också att ge den skörd som överensstämmer med sådden. Det blir en länk i en lång kedja av mänskliga handlingar och med en räckvidd vi inte har en aning om. Om vi genom utveckling av goda principer och genom våra exempel hjälper andra, ger vi dem möjligheten att göra gott. Och i förlängningen påverkar de i sin tur andra på samma sätt. På det sättet kan alltså tusentals bli välsignade genom påverkan av oss, utan att vi vet det.SB 277.2

  När du kastar en sten i vattnet bildas den ena vågen efter den andra, och cirkeln blir större och större tills den når själva stranden. Det är så vårt inflytande fungerar. Det påverkar andra till välsignelse eller förbannelse långt utanför vår kontroll eller vetskap.SB 277.3

  Karaktären är en maktfaktor. Det stilla och milda vittnesbördet som kommer från ett sant, osjälviskt och gudomligt liv har ett nästan oemotståndligt inflytande. När vi visar Jesu karaktär i vårt eget liv samarbetar vi med honom för att rädda människor. Det är bara genom att visa hans karaktär i våra liv som vi kan samarbeta med honom. Och ju större inflytande vi har, desto mer gott kan vi göra. Tänk om alla som bekänner sig till att tjäna Gud ville följa Kristi exempel och praktisera lagens principer i det dagliga livet! Tänk om varje handling kunde bära vittnesbörd om att människan älskar Gud över allt annat och sin nästa som sig själv! Då skulle församlingen ha makt att påverka världen.SB 277.4

  Men vi får aldrig glömma bort att inflytandet också kan vara ett verktyg i det ondas tjänst. Det är fruktansvärt att förlora sin själ, men det är ännu värre att vara orsak till att någon annan förlorar sin. Att vårt inflytande skulle vara till frälsning från död till död är en fasansfull tanke, men ändå finns risken där. Många av dem som gör anspråk på att församla med Kristus gör det rakt motsatta. Detta är orsaken till församlingens svaghet. Många ägnar sig åt kritik och anklagelser, och genom att ge uttryck för misstänksamhet, avund och missbelåtenhet ger de efter för Satan och blir hans instrument. Innan de vet ordet av har motståndaren fullbordat sitt syfte genom dem. De har drabbats av det onda inflytandet som lagt sin skugga över dem, och så har Satans pilar nått sitt mål. De som annars kunde ha accepterat Kristus har drabbats av tvivel, skepsis och ren och skär otro. Samtidigt ser Satans medarbetare med belåtenhet på dem som de lyckats få skeptiska och som nu förhärdat sig mot all tillrättavisning och vädjan. Genom att jämföra sig med andra smickrar de sig med att de har en högre moral och rättfärdighet. De inser inte att dessa tragiska karaktärsvrak inte är något annat än resultatet av deras egna tygellösa tungor och upproriska hjärtan. Andra har frestats till avfall på grund av deras inflytande.SB 278.1

  Många själar lämnar livets väg på grund av att de som utger sig för att vara kristna visar lättsinne, självisk släpphänthet och ansvarslös likgiltighet. Många kommer att skälva av skräck när de står inför Guds domstol till följd av sitt dåliga inflytande.SB 278.2

  Det är uteslutande genom Guds nåd som vi kan använda dessa gåvor på rätt sätt. Det finns ingenting inom oss själva som kan ha ett gott inflytande på andra. När vi inser vår hjälplöshet och vårt behov av gudomlig kraft kommer vi aldrig att lita på oss själva. Vi har ingen aning om vad som kommer att hända nästa dag, timme eller stund. Därför ska vi aldrig börja dagen utan att först ha lämnat våra planer i vår himmelske Faders händer. Guds änglar har fatt till uppgift att vaka över oss, och om vi bara överlåter ledningen till dem kommer de att vara på vår högra sida när vi står inför någon fara. Det kan ju hända att vi omedvetet står inför faran att utöva ett felaktigt inflytande. Då finns de vid vår sida och försöker förmå oss att ta in på en bättre väg genom att välja orden åt oss och påverka det vi gör. Vårt inflytande kan vara tyst, stilla och omedvetet, men det har en mäktig kraft som drar andra till Kristus och den himmelska världen.SB 279.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents